Innovatief HRM: Het verleden biedt zekerheden

15/11/2013 Leestijd: 3 minuten

De veranderende arbeidsmarkt en het anders economisch denken als gevolg van de huidige crisis maken innovatie in het personeelsbeleid noodzakelijk. Hoe tegenstrijdig het misschien ook lijkt; de bestaande HR instrumenten vormen de zekerheden als basis voor een succesvolle innovatie. Lees hierover mijn ervaring in de rol van interim procesmanager.

De casus

Het productiegerichte primair proces van een organisatie met 1000+ medewerkers diende te innoveren naar een proces gericht op de talentontwikkeling van de medewerkers.

De aanpak

Om te beginnen is het noodzakelijk vast te stellen welke voorwaarden dienen te worden ingevuld binnen de organisatie om de innovatie te laten slagen. In deze casus waren dat de (bestaande) HR processen en HR instrumenten.

HR faciliteert

De rol van HR binnen het proces van innovatie is die van facilitator. Wanneer bij aanvang van dit proces de HR processen en/of de HR instrumenten onvoldoende of niet zijn ingericht, kwantitatief en kwalitatief, zal HR nooit in staat zijn op geloofwaardige wijze de organisatie te faciliteren. In de gegeven casus is eerst aandacht besteed aan de administratieve organisatie van de personeels- en salarisadministratie, alsook de uitvoering van deze taken. In de bestaande situatie schoot de organisatie hierin tekort. Daarom diende hierin eerst een stevige kwaliteitsslag te worden gemaakt om voorwaardenscheppend te kunnen zijn voor de faciliterende rol van HR in het proces van innovatie.

Doorlopend ontwikkelingsproces

De innovatie dient gericht te zijn op doorlopende ontwikkeling van de organisatie en de mensen. Niet in termen van carièrre maken, maar in het ontwikkelen van de talenten van de mensen. En daardoor ontwikkeling naar structureel de beste kwaliteit van bedrijfsprocessen met als resultaat hoge kwaliteit in product en dienstverlening.

Op basis van het bestaande organogram en een binnen de organisatie op alle niveaus doorgesproken plan van aanpak is gekeken op welke wijze de talenten van de medewerkers het beste herkend en onderkend kunnen worden en vervolgens tot ontwikkeling gebracht. Dit is tot uitdrukking gebracht in de beschrijving van het primaire proces, waarin geen functienamen zijn gebruikt maar waarin de procesrollen van eenieder zijn beschreven.

Cruciale waarde HR instrumenten

In deze fase van de innovatie zijn de bestaande HR instrumenten van cruciale waarde voor het welslagen ervan, omdat daarmee houvast wordt geboden vanuit de oude situatie naar de nieuwe. Niet alleen de medewerkers kunnen hier behoefte aan hebben, juist ook voor het management is het loslaten van bestaande zekerheden vaak een gruwel gedachte.

Op deze wijze faciliteert HR de organisatie en de mensen in het proces van innovatie, dat uiteindelijk een doorlopend en structreel proces van ontwikkeling zal blijken. Vanuit die faciliterende rol zal HR gaandeweg ook in staat zijn de bestaande HR instrumenten meer en beter af stemmen op de nieuwe situatie of zelfs wel helemaal af te schaffen of te vervangen door nieuwe.

Zekerheden

Het proces van ontwikkeling van mens en organisatie door innovatie leidt ertoe, dat zekerheden uiteindelijk op een ander niveau van (samen)werken worden gezocht en gevonden en aanmerkelijk minder of zelfs niet langer in verlammende procedures.

Houvast en ondersteuning

Het verleden biedt in meerdere opzichten zekerheden tijdens de start naar innovatief HRM. Het bestaande wordt niet ondoordacht overhoop gehaald of over boord gekieperd. Bij het aansturen van de organisatie in het algemeen en het doorlopen van de innovatie in het bijzonder heeft het management er alle houvast aan die zij nodig heeft, terwijl de medewerkers er altijd de ondersteuning in vinden die zij, op welk moment dan ook, nodig mochten hebben.

In mijn rol van interim procesmanager was het een feest in dit proces betrokken te zijn. Heeft u ook ervaringen met innovatie in HRM? Deel het onder reacties.

0 reactie(s) op “Innovatief HRM: Het verleden biedt zekerheden”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.