Multidimensionale organisatie

15/12/2015 Leestijd: 3 minuten

Er is een nieuw organisatiemodel: de multidimensionale organisatie. Grilligere markten en consumentengedrag en de eis naar synergie dwingen tot een nieuw organisatiemodel: de multidimensionele organisatie. Nederlandse bedrijven die volgens dit model werken zijn: Albert Heijn, ASML, ABN Amro, IBM Nederland.

Anders aan dit model is dat een organisatie wordt ingedeeld in dimensies als product, marktsegment, account of regio. Omzet en winst worden tegelijk verdeeld over de verschillende dimensies. De voor de dimensies verantwoordelijke managers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de resultaten van de onderneming en worden hierop zowel individueel als gezamenlijk aangesproken en beoordeeld. Let op het grote verschil met meer autonome en ondernemende business units!

Dit nieuwe model kwam voor het eerst onder mijn aandacht via managersonline.

Nader zoeken brengt ons op de naam van de auteur van een boek genaamd dimensionale organisaties: Hans Strikwerda. Ik vond ook wat meer uitleg over wat er in het  boek staat, zie deze quote:

Met een multidimensionale organisatie krijgt het bestuur een hogere transparantie in de organisatie, een customer centric organisatie (in de multidimensionale organisatie is de klant profit center) en een maximale strategische en operationele flexibiliteit. Vooral ook kan kennis beter worden geëxploiteerd doordat in een multidimensionale organisatie harde, administratieve voorwaarden voor het gezamenlijk delen van kennis en de opbrengsten daarvan worden gerealiseerd.

Een principiële verandering is dat in de multidimensionale organisatie alle managers over dezelfde informatie beschikken, dus ook over de prestaties van hun collega’s. Ook wordt er in de multidimensionale organisatie niet meer met interne verrekenprijzen gewerkt, waardoor het beruchte probleem van double markup (dubbele marges) is opgelost. Dit is het fenomeen dat in een keten of netwerk iedereen winst voor zich zelf wil maken waardoor de onderneming het in de markt verliest.

Met dank aan innovatieforganiseren.nl. Hier zijn ook enkele kritische noten te vinden, erg sterk!

Zelf was ik eerst erg enthousiast: gaaf, weer een nieuw model. Na enige relativering moest ik mij bedenken dat dat precies is wat het is: een nieuw model. Er zijn erg veel verschillende soorten organisatiemodellen en welk model het beste werkt is afhankelijk van je perspectief. Organisaties bevinden zich altijd in een spanningsveld van talloze factoren en de keuze welke factoren het zwaarste meewegen heeft invloed op de keuze van een model. 20 jaar geleden kozen we voor business units omdat die in staat zijn op niches in te spelen (?) en individueel afgerekend konden worden op resultaten (?). Nu het informatietijdperk meer flexibiliteit eist kiezen we sneller voor een organisatie die door synergie en kortere lijnen tussen bedrijfsonderdelen (dimensies) sneller in kan spelen op verandering.

De tekst die ik hierboven aanhaal lijkt te suggereren dat veel organisaties snel over kunnen stappen. Ik denk dat dit een periodieke keuze blijft en dat veel organisaties voorlopig nog in het hun bekende business unit model zullen blijven werken. Inspelen op niches is op de arbeidsmarkt ook belangrijk: duidelijk maken wie je bent, waar je voor staat. Een business unit met een specifieke niche is daar wellicht beter toe in staat dan een organisatiedimensie als product.
Desalniettemin is het idee van de multidimensionale organisatie interessant en zal ik de ontwikkelingen van de theorie blijven volgen.

0 reactie(s) op “Multidimensionale organisatie”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.