Nieuwe Wet flexibel werken – reden van afwijzing en wijzigingen op een rij

15/12/2015 Leestijd: 2 minuten

De eerste en tweede kamer zijn akkoord gegaan met de omvorming van de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) tot de Wet flexibel werken. Omdat het gaat om een initiatiefwetsvoorstel moet de wet na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer nog wel langs de ministerraad. Daarna zal duidelijk worden wanneer de maatregelen in werking treden, naar verwachting zal dit omstreeks 1 juli 2015 zijn.

De initiatiefwet moet flexibel werken bevorderen doordat medewerkers meer mogelijkheden krijgen om buiten kantoormuren te werken en zelf hun uren in te delen.

Als het wetsvoorstel Flexibel werken in werking treedt, hebben werknemers het recht om een verzoek in te dienen voor een aanpassing van de arbeidsduur, werktijden of werkplek. Het verzoek mag een werkgever weigeren.

Voor het afwijzen van een verzoek voor een aanpassing van de arbeidsduur of de werktijden, heeft de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang nodig.

Verzoek voor flexibel werken afwijzen

Een verzoek van een werknemer die minder uren wil werken mag afgewezen worden als dit leidt tot ernstige problemen:

  • Voor de bedrijfsvoering; bijvoorbeeld als het lastig is om iemand te vinden die deze vrijgekomen uren kan opvullen
  • Voor de veiligheid
  • Van roostertechnische aard

Een verzoek van een werknemer die meer uren wil werken mag afgewezen worden als dit leidt tot ernstige problemen:

  • Van financiële of organisatorische aard
  • Wegens het niet voorhanden zijn van voldoende werk
  • Omdat de vastgestelde formatieruimte of personeelsbegroting daartoe ontoereikend is

Een verzoek van een werknemer die zijn werktijden wil wijzigen mag afgewezen worden als dit leidt tot ernstige problemen:

  • Op het gebied van veiligheid
  • Van roostertechnische aard
  • Van financiële of organisatorische aard

Afwijzen verzoek thuiswerken

Voor het afwijzen van een verzoek om op een andere plaats – bijvoorbeeld thuis – te werken, heeft de werkgever geen zwaarwegende bedrijfsbelangen nodig. Wel moet de werkgever elk verzoek serieus overwegen en hierin overleggen met de werknemer.

Let op: Uiterlijk 1 maand voor de gewenste ingangsdatum van het verzoek van de werknemer moet de werkgever laten weten welke beslissing wordt genomen. Doet de werkgever dit niet, dan worden de arbeidsduur, de werkplaats of de werktijden aangepast conform de wensen van de werknemer.

De wijzigen op een rij:

Nieuwe wet flexibel werken

Is jullie organisatie al overgestapt op een andere manier van werken en hoe gaan jullie als organisatie om met de Wet Flexibel werken in het vooruitzicht?

0 reactie(s) op “Nieuwe Wet flexibel werken – reden van afwijzing en wijzigingen op een rij”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.