Arbeidsrecht

Te warm? Regelgeving en tips over hitte op het werk

Warm? Je bent niet de enige; deze week had al de warmste nacht ooit en zaterdag zou de warmste dag ooit kunnen worden. Daar kun je natuurlijk flink last van krijgen, ook op je werk. Gelukkig zijn er de nodige afspraken waar je werk(gever) aan moet voldoen. Heel kort gesteld komt de wetgeving er…

lees meer

Solliciteren vereist een klik (in 10 seconden!)

Ik weet niet of u de uitzendingen "Het Balkon van Limburg" van omroep Limburg (L1) in de ochtend volgt? Ik ben daarin weleens te gast en mag spreken over allerlei aspecten van mijn vak en beroep. De laatste keer ging het over de sollicitatie. Natuurlijk, de goede voorbereiding, maar ook de eerste kennismaking. En…

lees meer

Stage overeenkomst kan arbeidsovereenkomst worden!

In veel bedrijven is het gebruikelijk dat praktijkervaring wordt opgedaan in het kader van een opleiding. Vaak gebeurt dit op basis van een stage-overeenkomst of een leer-arbeidsovereenkomst. Achteraf ontstaat soms discussie of er toch niet sprake is van een “gewone arbeidsovereenkomst” en of de overeenkomst eindigt bij het stoppen van de opleiding. Een recente…

lees meer

Ownership

Enkele jaren gelden was ownership een belangrijke term bij bedrijven en in hun HRM beleid. Ook in een van de bedrijven waar ik voor werkte, een dochter van een landelijke zorgverzekeraar. Het roer ging daar om en in plaats van een centrale leiding werd meer verantwoordelijkheid gelegd bij de lokale vestigingen. Dat ging gepaard met…

lees meer

Pas op met ontslag van zieke werknemers!

Op 1 januari 2014 treedt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters in werking. Het gevolg van deze wet is dat werkgevers een extra premie dienen te betalen als een werknemer ziek uit dienst treedt of binnen 4 weken na het einde van het dienstverband zich ziek meldt. Als een medewerker ziek is…

lees meer

Ontslagdossier niet op orde? Biedt artikel 7:686 BW uitkomst?

Met de invoering van het tweede deel van de WWZ zijn de ontslaggronden limitatief opgesomd in het nieuwe artikel 7:669 BW. Dit betekent dat het ontslagdossier van de werkgever één op één moet passen op één van de in dat wetsartikel opgesomde ontslaggronden. Voldoet het dossier niet aan de eisen die de betreffende ontslaggrond…

lees meer

Nieuwe Wet flexibel werken – reden van afwijzing en wijzigingen op een rij

De eerste en tweede kamer zijn akkoord gegaan met de omvorming van de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) tot de Wet flexibel werken. Omdat het gaat om een initiatiefwetsvoorstel moet de wet na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer nog wel langs de ministerraad. Daarna zal duidelijk worden wanneer de maatregelen in werking treden,…

lees meer

Last in first out inmiddels “out”

Er zijn de laatste tijd veel wijzigingen geweest in het ontslagrecht. Met ingang van 1 maart 2006 is het principe van 'last in first out' niet meer leidend. Het 'afspiegelingsbeginsel' is nu de nieuwe hoofdregel. Nu de gevolgen langzaam zichtbaar worden, volgen de eerste reacties van ontevreden werkgevers én werknemers. Achtergrond Vanaf maart jl.…

lees meer

Huisarrest voor te dikke stewardessen

Medewerkers met overgewicht, elk bedrijf heeft er wel eens mee te maken. Een secretaresse die vraagt om een op maat gemaakte stoel omdat haar bureaustoel is doorgezakt, te dikke medewerkers die zich vaker ziek melden omdat ze ongezond eten, te weinig bewegen en daardoor vatbaarder zijn voor ziekten. En, ook stewardessen die niet meer…

lees meer

HRM: wat heb je te koop?

We zijn allemaal verkopers en werken op provisiebasis. We halen allemaal beloning en motivatie uit de mate waarin we erin slagen onszelf, onze ideeën, onze producten en diensten te verkopen aan anderen. Als ouders verkopen we normen en waarden aan onze kinderen. Als we dat met succes doen, groeien ze op tot evenwichtige, krachtige…

lees meer