Legio aan vakantiedagen: haalt je personeel zo mentaal bakzeil?

20/07/2021 Leestijd: 4 minuten

Het is inmiddels een verboden C-woord… Elke keer dat we dachten dat we er bijna waren, kwam het nieuws dat we ‘nog even moesten volhouden’. En dat deden we. De meeste mensen gingen er niet op uit, ze spaarden vakantiedagen, maakten hun tuin tot een hof van Eden en ruimden de garage uit. Opgeruimd staat netjes, toch? Verlof opnemen deden we niet of nauwelijks, want we hadden ’toch geen leuke dingen om te doen’ met ons gezin. Dus waar aan de ene kant de zolders leeg raakten, ontstond er aan de andere zijde een bak aan vakantiedagen waar je als werkgever ‘u’ tegen zegt. Dus is het werkelijk ‘hallelujah, we mogen weer’?

Overschot aan vakantiedagen

Wellicht merk je het nu sinds een week of twee dat personeel vraagt of er nog ruimte is om in de zomer alsnog weg te gaan, of dat er alvast voor december iets te plannen valt voor 3 of 4 weken. Je staart nog eens naar de planning en ziet dat er in die periode maar twee personen aanwezig zijn op de afdeling… hopelijk valt er niemand onverwachts uit. Het komt niet helemaal gelegen, maar ach… het kan wel toch? Je komt er aan het einde van de week op terug bij je werknemer.

Afgezien van de planning, is er ook nog een ander aspect. Namelijk het mentale aspect van de medewerker. Dat mentale aspect gaat na enige tijd zonder vakantie waarschijnlijk minder goed werken. Dus wat is wijsheid: toch nu een paar dagen vrij geven terwijl het niet uitkomt, of uitstellen tot later en riskeren dat degene uit zou kunnen vallen?

Wat je niet wilt, is dat werknemers slechts een deel van de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen opnemen. Hierdoor ontstaat dat overschot aan vakantiedagen. Jij als werkgever kan dan voor het feit komen te staan de overgebleven vakantiedagen uit te moeten betalen.

Je kan dit voorkomen aan de hand van de volgende punten:

  • Een werkgever kan in de arbeidsovereenkomst met een werknemer, in de CAO of in een van toepassing verklaard arbeidsvoorwaardenreglement op voorhand vaste vakantieperiodes of snipperdagen aanwijzen. Ook bijvoorbeeld het sluiten van een kantoor tussen kerst en Nieuwjaar (collectieve vakantie) is in deze een mogelijkheid. Het besluit van de ondernemer om de dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw vast te stellen als vakantiedagen is een instemmingsplichtig besluit (artikel 27 WOR lid 1 sub );
  • Vakantiedagen worden toegevoegd aan het saldo zorgverlof. De werknemer moet hier wel mee instemmen;
  • De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na vijf kalenderjaren na de laatste dag van het jaar waarin de aanspraak is ontstaan. Deze verjaringstermijn geldt dus uitsluitend voor de bovenwettelijke vakantiedagen;
  • In de praktijk zal de organisatie, alvorens vakantiedagen verjaard te verklaren, de werknemer in de gelegenheid moeten stellen de vakantiedagen op te nemen. Bovenwettelijke vakantiedagen vallen niet onder de wettelijke verjaringsregeling van 2012, bij CAO of intern reglement kunnen hierover wel afspraken worden gemaakt;
  • De bovenwettelijke vakantiedagen kunnen worden verrekend met het aantal ziektedagen van de werknemer, voorwaarde is dat dit schriftelijk is overeengekomen. Alleen de bovenwettelijke vakantiedagen mogen worden afgekocht of verrekend met ziektedagen, de werknemer behoudt het recht op het wettelijk minimumaantal vakantiedagen;
  • Een werkgever mag bedingen dat zijn/haar werknemers geen of slechts een beperkt aantal overgebleven vakantiedagen naar een opvolgend jaar mogen meenemen, het zogeheten anti-oppotbeding. In dit geval zal de werkgever de werknemers in de gelegenheid moeten stellen de vakantiedagen op te nemen;

Zo zijn er tal van afspraken die schriftelijk vastgelegd dienen te worden door de werkgever richting de werknemer.

Het mentale aspect

Naast de wet- en regelgeving is het gesprek met je werknemer voeren het enige juiste begin. Want mensen zijn op dit moment vermoeid, maar stellen toch de vakantie uit. Deze ‘alles of niets denkwijze’ is een recept voor uitval, dat zie je van verre aankomen en wellicht je medewerker ook. Dus bespreek de toegevoegde waarde van zo nu en dan een lang weekend of een week of twee vrij nemen (ook al is de vakantie rondom het huis). Dat kan al zoveel doen en alsnog wat rust brengen. Waar iedereen baat bij heeft. En het is wellicht een middenweg om te proberen. Overigens ook omdat de wettelijke vakantiedagen van dit jaar op 1 juli 2022 verjaren en ze dus komen te vervallen. Dit dien je als werkgever wel tijdig te communiceren met je medewerker.

Dus laat je medewerker, en uiteindelijk jezelf, geen bakzeil halen en communiceer nu al tijdig over de vakantiedagen en het nemen van rust. Dat heeft degene uiteindelijk verdiend, zeker met een overschot aan verlofdagen.

Voor nu een fijne zomer gewenst, zowel voor degene die doorwerken als degene die verlof opnemen.

Dit artikel is geschreven door Gwen Lawera.

0 reactie(s) op “Legio aan vakantiedagen: haalt je personeel zo mentaal bakzeil?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.