Kunnen reflecteren: een belangrijke competentie voor een moderne HR professional

24/01/2012 Leestijd: 2 minuten

Het nieuwe HR werpt een ander licht het de positie van mensen in organisaties. Vroeger lag het accent op de beheersing van kosten. Vandaag de dag ligt de focus op de ontwikkeling van mensen. De talenten en competenties van mensen staan meer centraal in plaats van systemen.

Zelfkennis

Als Recruiter merk ik dat opdrachtgevers het steeds belangrijker vinden dat nieuwe HR medewerkers beschikken over zelfkennis. In werving & selectie procedures dienen professionals hun talenten en competentie te kunnen benoemen en zicht te hebben op datgene wat hen drijft. In staat zijn om hun eigen identiteit te verwoorden en eerlijk kunnen kijken naar zichzelf. Niet de omgeving richtinggevend laten zijn, maar je eigen ik en de bijbehorende waarden die je wenst na te streven. Zelf richting kiezen in je loopbaan en dingen doen die passen bij jouw levensfase en de bijbehorende rollen die je als mens in de maatschappij hebt.

Zelfbewuste en onafhankelijk professionals zoeken organisaties die ook weten waar ze voor staan. Dit daagt bedrijven uit om hun identiteit duidelijk te verwoorden en te integreren in het HR beleid. Het nieuwe HR neemt identiteit als vertrekpunt voor strategische personeelsplanning. Met andere woorden: identiteit komt centraal te staan bij het plaatsen van de juiste persoon op de juiste plaats.

Sta even stil bij wat je doet

Ik daag de professional uit om ook in hectische tijden tijd te maken voor een pas op de plaats. Samen met je leidinggevende, vrienden, kennissen of coach stil staan bij de manier waarop je bezig bent. Zijn de dingen die je doet ook de dingen die je belangrijk vindt ?
Kun je jouw talenten en interesses voldoende kwijt in je baan? Is de organisatie waar je werkt, nog een omgeving die je inspireert en uitdaagt tot persoonlijke groei? Hoeveel energie heb je nog na een lange werkdag? Hoe staat het met je gevoel van welbevinden?

Kunnen reflecteren, open staan voor feedback en kunnen luisteren naar je intuïtie maken een HR professional, naar mijn mening, sterk en volwassen. Opdrachtgevers vinden dit een waardevolle competentie.

0 reactie(s) op “Kunnen reflecteren: een belangrijke competentie voor een moderne HR professional”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.