Arbeidsrecht

De 30% vergoedingsregel onder vuur?

In mijn blog van 31 maart jl. schreef ik dat de 30% vergoedingsregeling aantrekkelijk is voor werknemers en werknemers en dat deze een rol speelt (en ook is ontstaan vanuit die gedachte) in de maatregelen om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland voor buitenlandse investeerders te laten zijn. Ook merkte ik op dat de regeling een keer…

lees meer

Onderhandelingen over een ontslagregeling laten voeren door een externe professional

Ontslag: velen krijgen er helaas vandaag de dag mee te maken. Zo ook Jan (fictieve naam), werkzaam bij een groot internationaal bedrijf, is dag en nacht bezig als senior manager zijn business te runnen. Plotseling wordt hij bij de algemeen directeur geroepen, bij de uitnodiging wordt geen nader onderwerp genoemd. Tijdens het korte gesprek…

lees meer

Afspiegelingsbeginsel: objectief of toch niet helemaal?

De regels van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 zijn aanzienlijk gewijzigd. Zo is er een transitievergoeding in het leven geroepen en is het duidelijk wanneer een werkgever een ontslagprocedure richting UWV dan wel Kantonrechter moet opstarten om een medewerker te kunnen ontslaan. Het afspiegelingsbeginsel in geval van een reorganisatie is wel nog…

lees meer

Het schriftelijkheidsvereiste onder de WWZ: wanneer is daaraan voldaan?

Het vereiste van schriftelijkheid speelt onder de WWZ bij verschillende handelingen een rol. Wanneer is bijvoorbeeld sprake van schriftelijke aanzegging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Wanneer is een beëindigingsovereenkomst tot stand gekomen? De wet en de parlementaire geschiedenis zijn niet duidelijk en dus wordt er volop jurisprudentie gecreëerd. Voer voor juristen! Aanzegverplichting Op…

lees meer

Recruiters: wie bezit jullie LinkedIn contacten?

Voor recruiters een interessant vraag - wie is er eigenaar van je LinkedIn contacten. Tijdens je dienstverband bij een opdrachtgever bouw je een flink netwerk op. Je hebt natuurlijk een concurrentiebeding en mag niet zomaar aan de slag voor de opdrachtgevers die je hebt leren kennen terwijl je in dienst bent. Maar hoe zit…

lees meer

De aanzegplicht: hoe zit het precies?

In de Wet Werk en Zekerheid is opgenomen dat de werkgever één maand voor het eindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die 6 maanden of langer heeft geduurd aan de werknemer meedeelt of en hoe de arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet. Dit staat bekend als de aanzegplicht. Maar hoe zit dat nu precies? Wat…

lees meer

Hoger beroep van ontslag op staande voet onder de WWZ

Op 23 februari jl. oordeelde het Gerechtshof Den Haag over de volgende casus. Een werkneemster was met ingang van 1 augustus 2012 in dienst getreden van een organisatie die onder meer buitenschoolse opvang verzorgde. Op een warme zomerdag had de werkneemster samen met een andere groepleidster een groep van 10 kinderen in leeftijd variërend…

lees meer

Wet DBA doodsteek voor ZZP? Dat valt best mee

Het uitgangspunt voor de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is evident. De staatskas mist te veel inkomsten, doordat er te veel schijnzelfstandigen actief zijn op de arbeidsmarkt. Schijnzelfstandigen zijn ZZP’ers die zich manifesteren als ondernemer, maar feitelijk in een verkapt dienstverband werken. Ze profiteren van fiscale voordelen voor ondernemers en hun opdrachtgevers dragen geen…

lees meer

Update over “van VAR naar DBA”. De Belastingdienst lijkt het zelf allemaal nog niet zo te snappen…

Inmiddels zijn er al veel berichten in diverse media geuit over de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. In mijn eerdere LinkedIn-post gaf ik al enkele concrete tips en verwees ik naar de website van de Belastingdienst. Op die site staan algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten (per branche) en individuele overeenkomsten, welke “DBA”-proof…

lees meer

De 30%-vergoedingsregeling: aantrekkelijk voor werknemers en werkgevers

Nederland wordt vaak geroemd als aantrekkelijke vestigingsland. Daarbij spelen fiscale factoren een belangrijke rol. Bijvoorbeeld faciliteiten op vennootschapsbelastinggebied (denk aan rulings, uitgebreid verdragennetwerk, etc.), maar ook een belangrijke faciliteit uit de loonbelasting: de zogenaamde 30%-vergoedingsregeling. Die regeling is zowel voor werknemers als voor werkgevers aantrekkelijk. Voor werknemers, vooral als er sprake is van een…

lees meer