Maslow voor generatie Z

15/12/2015 Leestijd: 4 minuten

Goedemorgen,

Maslow en generatie Z, gaat dat wel goed samen? Ach, natuurlijk kent u dat Maslow verhaal met die behoeften piramide voor ieder van ons. Wie zit op welke hoogte en wat motiveert hem/haar daar het meest? De vraag die ik u in deze Opstarter graag voorleg is of meneer Maslow en de jongelui die nu nog de schoolbanken bevolken elkaar evenzeer zullen beïnvloeden als meneer Maslow en onze generaties dat hebben gedaan? Met andere woorden is de theorie van Maslow valide voor de nieuwe generatie medewerkers van onze organisaties? Of, moeten we daar vraagtekens bij stellen?

Jos Ahlers en René Boender schreven een erg boeiend boek over “Generatie Z” als zijnde dé groep die binnenkort gaat besluiten over het wel en wee van Nederland. En net als zij zullen wij – de huidige vormgevers – van de ene verbazing in de andere vallen. Want het lijkt er absoluut niet op dat we te zijner tijd geregeerd gaan worden door een stel achterover hangende gamers, maar wel dat we te maken gaan krijgen met een generatie van netwerkers, hoog opgeleid en internationaal georiënteerd. Voor hen is kennis en nieuws gratis! Er is immers voor alles het Internet. Zij kunnen zich helemaal niet meer voorstellen dat je kennis koopt. Boeken aanschaffen? Onzin. Je hebt toch Wikipedia? Of Google? Wat je niet weet, zoek je gewoon op. En als dan de stroom uitvalt? Dan is er toch een probleem? Niks daarvan. Over een paar jaar heb je allemaal gratis stroom, want je zet je laptop dan met zonne-energie gewoon aan en je hebt daarna altijd stroom. No problem dus. (Dit werd opgepikt uit wetenschappelijke ublicaties op internet door een jongen van 9!)

Een ander feit! Een meisje van 13 zocht op internet precies uit wat er ging gebeuren met haar moeder die de diagnose borstkanker had gekregen. En niet alleen dat, ze wist ook nauwkeurig uit te vogelen hoe die ziekte het best bestreden kon worden tot en met informatie van de medische faculteit in Houston toe. Ze gaf haar moeder een beter en uitgebreider advies dan de huisarts! Wat dat betekent? Dat Generatie Z nu al blijk geeft dat ze overwegend een onveranderd vertrouwen in de toekomst heeft. Maar pas wel op, ze zijn ook snel verveeld en dan zappen ze weg, opnieuw op zoek naar … ja naar wat? Een nieuwe uitdaging? Een interessantere persoon om te ontmoeten? Nieuwe vrienden na eerst u ontvriend te hebben?

Maak uw borst daarom maar vast nat. Want als de vergrijzing op z’n top is, komen zij bij u binnen. En weet u wat? Ze hebben u allang gescand op Facebook en zijn vriend van u geworden. Dat geeft ze een oorsprong in hun verhouding met u en hun oudere collega’s. Er wordt meer en vaker onderhandeld. Daar moet ruimte voor zijn, want ze zijn dat onderhandelen ook gewend. Ze willen met u delen zonder in te leveren. Voor hen is delen juist vermeerderen. Want als je deelt op Internet, houd je het zelf. Kennis delen is meer weten, toch? Het is geen koekje dat je deelt. Wat dat met onze oude vriend Maslow van doen heeft? Alleen dit, denk ik, dat de piramide an sich best nog een goed instrument van HR kan zijn, mits u heel goed de nieuwe feiten die eraan komen probeert te verstaan. Mensen blijven hoe dan ook gedreven door emoties en passies, deze nieuwe generatie voegt er een bijna heilig geloof aan toe. Dat is hun geloof in het digi-tijdperk met al zijn mogelijkheden. Dat gaat zorgen voor een aardverschuiving en een culturele clash. Een mooie taak om u zo snel als mogelijk is te verdiepen in een meer digitale Maslow piramide. Oftewel, hoe maak je de vertaalslag van elk platform in de piramide naar het behoeftepatroon van zo’n snelle digi-kenniswerker?

Ik wil u gaag de tijd gunnen daar eens uitgebreid over te peinzen, wat gemakkelijk kan tijdens de komende feestmaand. Dat wil zeggen dat ik een kort verlof voor mezelf inlas. Met mijn dank aan de heren Ahlers en Boender die veel boeiend materiaal verzamelden over generatie Z en uit wier boek ik citeerde, wens ik u fijne, gezellige en diepzinnige dagen met naast pepernoten, sfeer, lekker eten en bubbels ook heel veel zin in het aanstaande digi-tijdperk dat er mijn inziens ras aankomt. Zie het maar als eye-opener voor 2012.

Maslow of Mazzeltov?!

0 reactie(s) op “Maslow voor generatie Z”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.