Arbeidsrecht

Review: Praktijkgids Ziekte en Re-integratie 2017

Ik heb met veel belangstelling de Praktijkgids Ziekte en Re-integratie 2017 (“Praktijkgids”) gelezen. Het is een zeer bruikbare praktijkgids voor advocaten, maar vooral ook voor HRM’ers en P&O’ers. De Praktijkgids is opgebouwd uit acht delen: Deel 1 is gewijd aan algemene onderwerpen met betrekking tot ziekte en re-integratie, bijvoorbeeld het opzetten van een verzuimbeleid;…

lees meer

Het belang van de identificatie van arbeidskrachten

Werkgevers, opdrachtgevers en inhuurders onderschatten in de waan van de dag nog wel eens het belang van een goede identificatieprocedure voor hun arbeidskrachten. Dat levert in de praktijk de nodige risico’s op, vooral financiële risico’s en reputatierisico. Het niet goed identificeren betekent bij een controle nl. al snel een boete van enkele duizenden euro’s…

lees meer

Wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017: verplichtingen voor werkgevers en rechten voor werknemers en ondernemingsraden

Naar verwachting zullen per 1 juli 2017 (de precieze invoeringsdatum is nog niet bekend) een aantal wijzigingen in de Arbowetgeving worden doorgevoerd. Het doel van de wijzigingen is de bedrijfsgezondheidszorg te versterken en knelpunten weg te nemen. Een veel gehoord knelpunt is dat de bedrijfsarts partijdig en onvoldoende afhankelijk van de werkgever opereert. Een…

lees meer

Controle van personeel op alcohol- en drugsgebruik niet toegestaan(?)!

Vorige maand besloot een grote organisatie in Nederland haar alcohol- en drugscontrolebeleid in te trekken nadat de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) geconcludeerd had dat het beleid, op basis waarvan ad random en bij vermoeden van gebruik gecontroleerd werd met als belangrijkste oogmerk de veiligheid op de werkvloer, op een aantal onderdelen in strijd was met…

lees meer

5 voordelen van flexicurity oftewel het Deense model

Het rommelt al een tijd in ons werklandschap. De Wet Werk en Zekerheid zorgt voor de inperking van het aantal tijdelijke contracten. De risico´s van ziekte liggen in toenemende mate bij werkgevers. En recente wetgeving die het zelfstandigen-zonder-personeel vraagstuk gemakkelijker en rechtvaardiger had moeten maken, lost dit issue niet op. Kopenhagen, Denemarken. Plaatje dankzij…

lees meer

De AOW opnieuw in de picture? Kan de pensioenleeftijd omlaag?

Het was stil geworden rondom de AOW discussie. Alhoewel vrijwel stilletjes de AOW-datum naar 67 jaar en 3 maanden is verschoven. Voor mij als bijna 62-jarige, is dat al minstens de vierde of vijfde aanpassing van deze datum. Het begon met 65 jaar en een paar maanden, vervolgens 65 en 10 maanden, en voor…

lees meer

Hoe moet een verbetertraject eruitzien en hoe lang moet het duren?

Als een werknemer niet goed functioneert, kan dat leiden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Maar, wil een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren slagen, dan moet de werkgever aan de werknemer tijdig aangegeven hebben dat hij niet tevreden was over het functioneren én hij moet hem in voldoende mate in de gelegenheid…

lees meer

Infographic: Privacy op kantoor

Privacy is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. De mogelijkheden om onder werktijd met iets anders bezig te zijn, zijn toegenomen, evenals de mogelijkheden om te controleren wat werknemers precies doen onder werktijd. Toch is privacy niet alleen een ethisch of bedrijfskundig onderwerp. De sociale factor blijft immens belangrijk: zijn werknemers gemotiveerd? Willen ze…

lees meer

VAR? DBA? Van den ‘Verschaffer en den Verrichter’ van arbeid

Overspoeld werden we met reacties op het besluit van Staatssecretaris Wiebes om handhaving van de Wet DBA op te schorten tot minstens 1 januari 2018. “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald” zullen velen gedacht hebben. Maar is dat ook wat er zich afspeelt in het zoveelste bedrijf van het horror toneelstuk ‘Vernieuwing…

lees meer

Terugblik en vooruitblik op arbeidsrecht

Deze week kwam ik twee uitspraken tegen die mij doen terugblikken op wat ik eerder dit jaar in mijn blogs schreef. Wat dat betreft in mijn laatste blog van dit jaar dus een terugblik op arbeidsrecht in 2016. Daarnaast kijk ik ook graag vooruit en zal ik in deze blog bespreken wat we in…

lees meer