Arbeidsrecht

WWZ-jurisprudentie: de transitievergoeding

In mijn blog van deze maand wil ik drie uitspraken over de transitievergoeding bespreken, die mij onlangs opvielen. Transitievergoeding en Wet normering topinkomens In 2015 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kort de Wet normering topinkomens (WNT), ingevoerd. Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen sindsdien niet meer verdienen dan een…

lees meer

Een mens is geen robot, een HR manager weet dat

Er is veel te doen rondom de werkende mens en de HR manager zit daar bovenop. Zoals reeds eerder gezegd heb ik grote bewondering voor HR managers of medewerkers die (nieuwe) wetten onderzoeken en uitdiepen. Dat is een juridische kant die zeer nuttig is om te delen. Als iemand het heeft uitgediept dan hoeft…

lees meer

De impact van het nieuwe Nederlands-Duitse belastingverdrag op werkgevers en werknemers

Per 1 januari 2016 is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in werking getreden. Werkgevers en werknemers moeten zich in ieder geval bewust zijn van onderstaande veranderingen. 183 dagen regeling Een werknemer die in Nederland woont en meer dan 183 dagen per 12-maandsperiode fysiek in Duitsland werkzaam is, raakt voor het deel van…

lees meer

De 30% vergoedingsregel onder vuur?

In mijn blog van 31 maart jl. schreef ik dat de 30% vergoedingsregeling aantrekkelijk is voor werknemers en werknemers en dat deze een rol speelt (en ook is ontstaan vanuit die gedachte) in de maatregelen om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland voor buitenlandse investeerders te laten zijn. Ook merkte ik op dat de regeling een keer…

lees meer

Onderhandelingen over een ontslagregeling laten voeren door een externe professional

Ontslag: velen krijgen er helaas vandaag de dag mee te maken. Zo ook Jan (fictieve naam), werkzaam bij een groot internationaal bedrijf, is dag en nacht bezig als senior manager zijn business te runnen. Plotseling wordt hij bij de algemeen directeur geroepen, bij de uitnodiging wordt geen nader onderwerp genoemd. Tijdens het korte gesprek…

lees meer

Afspiegelingsbeginsel: objectief of toch niet helemaal?

De regels van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 zijn aanzienlijk gewijzigd. Zo is er een transitievergoeding in het leven geroepen en is het duidelijk wanneer een werkgever een ontslagprocedure richting UWV dan wel Kantonrechter moet opstarten om een medewerker te kunnen ontslaan. Het afspiegelingsbeginsel in geval van een reorganisatie is wel nog…

lees meer

Het schriftelijkheidsvereiste onder de WWZ: wanneer is daaraan voldaan?

Het vereiste van schriftelijkheid speelt onder de WWZ bij verschillende handelingen een rol. Wanneer is bijvoorbeeld sprake van schriftelijke aanzegging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Wanneer is een beëindigingsovereenkomst tot stand gekomen? De wet en de parlementaire geschiedenis zijn niet duidelijk en dus wordt er volop jurisprudentie gecreëerd. Voer voor juristen! Aanzegverplichting Op…

lees meer

Recruiters: wie bezit jullie LinkedIn contacten?

Voor recruiters een interessant vraag - wie is er eigenaar van je LinkedIn contacten. Tijdens je dienstverband bij een opdrachtgever bouw je een flink netwerk op. Je hebt natuurlijk een concurrentiebeding en mag niet zomaar aan de slag voor de opdrachtgevers die je hebt leren kennen terwijl je in dienst bent. Maar hoe zit…

lees meer

De aanzegplicht: hoe zit het precies?

In de Wet Werk en Zekerheid is opgenomen dat de werkgever één maand voor het eindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die 6 maanden of langer heeft geduurd aan de werknemer meedeelt of en hoe de arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet. Dit staat bekend als de aanzegplicht. Maar hoe zit dat nu precies? Wat…

lees meer

Voorwaardelijke ontbinding bij ontslag op staande voet onder de WWZ (on)mogelijk?

Op 12 april jl. schreef ik over hoger beroep na een ontslag op staande voet onder de WWZ. In die blog kwam ook de voorwaardelijke ontbinding al even voorbij. Daarover vandaag meer. De voorwaardelijke ontbinding houdt de arbeidsrechtelijke gemoederen namelijk bezig. Kantonrechters zijn het er niet over eens of een voorwaardelijke ontbinding onder de…

lees meer