HR trends en het bereiken van evenwicht in 2020

07/01/2020 Leestijd: 4 minuten

Zomaar een aantal HR trends uit recente nieuwsbrieven: “HR Analytics, opkomende technologieën, het nieuwe werken en millennials en de focus op werknemers”.  Wat zegt het jou nou eigenlijk? Mij helemaal niets. Het zijn holle kreten, containerbegrippen en bla bla. De wereld om ons heen evolueert, ontwikkelt zich, past zich aan en dat gaat niet vanzelf, maar deels wel onopgemerkt. En wij als mens gaan hierin mee, of we het willen of niet. Raadselachtig? Dat is de betekenis van het begrip trend ook, zie: ‘begrip trend’. Het begrip is voor meerdere interpretaties vatbaar. Van gemiddelde tot langetermijnontwikkeling. Van mode tot economie. In deze blog hanteer ik ‘trend’ als ‘ontwikkeling’ en dan toegepast op Human Resource(s), als mens en medewerker.

Boeren, beesten en burgers

De natuur, de aarde – zeg maar ons leefmilieu – reageert op ons handelen en gedrag en vice versa. Vervuiling gaat de grond, de lucht en het water in en komt terug in ons lijf en dat van andere levende organismen (wij zijn ook een organisme of een systeem) lees: ‘Bestaat de circulaire medewerker?’. Actie geeft reactie en alle (samengevat) organismen reageren op hun manier. Een aantal gaat dood, anderen worden ziek en vertonen raar, afwijkend gedrag en weer anderen komen sterker uit de strijd en gaan door. Soms op dezelfde, soms op een andere wijze. Het spanningsveld tussen boeren, beesten en burgers (en dus de overheid) laat zich hierdoor verklaren. Er zal een nieuw evenwicht ontstaan. Niet nu, maar gegeven een zekere periode. Als er geen evenwicht is, dan staan we weer op het Malieveld. Hoe kunnen we dit evenwicht beïnvloeden? Dat is de vraag en daarover later meer.

Als er geen evenwicht is, dan staan we weer op het Malieveld

Overheid, ouders en opleiders

De mens reageert op zijn omgeving en evolueert, ontwikkelt zich op die wijze. Nieuwe kennis, technologie maakt hij zich eigen. Of niet: dat blijft een keuze of is een onmogelijkheid door het ontbreken van capaciteiten. Daarin onderscheidt zich de mens van andere organismen. Wij hebben een eigen wil, maken keuzes. Maar ook hier geeft actie een (soms zeer primaire!) reactie. Een deel van de reacties is ingegeven door ons oer-overlevingsinstinct. Een ander deel door onze opvoeding, scholing en sociaal-culturele context. Weer een ander deel groeit boven zichzelf (en de ander) uit en komt tot nieuwe inzichten en gedragingen. Voorbeelden genoeg: overheid, ouders en opleiders stellen grenzen en dat leidt tot spanningen (vreugdevuren, verbod op zwaar vuurwerk, asociaal gedrag op school, in trein en bus). Deze analyse is 1 op 1 toe te passen op organisaties. Ook hier geldt: een evenwichtig mens blijft het doel. Disbalans tussen de mens en zijn omgeving leidt tot gedrag om tot evenwicht te komen. Ook hiervoor geldt de vraag: hoe kunnen we dit evenwicht beïnvloeden?

Evenwicht…

Ontstaat als de actie en reactie elkaar in balans brengen en houden. Als er krachten zijn die bijdragen aan het bereiken of herstel van het evenwicht. Zoals warme lucht aan zee stijgt, en dit leidt tot een bries die zorgt dat de afgekoelde lucht weer elders daalt. Zoals een politiemacht zorgt voor het afkoelen van oververhitte hooligans (of soms juist agressie opwekt…). Zoals het eenzijdig instellen van regels of afspraken niet altijd leidt tot ander gedrag, nee er is ook uitleg en handhaving nodig. Voor een evenwicht is soms dus meer nodig dan enkelvoudige rekensommen. De mens heeft namelijk een eigen wil en kan nog steeds kiezen, tenzij… de voordelen om mee te gaan naar het evenwicht groter zijn dan de nadelen of als je keuze om niet mee te gaan naar het evenwicht leidt tot zware repressie (reactie) vanuit je omgeving. En dat is niet een taakstraf of een boete.

Het ontstaan van evenwicht

Samengevat: het evenwicht ontstaat door het in balans komen van de actie en de reactie. Sturing op het krachtenveld helpt om het evenwicht te bereiken. Ook de veranderingsbereidheid van de Human Resource(s) in organisaties (in feite ook een organisme!) wordt in feite door de ontwikkelingen in de omgeving in gang gezet, lees: ‘Veranderingsbereidheid: hoe werk jij daaraan?’ Dan zijn trends, of zoals je wilt: ontwikkelingen, de triggers voor de aanpassing van gedrag. Voor mij mag dit leiden tot meer evenwicht op alle terreinen in 2020!

0 reactie(s) op “HR trends en het bereiken van evenwicht in 2020”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.