Meeste werkgevers zien ouderen als kostenpost

15/12/2015 Leestijd: 2 minuten

De meeste werkgevers zien oudere werknemers als een te groot risico. En een meerderheid is geen voorstander van het in dienst houden van werknemers na hun 65e. Ouderen hebben vaak meer vakantiedagen en een hoger salaris. Dit maakt ze minder goed inzetbaar en zorgt voor hoge kosten.

Begin deze week was nog in het nieuws dat steeds meer ouderen tussen de 55 en 65 jaar werken. De verwachting werd uitgesproken dat wanneer deze stijgende trend zich voortzet, dat Nederland er dan in slaagt om te voldoen aan de afspraken die in de Europese Unie zijn gemaakt over de arbeidsdeelname van ouderen in 2010, zie ook de Lissabon-doelstelling.

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, een grootschalig onderzoek gedaan naar de inzet van werkgevers bij het in dienst nemen en houden van 55-plussers.

12% Van de werkgevers onderneemt serieuze pogingen om 55-plussers in dienst te nemen. Iets meer werkgevers doet moeite om zijn oudere werknemers in dienst te houden tot aan hun pensionering. Minister van der Hoeven van Economische Zaken vindt de uitkomst van het onderzoek zorgwekkend.

Momenteel stoppen mensen gemiddeld op 61 jarige leeftijd met werken. Om niet ten onder te gaan aan de krapte op de arbeidsmarkt, kunnen we er niet omheen en zullen we meer moeten investeren in het aan het werk houden van ouderen.

Werkgevers zien hun oudere werknemers vooral als hoge kostenpost. Dit vanwege de opgebouwde salarisrechten die vaak aan de hoge kant zijn, en het recht op extra vakantiedagen dat in veel CAO’s is opgenomen. Dit terwijl dit soort maatregelen altijd bedoeld zijn geweest om oudere werknemers te ondersteunen. Daarom zijn de meeste werkgevers erop tegen dat werknemers tot na hun 65ste door blijven werken, ondanks hun ervaring.

Tegenstrijdig is dat de meeste werkgevers zich goed bewust zijn van krapte op de arbeidsmarkt en het verwachte tekort aan personeel. 3 Van de 4 bedrijven die voor het onderzoek zijn benaderd, maakt zich zorgen over de vergrijzing. Een groot deel van de  werkgevers ziet de oplossing van de krapte op de arbeidsmarkt toch in investeren in jongeren. Zij willen jongere werknemers vaker of efficiënter in gaan zetten.

Momenteel is ongeveer 20% van de ouderen tussen 60 en 65 jaar werkzaam. Internationaal gezien is dit maar weinig. Werkgevers stimuleren hun oudere werknemers nog veel te weinig om langer door te werken. Werkloze 55-plussers komen ook nauwelijks meer aan de slag. Van de werkgevers werft maar 8% oudere werknemers. Slechts 12% stimuleert zijn oudere werknemers om tot hun 65ste aan het werk te blijven, aldus het ministerie van Economische Zaken.

Op de participatietop van vorige week is met werkgevers en werknemers afgesproken om meer ouderen aan de slag te helpen; door o.a. fiscale maatregelen, en de mogelijkheden voor deeltijdpensioen toch weer te gaan verruimen.

0 reactie(s) op “Meeste werkgevers zien ouderen als kostenpost”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.