Kan een rechter een arbeidsovereenkomst ontbinden ondanks ziekte?

23/02/2022 Leestijd: 3 minuten

Zoals voor jou wel bekend zal zijn, heeft een werknemer extra ontslagbescherming tijdens ziekte. Er geldt dan een opzegverbod (artikel 7: 670 BW). De arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer kan niet worden opgezegd, ook als de werkgever over een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf beschikt.

Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van toepassing. Zo is het opzegverbod tijdens ziekte bijvoorbeeld niet van toepassing bij:

  • faillissement;
  • ontslag in de proeftijd;
  • als de werknemer zich ziek heeft gemeld nadat de werkgever een opzegvergunning bij het UWV WERKbedrijf heeft aangevraagd;
  • na 2 jaar ziekte.

Het komt er dus op neer dat als er geen sprake is van één van de hierboven genoemde uitzonderingsgevallen, de werkgever geen afscheid van de zieke werknemer kan nemen via de ontslagroute van het UWV WERKbedrijf.

Is beëindiging van de arbeidsovereenkomst via de rechter mogelijk?

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan ook verzocht worden aan de rechter. Een rechter die van een werkgever het verzoek krijgt de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te ontbinden, zal een dergelijk verzoek niet snel honoreren. Immers zou dat de ontslagbescherming van de zieke werknemer ondergraven.

De wet (artikel 7: 671b, zesde lid BW) biedt de rechter een tweetal redenen om toch de arbeidsovereenkomst te ontbinden ondanks ziekte, namelijk in het geval:

  1. het verzoek geen verband houdt met omstandigheden waarop die opzegverboden betrekking hebben;
  2. er sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer behoort te eindigen.

Een recente uitspraak van de kantonrechter

Ter illustratie van de laatste reden voor ontbinden (in het belang van werknemer) verwijs ik naar een recente uitspraak van de kantonrechter te Den Haag.

Wat was het geval?

De werkgever verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, omdat er een verstoorde verhouding zou zijn tussen werkgever en werknemer. Die verstoring valt niet op te lossen door de werknemer te herplaatsen, want er zijn geen herplaatsingsmogelijkheden.

In eerste instantie verzet de werknemer zich tegen het ontbindingsverzoek. Gedurende de procedure moet de werknemer echter erkennen dat sprake is van een verstoorde verhouding en dat herplaatsing niet mogelijk is. Ook erkent werknemer dat werkgever geen verwijt te maken valt.

De kantonrechter is van mening dat gezien de overgelegde stukken, de instandhouding van de arbeidsovereenkomst het herstel van de werknemer belemmert. De rechter vindt daarom dat het in het belang is van werknemer dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.  Het verzoekschrift strekkende tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt dan ook gehonoreerd. De werknemer krijgt de wettelijke transitievergoeding toegekend.

Conclusie

De rechter zal beoordelen of een opzegverbod van toepassing is. Wanneer dat het geval is, zal de rechter terughoudend zijn met het verlenen van ontslag. Als ontslag tijdens ziekte in het belang van werknemer is, kan dat een reden zijn om toch ontbinding van de arbeidsovereenkomst uit te spreken.

0 reactie(s) op “Kan een rechter een arbeidsovereenkomst ontbinden ondanks ziekte?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.