Duurzame inzetbaarheid

Gezonder personeel levert organisaties miljarden op!

Het lijkt een inkopper, maar veel HRM'ers realiseren zich nog onvoldoende wat een daling van verzuim hun organisatie oplevert. Vandaag blijkt uit onderzoek van adviesbureau CapGemini in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken dat een daling van het ziekteverzuim met 1 procent alle bedrijven samen 2,6 miljard euro per jaar aan kosten scheelt.…

lees meer

Evaluaties: voorbijgestreefd? Wat zijn de alternatieven?

Onlangs heeft HR Square mijn mening gevraagd rond evaluatiegesprekken, gelet op de trend om het nut en de betrouwbaarheid van deze sterk ingeburgerde HR praktijk in vraag te stellen. Inderdaad, zoals almaar meer auteurs, stelt één van de HR goeroes, Marcus Buckingham, dat data uit beoordelingen waardeloos zijn (HBR, 09/02/2015). Hij beroept zich op…

lees meer

De container van duurzame inzetbaarheid

Wat ons dagelijks bezighoudt is eigenlijk: ”Hoe kan ik thema’s uit de container nu op de werkvloer tot uitdrukking brengen. In ‘Jip & Janneke’ taal; bruikbaar naar de ‘waan van de dag’?” Duurzame inzetbaarheid is ook zo’n containerbergrip. Als gevolg van vergrijzing en ontgroening en het opschuiven van de pensioenleeftijd, wint duurzame inzetbaarheid aan…

lees meer

De gezonde medewerker

Een gezonde medewerker is heel wat waard. Deze visie wordt door steeds meer bedrijven overgenomen. Een voorbeeld hiervan is het bedrijf Crawford B.V. Daar gaan ze zo ver om een werknemer een vergoeding (max 150,- Euro) te betalen als deze stopt met roken. De controle hierop is niet te streng, maar er wordt wel een…

lees meer

De 5 beste manieren om goed personeel weg te jagen

Volgens het CPB staan alle economische signalen weer op groen. Ook voor uw personeel, dat weer om zich heen kijkt. Internet, social media, smartphones: de tijden zijn veranderd. De eigenzinnige “Generatie Y” zijn nu uw potentials. Daarom is het nú het moment om u af te vragen of uw personeelsbeleid anno 2015 nog wel…

lees meer

Burn-out: een mooie uitdaging of no-go area voor de HR-professional? Deel 3

Laatst had ik een gesprek met een HR-professional. Hij was heel fel in zijn mening dat HRM-ers zich verre van burn-out moeten houden. Ze zijn immers, zo was zijn redenering, niet opgeleid om mensen met burn-out te behandelen. Dus konden ze er maar beter helemaal afstand van nemen. Zich verdiepen in burn-out was volkomen…

lees meer

5 tips voor workaholics om beter te ontspannen

Mensen die stress ervaren op de werkvloer kunnen in het weekend beter zo goed mogelijk ontspannen. Een studie uit Stanford toont aan dat workaholics die meer dan 50 uur per week werken snel minder productief worden. Of iemand 70 uur of 55 uur werkt, maakt in hoeveelheid geproduceerd werk per week nauwelijks verschil. Op…

lees meer

Personal branding: onzichtbaar is goed!

“Je werkt goed, maar je zou meer zichtbaar moeten zijn”, is de feedback die veel professionals te horen krijgen. Het zijn de professionals die er voor zorgen dat er veel, maar onzichtbaar, werk verricht wordt. Het zijn vaak ook de professionals die zien wat er gedaan moet worden. Vervolgens ondernemen ze actie zonder dat…

lees meer

Opgeburnd

Zo fout als de titel is, zo goed weet een ieder wat er mee wordt bedoeld. Opgebrand. Een burn-out hebben. Niemand kijkt er meer van op. Elke groep heeft er op z’n minst eentje. En als degene aanwezig is, vertelt deze oppervlakkige Burn-out volgeling er maar al te graag over. En zo vorm je…

lees meer

Krijgt het thema hoogbegaafdheid bij u als HR manager wel voldoende aandacht?

Afgelopen weken ontvingen een groot aantal kinderen via school de uitslag van de Cito toets. Voor leerlingen en ouders weer een spannende periode. Welke score heeft mijn kind? Kan hij of zij naar het VWO? Op het schoolplein wordt gesproken over hoogbegaafdheid. Een thema dat de laatste jaren binnen het onderwijs meer belangstelling heeft.…

lees meer