Arbeidsrecht

Hoger beroep van ontslag op staande voet onder de WWZ

Op 23 februari jl. oordeelde het Gerechtshof Den Haag over de volgende casus. Een werkneemster was met ingang van 1 augustus 2012 in dienst getreden van een organisatie die onder meer buitenschoolse opvang verzorgde. Op een warme zomerdag had de werkneemster samen met een andere groepleidster een groep van 10 kinderen in leeftijd variërend…

lees meer

Wet DBA doodsteek voor ZZP? Dat valt best mee

Het uitgangspunt voor de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is evident. De staatskas mist te veel inkomsten, doordat er te veel schijnzelfstandigen actief zijn op de arbeidsmarkt. Schijnzelfstandigen zijn ZZP’ers die zich manifesteren als ondernemer, maar feitelijk in een verkapt dienstverband werken. Ze profiteren van fiscale voordelen voor ondernemers en hun opdrachtgevers dragen geen…

lees meer

Update over “van VAR naar DBA”. De Belastingdienst lijkt het zelf allemaal nog niet zo te snappen…

Inmiddels zijn er al veel berichten in diverse media geuit over de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. In mijn eerdere LinkedIn-post gaf ik al enkele concrete tips en verwees ik naar de website van de Belastingdienst. Op die site staan algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten (per branche) en individuele overeenkomsten, welke “DBA”-proof…

lees meer

De 30%-vergoedingsregeling: aantrekkelijk voor werknemers en werkgevers

Nederland wordt vaak geroemd als aantrekkelijke vestigingsland. Daarbij spelen fiscale factoren een belangrijke rol. Bijvoorbeeld faciliteiten op vennootschapsbelastinggebied (denk aan rulings, uitgebreid verdragennetwerk, etc.), maar ook een belangrijke faciliteit uit de loonbelasting: de zogenaamde 30%-vergoedingsregeling. Die regeling is zowel voor werknemers als voor werkgevers aantrekkelijk. Voor werknemers, vooral als er sprake is van een…

lees meer

WWZ-jurisprudentie: de billijke vergoeding

Inmiddels werken we ruim zeven maanden met de WWZ en zijn er al verschillende uitspraken van kantonrechters verschenen, waarin een billijke vergoeding werd toegekend. De vraag is of er een lijn valt te ontdekken in de berekeningswijze van de vergoeding of dat het "natte-vinger-werk" is. Ik noem een paar uitspraken. Kantonrechter 's-Hertogenbosch 1 september…

lees meer

WWZ-jurisprudentie: what’s new?

In de afgelopen weken zijn de eerste WWZ-uitspraken gepubliceerd. Uit de uitspraken kan afgeleid worden dat kantonrechters zeker (nog) niet op één lijn zitten voor wat betreft de toepassing van de nieuwe wetgeving. Ik licht dat toe aan de hand van enkele recente uitspraken. Kantonrechter Almelo 30 juli 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:3663 In deze zaak ging…

lees meer

Zzp’er illusie armer door Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

De flexibele arbeidsmarkt in Nederland groeit. Het belangrijkste aandeel wordt ingenomen door zzp’ers die op uurtarief werken voor opdrachtgevers. Omdat er in de praktijk vaak toch sprake is van een gezagsverhouding, is er niet altijd sprake van volwaardig ondernemerschap. De overheid wil dit reguleren omdat hierdoor premies werknemersverzekeringen en loonbelasting ten onrechte niet worden…

lees meer

Wie is de mol?

Het televisieprogramma Wie Is De Mol is razend populair. De verwikkelingen van de deelnemers en uitvinden wie van de deelnemers de mol is, houdt blijkbaar veel mensen bezig en na elke aflevering wordt uitvoerig gediscussieerd omdat iedereen denkt te weten wie die mol is. De laatste tijd is de mol ook op een ander…

lees meer

Werkgever verstoorde arbeidsrelatie

De veroorzaker van een ontbinding door de kantonrechter wegens verstoorde arbeidsrelatie is meestal de werknemer. Dat wil niet zeggen dat de werkgever niet de oorzaak kan zijn. En wanneer de kantonrechter van mening is dat inderdaad de werkgever de verstoorde arbeidsrelatie heeft veroorzaakt, levert dat de werknemer een hoge ontslagvergoeding op. Wat is een…

lees meer

Verslavingsproblemen op het werk

Sinds ik op 7 april van het afgelopen jaar een column heb geschreven over (alcohol)verslaving en ontslag, wordt dit onderwerp vaak als zoekterm gebruikt op mijn weblogs. Deze column had ik geschreven naar aanleiding van het Varaprogramma “Het Hof van Joosten”. Daarin kwam de kwestie aan de orde of een werkgever een (vermoedelijk) op…

lees meer