Kennismanagement voor één euro

07/04/2009 Leestijd: 3 minuten

Kennismanagement is een hoeksteen van een kenniseconomie. Zeker als een organisatie inzet op innovatie, is kennismanagement een belangrijk deel van organisatiebeleid. En een groot aandachtspunt voor HR. Kennismanagement is een bijzondere tool, een die niet zozeer financieel intensief hoeft te zijn, maar die veeleer arbeidsintensief is. En, laten we eerlijk zijn, dat is precies waar we nu op zaten te wachten!

Kennismanagement voor een euro

Gisteren las ik dit artikel en ik dacht: precies. Als je maar één euro hebt om te spenderen aan kennismanagement, gebruik die euro dan om twee mensen aan elkaar te introduceren. Waarom? Deze mensen kunnen elkaar van alles vertellen, voorzien van ideeën en elkaar inspireren. Kennismanagement zou je voor een groot deel in kunnen vullen door een cultuur te scheppen waarin mensen vrij zijn hun ideeën in de groep in te brengen en mee willen denken.

Een term die hier zeer sterk bij past is community of practice, zie ook mijn eerdere artikel: Communities of Practice (CoP). Een CoP is een groep mensen die een gezamenlijk doel nastreeft. Belangrijk hierbij is dat het draait om het proces van social learning. Het samen leren.

Kennis management op een hoger abstractieniveau

In een college over kennismanagement stelde mijn leraar, Frits Schipper, dat kennismanagement sterk samenhangt met kennis verantwoordelijkheid. Dat ons hele educatieve systeem daarop is gebaseerd. Kennis verantwoordelijkheid houdt in dat je verantwoordelijk bent om (1) zelf adequate kennis te hebben en (2) te zorgen dat andere mensen ook goede kennis hebben. Zo is er dus een soort verantwoordelijkheid om nieuws te lezen en anderen nieuwe dingen te leren.

Zoiets gaat niet vanzelf. Om een organisatie zo ver te krijgen dat dit gemeengoed wordt is een investering nodig. Voornamelijk in de vorm van tijd en aandacht. Een leuke gedachte om hierbij in het achterhoofd te houden is iets dat Promovendus René van de Eijk heeft onderzocht*: Kennisdeling werkt net als cadeautjes uitdelen. Misschien hebben mensen alleen een lichte aanmoediging nodig!

Meer leesvoer: Takeuchi & Nonaka

Naast mij staat The knowledge creating company, van twee Japanners, Hirotaka Takeuchi en Ikujiro Nonaka. Dit boek geeft een inleiding in hoe Japanse organisaties omgaan met kennis-creatie. Het begint met een abstracte insteek, een analyse van wat kennis is. Daarbij speelt tacit knowledge, een theorie van de filosoof Michael Polanyi een belangrijke rol. Tacit knowledge is kennis die je hebt, maar die je (nog) niet kunt articuleren. Takeuchi en Nonaka argumenteren dat begrip van deze soort kennis en het goed inzetten van de manier waarop mensen kennis opdoen een belangrijke rol speelt in innovatie.

Dus: lees het boek, of niet. Maar kijk naar de inrichting van kennismanagement in uw organisatie. En bedenk dat het niet duur hoeft te zijn om het goed te laten lopen. Met één euro zet je al een stap in de goede richting. En eigenlijk hoeft die stap niet eens een euro te kosten.

* Link werkt niet meer, door redactie verwijderd per 12-10-2015

0 reactie(s) op “Kennismanagement voor één euro”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.