Kantonrechtersformule wordt aangepast!

15/12/2013 Leestijd: 3 minuten

De oude bekende kantonrechtersformule wordt aangepast, dat heeft de Kring van Kantonrechters besloten op 30 oktober. De kantonrechtersformule is sinds 1996 niet veranderd en volgens de Kring toe aan een ‘update’. Naar verwachting zal er vanaf 1 januari 2009 met de aanpassingen gewerkt worden.

Kantonrechtersformule
De formule wordt normaal toegepast wanneer werkgever danwel werknemer de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst wil ontbinden. Dit kan gebeuren om dringende redenen, of veranderingen in omstandigheden. Als HRM’er heeft u ongetwijfeld van situaties gehoord waarin de kantonrechtersformule werd toegepast. De meest opvallende zaak waar ik van gehoord heb betrof een man die bijna twee ton meekreeg, om vervolgens op interimbasis door hetzelfde bedrijf te worden aangenomen. Uiteraard was dat vóór de kredietcrisis. Desalniettemin een zeer bijzondere constructie.

Opbouw van de formule
De formule vermenigvuldigt het aantal dienstjaren met het bruto maandsalaris, inclusief eventuele toeslagen. Het resultaat wordt vermenigvuldigt met de correctiefactor, die door de kantonrechter wordt bepaald. Er wordt uitgegaan van een correctiefactor van 1. Is ontslagvergoeding volgens de rechter niet op zijn plaats, dan kan deze naar 0 verlaagd worden. Heeft de werkgever volgens de kantonrechter verwijtbaar gehandeld, dan kan de formule hoger dan 1 worden.

Veranderingen in de formule

  1. Dienstjaren

De eerste verandering betreft de berekening van dienstjaren. Op dit moment tellen de dienstjaren tot het 40e levensjaar voor 1, van 40-50 voor 1,5 en vanaf 50 voor 2.
In de toekomst zullen jaren tot 35 tellen voor 0,5, van 35 tot 45 voor 1, van 45 tot 55 voor 1,5 en vanaf 55 jaar voor 2.

  1. Arbeidsmarktpositie en financiële positie

Kantonrechters willen in de correctiefactor meer rekening gaan houden met bijzondere omstandigheden. Het betreft de arbeidsmarktpositie van de werknemer en de financiële positie van de werkgever. Heel in het kort heeft een werknemer met een sterke arbeidsmarktpositie minder financiële bescherming nodig dan een werknemer met een zwakkere positie. Ook willen de kantonrechters meer rekening houden met de financiële positie van de werkgever, als deze met jaarstatuten e.d. kan aantonen dat een bepaalde vergoeding voor haar onbetaalbaar is.

Oudere werknemers
Bekleden ook een speciale positie, omdat de pensioenleeftijd op dit moment niet duidelijk is. Op dit moment kan een werknemer wiens pensioen al in zicht is niet meer ontvangen dan hij tot zijn pensioen uitbetaald zou krijgen. Maar omdat de pensioenleeftijd niet duidelijk is, wordt deze aanbeveling moeilijk werkbaar.
Voortaan wordt rekening gehouden met de leeftijd waarop de werknemer naar verwachting met pensioen zou gaan.

Korte dienstverbanden, ZZP’ers opgelet!
In geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegmogelijkheid is de vergoeding in beginsel gelijk aan het salaris over de resterende tijd.  In alle andere gevallen wordt de vergoeding op de normale wijze berekend.

Maximering
Op dit moment ligt er een wetsvoorstel van minister Donner, over de maximering van de ontbindingsvergoeding voor de hoogste salarisgroep (75.000€ en meer). Mocht dit wetsvoorstel worden aangenomen, dan zal voor de genoemde salarisgroep dit maximum gaan gelden.

Maatschappelijke trend
Duidelijk is dat hier, behalve op de kredietcrisis, wordt ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wanneer iemand na 20 dienstjaren en veel opleiding nog steeds gewild is op de arbeidsmarkt en toch via de kantonrechtersformule wordt ontslagen, lijkt een financiële dekking van 20 maandsalarissen een kostenpost die maar moeilijk te verantwoorden is. Zo geldt de kantonrechtersformule meer als een soort arbeidsvoorwaarde dan als een zekerheid voor de werknemer. De nieuwe formule biedt nog steeds bescherming aan de zwakkere groepen, zonder het ontslaan van werknemers onnodig duur te maken. Een goede ontwikkeling.

Dank aan rechtspraak.nl (link werkt niet meer per 29-8-2014, red.)

0 reactie(s) op “Kantonrechtersformule wordt aangepast!”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *