Komt er toch een vrouwenquotum?

11/07/2011 Leestijd: 3 minuten

Is het een goed idee om een vrouwenquotum in te stellen? Die vraag houdt me al tijden bezig. Vanwaar deze vraag? Het Europarlement wil in 2015 een vrouwenquotum in bedrijven – van 30% nog wel! Aldus nu.nl. Dat is een hoop. 30%, op het moment van schrijven is het nog 10%. 20% groei in 4 jaar lijkt me ambitieus. Zeker aangezien we verschillende acties hebben ondernomen om het aantal vrouwen in de top toe te laten nemen. En deze acties hebben blijkbaar nog weinig resultaat gehad, zie de huidige 10% score. Maar goed: wat zijn de redenen om het aantal vrouwen in de top te bevorderen?

Diversiteit en eerlijkheid

Er zijn, meen ik, twee hoofdredenen. De meest duidelijke is eerlijkheid. Als er heel veel vrouwen zijn die graag een toppositie willen bekleden, maar dit hen onmogelijk wordt gemaakt, dan is dat oneerlijk. Een quotum zou in dat geval helpen om bedrijven te dwingen de beste vrouwen in te zetten. Het resultaat is dan tweeledig: dat deze vrouwen hun eerlijke kans krijgen en dat de vooroordelen die heersen, af nemen. Aanvullend op dit idee is het idee dat vrouwen sneller door vrouwen vervangen zullen worden: als er eenmaal een goede mix bestaat, blijft deze makkelijker in stand, is het idee. Dit laatste heb ik overigens in de praktijk zien gebeuren, maar ik heb geen idee of er echt onderzoek naar is gedaan.

De tweede reden is diversiteit. Er wordt wel eens beweerd dat diversiteit ‘goed is voor het team’ en dat het prettiger samenwerkt wanneer het team uit een goede mix bestaat. Ook hier heb ik geen onderzoeken over gevonden (wel gezocht). Dat diversiteit het innovatievermogen van een team bevorderd, is weliswaar nog niet bewezen, maar er lijkt een samenhang te zijn. Dit rapport van TNO laat geen samenhang zien, maar wel enkele sterke voorbeelden.

Waarom geen quotum?

Het heikele punt is: hoeveel vrouwen willen écht een topfunctie en hebben de capaciteiten om die functie goed in te vullen? Dit zijn de vrouwen die een kans zullen krijgen wanneer het quotum wordt ingesteld. En ik hoop dat het er heel veel zijn, want om het aantal topvrouwen van 10% totaal naar 30% totaal te laten groeien, moeten een heleboel functies in worden gevuld.

De vraag is ook hoe bedrijven hiermee om zullen gaan. Ik heb ooit via-via begrepen dat een bedrijf een functie ‘geschapen’ had in het managementteam. Het was een functie zonder belangrijk portfolio. In die functie werd een vrouw geplaatst, zodat het bedrijf het quotum haalde. Ondertussen bleven alle andere zaken onveranderd. Nu denk ik niet dat veel organisaties zo ver zullen gaan. Ik wil alleen laten zien dat er heel artificiële situaties kunnen ontstaan wanneer bedrijven geforceerd worden om mensen aan te nemen op hoge functies.

Dus… wat is het eindoordeel?

Zelf ben ik bijzonder non-plussed. Ik heb geen idee hoeveel vrouwen benadeeld worden door het glazen plafond. Als het er veel zijn, dan weet ik nog niet zeker of het quotum de manier is om ze aan een topfunctie te helpen. Aan de andere kant zie ik ook geen harde maatregel ‘van bovenaf’ die als alternatief kan dienen. Beste lezer, wat denkt u? Moet dit quotum er komen?

0 reactie(s) op “Komt er toch een vrouwenquotum?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.