Arbeidsrecht

Privacy van uw medewerkers, maar dan concreet

2018 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de privacy. Want ineens was daar op 25 mei 2018 de AVG met de dreiging van torenhoge boetes. Dus bedrijven, zeker de grotere, gingen massaal op cursus en vervolgens fors aan de slag met het opstellen van Verwerkingsregisters, het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming…

lees meer

10 wetenswaardigheden over de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag

De afgelopen maanden werd de vraag mij vaak gesteld door werkgevers: of ik al wist of en per wanneer zij gecompenseerd zouden worden voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Tot voor kort was mijn antwoord steevast dat de kans groot was dat dit per 1 april 2020 inderdaad het geval zou zijn.…

lees meer

Studiekosten terug laten betalen: wat zijn de regels?

In de huidige markt is het voor veel functies vrijwel onmogelijk om een nieuwe medewerker te werven die aan alle functie-eisen voldoet. Een mogelijke oplossing hiervoor is het opleiden van mensen. Dat kunnen nieuwe medewerkers zijn of reeds aanwezige medewerkers. In beide gevallen worden er studiekosten gemaakt. Dat is op zich niet zo erg,…

lees meer

Onterechte ziekmelding: hoe ga je daarmee om?

Het gebeurt elke werkgever wel eens: een medewerker meldt zich ziek, maar je bent ervan overtuigd dat hij eigenlijk helemaal niet ziek is. Misschien wel omdat zijn collega’s je dat vertellen, want die zijn gisteravond nog met hem wezen stappen. De medewerker wordt beschermd door privacy-regels. Hij hoeft jou niet te vertellen wat hij…

lees meer

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans: ontslagrecht grondig op de schop

“Ontslagrecht zal ingrijpend veranderen”, zo luidde het bericht van de NOS op 2 november 2018. De Wet Arbeidsmarkt in Balans WAB) moet de in 2015 ingevoerde Wet Werk en Zekerheid (WWZ) verzachten. Hoewel deze laatste wet tot doel had om ontslag makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken, bleek het tegendeel waar; ontslag werd duur en lastig. Daarnaast…

lees meer

Opgelet bij uitbetalen van (te veel) loon bij ziekte

De rechtbank Noord-Holland heeft op 15 augustus 2018 de vraag voorgelegd gekregen of een werkgever het teveel betaalde loon mocht terugvorderen. De werknemer heeft op enig moment een hartinfarct gekregen en heeft zich ziek moeten melden. Volgens de toepasselijke cao zou de werknemer gedurende de eerste zes maanden recht hebben op 100% doorbetaling van…

lees meer

Een koekje van eigen deeg

  Ontslag op staande voet is een lastige materie. Als werkgever hoop je dat deze paradijsvogel van het ontslagrecht aan je deur voorbij zal trekken. Want je doet het vaak niet goed. Er is namelijk een grote kans dat de rechter een ontslag op staande voet zal vernietigen. En dan heb je als werkgever…

lees meer

Van den verschaffer en den verrichter van arbeid

VAR? DBA? WWZ? Van den ‘Verschaffer en den Verrichter’ van arbeid Overspoeld werden we met reacties op het besluit van Staatssecretaris Wiebes om handhaving van de Wet DBA op te schorten tot minstens 1 januari 2018. “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald” zullen velen gedacht hebben. Maar is dat ook wat er…

lees meer

Werkgever krijgt compensatie bij betaling transitievergoeding aan langdurig zieke werknemer

Op de laatste vergaderdag voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de compensatie voor de transitievergoeding regelt die de werkgever bij ontslag vanwege langdurige werkloosheid moet betalen. Het voorstel is nu doorgestuurd naar de Eerste Kamer en het is de bedoeling dat de wet in werking treedt op 1…

lees meer

Help, mijn medewerker neemt ontslag!

Er zijn globaal drie situaties waarin een medewerker zelf ontslag neemt. Als werkgever moet u dit niet zomaar “voor kennisgeving aannemen”. Grofweg zijn er drie verschillende situaties te onderscheiden 1. De medewerker neemt ontslag omdat hij een andere baan heeft Arbeidsrechtelijk is deze situatie het minst risicovol. De volgende vragen zullen wellicht bij opkomen:…

lees meer