Arbeidsrecht

Recensie Praktijkgids Personeel en Fiscus

De Praktijkgids Personeel en Fiscus is een naslagwerk waarin de werkgever wegwijs wordt gemaakt in het woud van fiscale regels. Het is een echt naslagwerk, dat duidelijk de weg wijst in een veelheid van fiscale onderwerpen waarmee een ondernemer/onderneming met personeel rekening moet houden. Gezien de veelheid aan onderwerpen en de complexiteit van veel…

lees meer

Recensie “Praktijkgids Arbeidsrecht 2016”

INLEIDING Een Praktijkgids, niet echt een leesboek, meer een naslagwerk. Uitgegeven door Vakmedianet Alphen aan den Rijn, onder redactie van dr.mr. G.A. Diebels en mr. J.A. Buur. Het naslagwerk bevat informatie die van belang is om in arbeidsrechtelijke situaties passende beslissingen te kunnen nemen. Het hele scala aan wettelijke regelgeving van de plaats van…

lees meer

Opvolgend werkgeverschap onder de WWZ: proeftijd, transitievergoeding, doorstart

De toets met betrekking tot het opvolgend werkgeverschap is de laatste jaren aan verandering onderhevig geweest. In 2012 nog introduceerde de Hoge Raad in het Van Tuinen-arrest₁ het “zodanige-banden-criterium”: er is in de regel sprake van opvolgend werkgeverschap indien de nieuwe overeenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist, en tussen de nieuwe en de…

lees meer

Welk loon moet doorbetaald worden tijdens vakantie?

Op de eerste dag na terugkomst van mijn vakantie wees het Gerechtshof Den Haag een belangrijk arrest over de loondoorbetaling tijdens vakantie. De casus die aan het arrest ten grondslag lag, was de volgende. Een aantal werkneemsters is als triagist in dienst bij een stichting van samenwerkende huisartsdiensten. De CAO Huisartsenzorg is van toepassing…

lees meer

Zelfstandigen aftrek sterk verminderd door DBA?

Menig bedrijf huurt zelfstandigen die een gezagsverhouding hebben sinds de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) het licht heeft gezien, in via een payrollconstructie. Waar deze zelfstandigen voorheen facturen stuurden, worden ze nu door een tussenpersoon uitbetaald. Payrollbedrijven lijken gouden tijden tegemoet te zien. Vaarwel zelfstandigenschap, lang leven de tussenhandel? Met de komst van de…

lees meer

Wijzigingen Wet BeZaVa: Werkgevers onderneem tijdig actie!

Op 1 januari 2014 is de ‘Wet beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters’ (BeZaVa) in werking getreden, ook wel bekend onder de noemer ‘Modernisering Ziektewet’. Waarom ook al weer? Tot 2014 zorgden tijdelijke arbeidskrachten die ziek uit dienst gingen voor ongeveer de helft van de WIA-instroom. Het doel van de wet BeZaVa is om langdurige…

lees meer

Hoe verhoog je de verandercapaciteit in jouw team of organisatie?

Eerder dit jaar last ik een artikel van BDO en dat loog er niet om: slechts 9% van de zorgorganisaties heeft het verandervermogen om de turbulentie in de zorgsector om te zetten naar betere en efficiëntere zorg. De vraag is of het midden en hoger management voldoende in staat is om de organisatie te inspireren…

lees meer

WWZ-jurisprudentie: de transitievergoeding

In mijn blog van deze maand wil ik drie uitspraken over de transitievergoeding bespreken, die mij onlangs opvielen. Transitievergoeding en Wet normering topinkomens In 2015 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kort de Wet normering topinkomens (WNT), ingevoerd. Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen sindsdien niet meer verdienen dan een…

lees meer

Een mens is geen robot, een HR manager weet dat

Er is veel te doen rondom de werkende mens en de HR manager zit daar bovenop. Zoals reeds eerder gezegd heb ik grote bewondering voor HR managers of medewerkers die (nieuwe) wetten onderzoeken en uitdiepen. Dat is een juridische kant die zeer nuttig is om te delen. Als iemand het heeft uitgediept dan hoeft…

lees meer

De impact van het nieuwe Nederlands-Duitse belastingverdrag op werkgevers en werknemers

Per 1 januari 2016 is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in werking getreden. Werkgevers en werknemers moeten zich in ieder geval bewust zijn van onderstaande veranderingen. 183 dagen regeling Een werknemer die in Nederland woont en meer dan 183 dagen per 12-maandsperiode fysiek in Duitsland werkzaam is, raakt voor het deel van…

lees meer