Changemanagement

Wat is de maatschappelijke waarde van een functie?

Schoonmakers, die zijn pas belangrijk! Hopelijk zal die uitspraak ooit de toplonen discussie de das omdoen. In plaats van te streven naar een zo hoog mogelijk salaris, zouden top presteerders moeten streven naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke waarde. Het klinkt als een utopie, toch zouden we het met enige cultuurverandering klaar kunnen spelen.…

lees meer

HRM Verandermanagement: meer dan een vak

Wanneer een organisatie als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid of veranderende marktontwikkelingen haar positie moet heroverwegen en herpositioneren, vraagt dat veel van de mensen binnen die organisatie. Veelal dient er een cultuuromslag te worden gemaakt en een stevige mate van organisatieontwikkeling. Het vooruitzicht daarop kan mensen onzeker maken. De hulp van een interim HRM verandermanager…

lees meer

Heineken: Klanten zijn veel belangrijker dan (toekomstige) medewerkers

Deze keer is Heineken aan de beurt. Wat zou de online ervaring zijn bij onze nationale trots, ’s lands grootste bierbrouwer. Aan marketing euro’s geen gebrek bij deze club, dus wie weet hebben ze iets daarvan in de richting van online recruitment laten vloeien. Geen homepage maar een leeftijdscontrole… Heineken zorgt goed voor de…

lees meer

Handleiding duurzaamheid voor organisaties, deel 2

In deze serie van vijf artikelen wil ik een aanzet geven tot een handleiding voor het realiseren van duurzaamheid in organisaties. In het eerste artikel schetste ik de situatie waarin wij ons nu bevinden. In dit tweede artikel schets ik een aantal uitgangspunten en geef ik de richting aan naar een gemeenschappelijke visie. Ook…

lees meer

Generatie D(uurzaam)

De behoefte aan groei, verandering en vernieuwing is universeel, we willen een betere wereld en duurzamere organisaties, ook vanuit eigenbelang. Generatie X of Y, babyboomers, senioren, uit alle bevolkingsgroepen danwel werknemersgeledingen is er een vraag naar vernieuwing van leiderschap, waarden en richting. Leiderschap dat opnieuw richting geeft en houvast biedt, terwijl we weten dat…

lees meer

Een andere kijk op verandermanagement

Op alle niveaus zijn er dagelijks veranderingen te zien. Aziatische economieën bloeien op, gevestigde economieën moeten alle zeilen bijzetten om bij te blijven, en successen worden behaald door groter te denken. Om de hoek worden winkels vervangen door digitale winkelconcepten en administraties worden overgenomen door slimme computers. Het continue anticiperen op deze veranderende omstandigheden…

lees meer

Directe leidinggevende is de belangrijkste schakel in change

Het succes van het idee De gepassioneerde directeur/innovator denkt groter, en wil vooruit door zijn of haar ideeën te laten landen. Ideeën die zo vernieuwend zijn dat ze bij mensen de ogen zullen openen! Alleen: hoe bereik je die mensen? Of het nu gaat om een onderscheidend business concept of een cultuurverandering, doorslaggevend voor…

lees meer

De noodzaak van verandering

Dat de meeste verandertrajecten mislukken is niks nieuws. Dat mensen hun gedrag pas gaan veranderen als er een noodzaak is waarschijnlijk ook niet. Hoe komt het dan toch dat het lijkt dat veel verandertrajecten worden opgestart en instrumenten worden ingezet zonder een duidelijke noodzaak voor de betrokkenen? Een ‘waarom’ van het verandertraject. In de…

lees meer

Boekbespreking Eerste hulp bij nieuw organiseren, door Ben Kuiken

Snel bijlezen over 'nieuw organiseren', dat is wat je kunt verwachten van dit korte boekje (124 pagina's). Handig voor de HR Business Partner of HR Manager die een kort overzicht wil van wat er allemaal speelt in manieren van organiseren. Enkele van de voorbeelden (zie hieronder) geven inspiratie over waar je verder kunt kijken.…

lees meer

Top 5 onmisbare thema’s voor flexibilisering

Op de agenda van de ondernemingsraden komt flexibilisering steeds verder bovenaan te staan. Je zou je ook kunnen afvragen, waar tegenwoordig niet? De vraag van vandaag is: Als ondernemingsraden zich in gaan zetten voor flexwerkers, wat zijn dan de meest urgente thema’s waar de nadruk op moet liggen? ORnet (link werkt niet meer per…

lees meer