Arbeidsrecht

Pas op met ontslag van zieke werknemers!

Op 1 januari 2014 treedt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters in werking. Het gevolg van deze wet is dat werkgevers een extra premie dienen te betalen als een werknemer ziek uit dienst treedt of binnen 4 weken na het einde van het dienstverband zich ziek meldt. Als een medewerker ziek is…

lees meer

Ontslagdossier niet op orde? Biedt artikel 7:686 BW uitkomst?

Met de invoering van het tweede deel van de WWZ zijn de ontslaggronden limitatief opgesomd in het nieuwe artikel 7:669 BW. Dit betekent dat het ontslagdossier van de werkgever één op één moet passen op één van de in dat wetsartikel opgesomde ontslaggronden. Voldoet het dossier niet aan de eisen die de betreffende ontslaggrond…

lees meer

Nieuwe Wet flexibel werken – reden van afwijzing en wijzigingen op een rij

De eerste en tweede kamer zijn akkoord gegaan met de omvorming van de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) tot de Wet flexibel werken. Omdat het gaat om een initiatiefwetsvoorstel moet de wet na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer nog wel langs de ministerraad. Daarna zal duidelijk worden wanneer de maatregelen in werking treden,…

lees meer

Last in first out inmiddels “out”

Er zijn de laatste tijd veel wijzigingen geweest in het ontslagrecht. Met ingang van 1 maart 2006 is het principe van 'last in first out' niet meer leidend. Het 'afspiegelingsbeginsel' is nu de nieuwe hoofdregel. Nu de gevolgen langzaam zichtbaar worden, volgen de eerste reacties van ontevreden werkgevers én werknemers. Achtergrond Vanaf maart jl.…

lees meer

Huisarrest voor te dikke stewardessen

Medewerkers met overgewicht, elk bedrijf heeft er wel eens mee te maken. Een secretaresse die vraagt om een op maat gemaakte stoel omdat haar bureaustoel is doorgezakt, te dikke medewerkers die zich vaker ziek melden omdat ze ongezond eten, te weinig bewegen en daardoor vatbaarder zijn voor ziekten. En, ook stewardessen die niet meer…

lees meer

HRM: wat heb je te koop?

We zijn allemaal verkopers en werken op provisiebasis. We halen allemaal beloning en motivatie uit de mate waarin we erin slagen onszelf, onze ideeën, onze producten en diensten te verkopen aan anderen. Als ouders verkopen we normen en waarden aan onze kinderen. Als we dat met succes doen, groeien ze op tot evenwichtige, krachtige…

lees meer

Holland Casino Groningen hoeft geen rookverbod in te voeren

Het rookvrij maken van de horeca is al lange tijd een hot item. Op 15 mei werd een interessante uitspraak gepubliceerd over dit onderwerp. Een medewerker van Holland Casino eiste via de rechter een algeheel rookverbod. Deze vordering is door de rechtbank Groningen afgewezen. De 45-jarige heer Meins, sinds 1988 werkzaam als tablemanager bij…

lees meer

Hoe kun je het beste omgaan met verzuim en bescherming van medische persoonsgegevens?

De werkgever heeft bij verzuim een aantal verantwoordelijkheden. Naast het doorbetalen van het salaris, zijn het begeleiden naar re-integratie, het ter beschikking stellen van een bedrijfsarts en het opstellen van een helder verzuimprotocol, de belangrijkste verplichtingen in het kader van verzuim. De beleidskaders zijn helder, maar hoe kun je nu het beste omgaan met…

lees meer

Het concurrentiebeding en het schriftelijkheidsvereiste

Op 28 maart jl. is er een belangrijke uitspraak gewezen door de Hoge Raad over het schriftelijkheidsvereiste van het concurrentiebeding. Aan een lange periode van onzekerheid of een concurrentiebeding opgenomen in een personeelsreglement geldig is, is een einde gekomen. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat ook wanneer in een arbeidsovereenkomst of in een…

lees meer

Go go go maakt plaats voor je nieuwe leven wacht op jou!

Per 3 januari kiest Monsterboard een ander pad. Niet meer het platte hop naar je nieuwe job want er is altijd een betere, maar nu het meer genuanceerde verlaat de sleur en kies voor een nieuw leven met natuurlijk een nieuwe baan. De campagne is in Amerika ontwikkeld door BBDO Worldwide en wordt internationaal uitgerold. Zoals het…

lees meer