Kernwaarden: hippe truc of strategische noodzaak?

10/03/2007 Leestijd: 4 minuten

Werknemers, en dus ook sollicitanten, hechten naast de functie-inhoudelijke kenmerken en de beloning die er tegenover staat, steeds meer waarde aan de company values (ofwel kernwaarden) en informeren daar ook steeds vaker naar.

Belangstelling voor kernwaarden

Ca. 25% van de sollicitanten geeft aan bij het sollicitatiegesprek te informeren naar de company values. Ook uit ander onderzoek blijkt dat kernwaarden een steeds belangrijkere rol spelen voor werknemers. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de belangstelling van werknemers voor de waarden van een organisatie toeneemt. Als tevens blijkt dat een groot deel van de werkzoekenden zich juist schaamt voor zijn/haar huidige werkgever dan kan geconcludeerd worden dat company values zowel effect hebben op de instroom als de uitstroom van werknemers.

Bedrijven gaan vaak niet goed om met kernwaarden

Het is dan ook schokkend om te constateren dat de meeste bedrijven nog steeds zeer knullig omgaan met de implementatie en het uitdragen van company values. De meest populaire vorm van het uitdragen van kernwaarden is de “missie vertelservice”. De vertelservice komt in verschillende gedaanten voor. Bijvoorbeeld door speciale momenten te prikken in teamvergaderingen of door ze aan de muur in de hal te spijkeren. Hierdoor vallen ze uiteindelijk niemand meer op. 26% van de bedrijven brengt werknemers bij publicatie van de kwartaal cijfers op de hoogte van de missie van het bedrijf. Of nog incidenteler. 27% van de organisaties geeft aan dat werknemers slechts één keer met de waarden geconfronteerd worden. Bij het in dienst nemen.

Company values moeten serieus worden genomen

Wie neemt nu wie serieus? Voor veel organisaties zijn company values blijkbaar nog een soort speeltje. Een trucje waarmee men goede sier kan maken naar de externe stakeholders, maar geen tool om de organisatie mee aan te sturen. Meer dan een gemiste kans. Basiswaarden kunnen helpen de organisatie te sturen en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid lager in de organisatie te beleggen.

Kernwaarden en consistentie

Kernwaarden bieden namelijk ook een afwegingskader waarbinnen werknemers zelf hun keuzes kunnen maken, zonder dat daar een batterij aan regeltjes en meetinstrumenten voor nodig is om iedereen binnen de lijntjes te laten kleuren. Daarmee handelt en communiceert een organisatie uiteindelijk consistenter en kan deze sneller en alerter reageren op de omgeving. Behalve dat alert reageren één van de belangrijkste succesfactoren van de economie op dit moment is, blijkt de zelfstandigheid die daarbij hoort voor veel werknemers een belangrijke ‘satisfier’ in het werk te zijn.

Kernwaarden en betrokkenheid van werknemeres

Bovendien bevorderen duidelijke kernwaarden op zichzelf ook de betrokkenheid bij werknemers. Kernwaarden geven zin aan de dingen die zij doen, waardoor het werk ook als zinvoller ervaren wordt. Bovendien werken duidelijke geloofwaardige kernwaarden onderscheidend op de arbeidsmarkt en kunnen ze de reputatie van een organisatie helpen te ontwikkelen en inhoud te geven. En een goede reputatie werkt als een magneet op werknemers. Kortom kernwaarden zijn cruciaal voor een onderscheidende en aantrekkelijke positie op de externe en interne arbeidsmarkt. Maar dan is de eenmalige missie vertelservice niet voldoende.

Kernwaarden zijn geen eenmalig trucje

De essentie van kernwaarden is dat het niet een eenmalig trucje is dat je kunt afvinken op de to-do lijst van de organisatie en dan weer over kan gaan tot de orde van de dag. Maar dat de kernwaarden iedere dag terugkomen in alles wat je doet. Hoe je communiceert, hoe je werkt en de keuzen die je daarin maakt zijn allemaal te herleiden tot de kernwaarden van een organisatie.

Company values zouden door de gehele organisatie, en dus zeker het management, dag in dag uit verkondigd en uitgedragen moeten worden. Living the brand, leef naar je waarden. Gedraag je er naar en gebruik het (expliciet) in je afwegingskader bij beslissingen, dan pas gaan ze leven. Op basis van kernwaarden wordt gedrag en communicatie consistenter en daarmee beter voorspelbaar. Hiermee bouw je aan vertrouwen bij klanten, bij werknemers en andere stakeholders.

Er een keer over te praten of de waarden over alle werknemers in één keer uit te storten is niet voldoende. Begin met het zelf uitstralen van die waarden en maak ze expliciet. Iedere dag weer, want communiceren blijft een spel van leren en vergeten.

Heb jij ook van die onderscheidende company values?

0 reactie(s) op “Kernwaarden: hippe truc of strategische noodzaak?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.