Leiderschap: nieuwe inzichten en vaardigheden vereist. Deel 5: Communicatie

21/10/2015 Leestijd: 3 minuten

In de eerste vier artikelen in deze serie gaf ik de huidige situatie weer en noemde ik de vereisten voor effectief leiderschap op het gebied van waarden, normen en motivatie, duurzaamheid en investeringen. In dit artikel doe ik hetzelfde met het thema communicatie.

Communicatie:

1. Alle communicatie begint met luisteren naar je zelf en de ander. Hoe meer men in harmonie is met zich Zelf des te meer leeft en werkt men in harmonie met de omgeving. Men heeft daar dan een positieve uitwerking op.

2. Maak voor en samen met klanten en leveranciers een realistisch, geloofwaardig en daardoor inspirerend en stimulerend plan. Zeker als zij last hebben van een crisis.

3. Zorg ervoor dat de communicatie tussen de directie, management en medewerkers goed verloopt. Het management dient dicht bij en in de praktijk te staan. Zorg ervoor dat over en weer signalen optimaal worden doorgegeven. Dit waarborgt effectief veranderen en reorganiseren.

4. Zorg in deze tijd van globalisering aan een herkenbaar gezicht, een aanspreekpunt. Volsta niet met het schetsen van de ideale situatie en het aangeven van de oplossing.

5. Concretiseer en zorg dat men instemt met je plannen en je invloed respecteert. Benut vanuit een en-en-filosofie integraal de voordelen van op grotere schaal opereren en kleinschalige organisaties. De informatie-uitwisseling wordt daardoor effectiever en efficiƫnter.

De eerste stap begint dus bij jezelf. De eerste actie is het verwoorden van je persoonlijke visie, missie en doelstellingen in leven, wonen en werken. Die bepalen namelijk hoe je in het leven staat en hoe je in je werk staat en daarnaar kijkt. De tweede actie is het verwoorden van de visie, missie en doelstellingen van de organisatie en vervolgens van de strategie. De derde actie is hierover een dialoog aan gaan met collegae. Een externe coach is zeer zinvol bij deze stappen. Scheelt veel tijd en veel geld, omdat de vervolgstappen daardoor optimaal verlopen.
Maar wacht nog even, zet eerst je tweede stap:

Lees nu eerst deel 1 uit deze serie nog eens over en beantwoord de daarin gestelde vragen. Maak vervolgens een actie- en aandachtspuntenlijst voor jezelf van het tweede artikel en bepaal je doelstellingen ten aanzien van de zes kwaliteitsniveaus van leven. Zie het daar genoemde onder 05 en 07. Maak daarna eenzelfde lijst naar aanleiding van het derde artikel. Verwoord dan jouw visie op duurzaamheid en scherp je visie, missie en doelstellingen op basis daarvan nog eens aan. Je eerste investering is het tijd vrijmaken voor het bovengenoemde. De verdere uitwerking van het vierde artikel komt pas later. Het is een checklist die je straks weer ter hand neemt. Voer nu echter wel de actie uit die daar onder 11 staat genoemd. Dat is je derde stap: Bel mij voor een afspraak. Telefoon: 055 5 22 39 26 / mobiel: 0653 31 31 47. We gaan dan aan de slag met hetgeen je op basis van de hiervoor genoemde twee acties hebt verwoord, zodat je goed beslagen ten ijs gaat als je de derde actie uitvoert.

In het zesde artikel ga ik in op hoe we kunnen komen tot individueel en collectief vertrouwen, authenticiteit en integriteit.

0 reactie(s) op “Leiderschap: nieuwe inzichten en vaardigheden vereist. Deel 5: Communicatie”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.