Huiselijk geweld blijft niet thuis: wat kun je als werkgever doen?

01/04/2021 Leestijd: 2 minuten

Door de lockdown is huiselijk geweld overal ter wereld toegenomen. Werkgevers kunnen een rol spelen in het herkennen en aanpakken van huiselijk geweld. Het valt voor een werkgever niet mee om huiselijk geweld te signaleren. Slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld beginnen vaak niet uit zichzelf over hun problemen. Zo kan het huiselijk geweld voortduren.

Signalen van huiselijk geweld

Toch zijn er wel duidelijke rode vlaggen die kunnen duiden op problemen thuis. Een werknemer die wel erg vaak blauwe plekken heeft door ‘onhandigheid’ of ongelukjes thuis, bijvoorbeeld. Een ander signaal is onwil om over de thuissituatie te praten of over gevoelige reacties op de suggestie van privéproblemen. Ook kunnen verhoogd verzuim of slechtere prestaties duiden op problemen.

Van belang is om bij dit soort signalen niet meteen de conclusie te trekken dat het huiselijk geweld betreft. De signalen kunnen wel aanleiding zijn om een gesprek met de betreffende werknemer aan te gaan.

Waarom aandacht voor huiselijk geweld door een werkgever?

Voor werkgevers zijn er belangrijke redenen om dit soort signalen bespreekbaar te maken en waar gewenst hulp te bieden. Goed werkgeverschap is misschien wel de belangrijkste reden, maar er zijn ook zakelijke belangen. Toename van verzuim en verminderde productiviteit kosten geld. Ook kan de veiligheid van werknemers in het geding zijn wanneer de geweldpleger besluit zijn slachtoffer ook op de werkvloer te belagen.

Maatregelen om als werkgever slachtoffers van huiselijk geweld te steunen:

 1. Neem huiselijk geweld op in het beleid om geweld en agressie op het werk tegen te gaan.
 2. Train managers en leidinggevenden op het herkennen van en reageren op huiselijk geweld. Zorg dat ze weten wie intern (bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon) of extern hulp kan bieden. Onderstreep hierbij hoe belangrijk het is om respect te hebben voor privacy en vertrouwelijkheid.
 3. Bied werknemers informatie zodat ze zelf de problemen in hun thuissituatie kunnen herkennen en weten wanneer ze hulp in moeten schakelen.
 4. Is er een vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijk werker of een bedrijfsarts beschikbaar binnen de organisatie? Zorg dat werknemers weten waar ze op het werk terecht kunnen voor hulp of stel informatie beschikbaar over hulp buiten de organisatie.
 5. Zorg voor een bedrijfscultuur waarin werknemers zich veilig voelen om hulp te vragen, voor zichzelf of voor een collega.
 6. Wees duidelijk over de veiligheidsprocedures in de organisatie zodat medewerkers hun eigen veiligheid en die van hun collega’s niet in gevaar brengen, bijvoorbeeld door een dader toegang tot het gebouw te geven. Maak duidelijk waar potentiële veiligheidsproblemen en bedreigingen kunnen worden gemeld.
 7. Neem waar mogelijk maatregelen om een slachtoffer te beschermen, bijvoorbeeld door:
  – Het screenen van binnenkomende telefoontjes
  – De naam en contactgegevens van medewerkers vertrouwelijk te houden
  – De werkplek en -tijden van het slachtoffer aan te passen.
0 reactie(s) op “Huiselijk geweld blijft niet thuis: wat kun je als werkgever doen?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.