Arbeidsrecht

Van den verschaffer en den verrichter van arbeid

VAR? DBA? WWZ? Van den ‘Verschaffer en den Verrichter’ van arbeid Overspoeld werden we met reacties op het besluit van Staatssecretaris Wiebes om handhaving van de Wet DBA op te schorten tot minstens 1 januari 2018. “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald” zullen velen gedacht hebben. Maar is dat ook wat er…

lees meer

Werkgever krijgt compensatie bij betaling transitievergoeding aan langdurig zieke werknemer

Op de laatste vergaderdag voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de compensatie voor de transitievergoeding regelt die de werkgever bij ontslag vanwege langdurige werkloosheid moet betalen. Het voorstel is nu doorgestuurd naar de Eerste Kamer en het is de bedoeling dat de wet in werking treedt op 1…

lees meer

Help, mijn medewerker neemt ontslag!

Er zijn globaal drie situaties waarin een medewerker zelf ontslag neemt. Als werkgever moet u dit niet zomaar “voor kennisgeving aannemen”. Grofweg zijn er drie verschillende situaties te onderscheiden 1. De medewerker neemt ontslag omdat hij een andere baan heeft Arbeidsrechtelijk is deze situatie het minst risicovol. De volgende vragen zullen wellicht bij opkomen:…

lees meer

Haal pensioenbeding uit de arbeidsovereenkomst

Haal pensioenbeding uit de arbeidsovereenkomst Een of twee keer per jaar is er een rechterlijke uitspraak die het nodig maakt om uw (standaard-) arbeidsovereenkomsten aan te passen. Dit is er weer zo een (of eigenlijk twee): ECLI:NL:RBOBR:2015:5550 en ECLI:NL:GHSHE:2016:2512. Het gaat om het begrip “pensioengerechtigde leeftijd”. Schade 50.000 euro Ik zal u de details…

lees meer

Concurrentiebeding: hoe zit het ook alweer precies?

Het gaat merkbaar beter met de economie en de schaarste aan personeel is in veel branches te voelen. Ook durven werknemers weer meer van baan te veranderen. Het risico bestaat dat die job-hoppende medewerkers waardevolle kennis van uw bedrijf meenemen. Natuurlijk, daarvoor staat er een geheimhoudingsclausule in vrijwel elke arbeidsovereenkomst. Maar bewijs maar eens…

lees meer

Welk advies zou William Moorlag van zijn HR gehad hebben?

Drie jaar geleden solliciteerde ik via een headhunter bij Alescon als tijdelijke HR manager. Ze hadden daar eerst een interim manager die op uurbasis werd betaald maar ze wilden liever iemand die op contractbasis zou gaan werken. Hoewel ik daar voor open stond en mijn beste beentje voorzette werd ik toch al tijdens het…

lees meer

6 misverstanden over het oproepcontract

Wanneer ik werkgevers vraag naar hoe ze omgaan met hun oproepcontracten (de meesten verstaan daar nul-urencontracten onder) dan blijken daar een aantal hardnekkige foute ideeën over te bestaan. Fouten die veel geld kunnen kosten. Vooral als de medewerker, bijvoorbeeld door ziekte, bij het UWV terecht komt. Of als er een arbeidsconflict ontstaat. In dit…

lees meer

Vanaf 1 januari 2018 vakantiegeld verschuldigd over overwerktoeslag

Op 1 januari 2018 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) op een aantal onderdelen, waaronder het loonbegrip. In de wet staat nu dat onder “loon” de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt per 1 januari 2018. Dit heeft tot…

lees meer

Regeerakkoord 2017: Gevolgen voor het arbeidsrecht

Na ruim 200 dagen onderhandelen zijn de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie het eindelijk eens geworden over de plannen voor de komende vier jaar. De belangrijkste beoogde arbeidsrechtelijke veranderingen heb ik voor u op een rijtje gezet. 1. Ontslaggronden cumuleren In tegenstelling tot de huidige regel dat een werkgever niet meerdere ontslaggronden mag…

lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst zieke werknemer ondanks opzegverbod

Recent werd een tweetal uitspraken gepubliceerd waarin de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer werd ontbonden ondanks dat er een opzegverbod van toepassing was. Het opzegverbod werd in beide zaken om een andere reden terzijde gesteld, de uitkomst was in beide procedures echter hetzelfde: ontbinding wegens ernstig verwijtbaar handelen en de werknemer had geen recht…

lees meer