Duurzame inzetbaarheid

Hoe verlaagt u de ziekmeld-drempel?

Het CBS publiceerde op 30 juni jl. de ziekteverzuimcijfers over het eerste kwartaal van 2015, zie deze link. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014 is het verzuim met 10% gestegen, nl. van 4,0% naar 4,4%, Het CBS wijt dit aan de griepgolf, persoonlijk denk ik dat ook het verminderen van de crisis er…

lees meer

Hoe zorgt een interim professional dat hij zich blijft ontwikkelen?

Ik spreek in mijn werk als recruiter zowel zzp’ers als interim professionals. De meeste ervan zijn op zoek naar een concrete opdracht of zoeken verbinding met een bureau om het eigen netwerk aan te vullen. Eén van de vragen die mij bezig houdt, is hoe een zelfstandige vandaag de dag omgaat met zijn eigen…

lees meer

Help, help! Te veel vakantiedagen!

Hoe ziek zijn wij dat we te veel vakantiedagen hebben? Opgespaard, omdat we loyaal zijn aan onze werkgever en daardoor het vele werk wegwerken. Is het uit loyaliteit, motivatie, extra inkomsten, of uit angst voor baan- of positieverlies? Of staat het heimelijk stoer en maakt het je belangrijk? Of is het een mengeling van…

lees meer

Gezonder personeel levert organisaties miljarden op!

Het lijkt een inkopper, maar veel HRM'ers realiseren zich nog onvoldoende wat een daling van verzuim hun organisatie oplevert. Vandaag blijkt uit onderzoek van adviesbureau CapGemini in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken dat een daling van het ziekteverzuim met 1 procent alle bedrijven samen 2,6 miljard euro per jaar aan kosten scheelt.…

lees meer

Evaluaties: voorbijgestreefd? Wat zijn de alternatieven?

Onlangs heeft HR Square mijn mening gevraagd rond evaluatiegesprekken, gelet op de trend om het nut en de betrouwbaarheid van deze sterk ingeburgerde HR praktijk in vraag te stellen. Inderdaad, zoals almaar meer auteurs, stelt één van de HR goeroes, Marcus Buckingham, dat data uit beoordelingen waardeloos zijn (HBR, 09/02/2015). Hij beroept zich op…

lees meer

De container van duurzame inzetbaarheid

Wat ons dagelijks bezighoudt is eigenlijk: ”Hoe kan ik thema’s uit de container nu op de werkvloer tot uitdrukking brengen. In ‘Jip & Janneke’ taal; bruikbaar naar de ‘waan van de dag’?” Duurzame inzetbaarheid is ook zo’n containerbergrip. Als gevolg van vergrijzing en ontgroening en het opschuiven van de pensioenleeftijd, wint duurzame inzetbaarheid aan…

lees meer

De gezonde medewerker

Een gezonde medewerker is heel wat waard. Deze visie wordt door steeds meer bedrijven overgenomen. Een voorbeeld hiervan is het bedrijf Crawford B.V. Daar gaan ze zo ver om een werknemer een vergoeding (max 150,- Euro) te betalen als deze stopt met roken. De controle hierop is niet te streng, maar er wordt wel een…

lees meer

De 5 beste manieren om goed personeel weg te jagen

Volgens het CPB staan alle economische signalen weer op groen. Ook voor uw personeel, dat weer om zich heen kijkt. Internet, social media, smartphones: de tijden zijn veranderd. De eigenzinnige “Generatie Y” zijn nu uw potentials. Daarom is het nú het moment om u af te vragen of uw personeelsbeleid anno 2015 nog wel…

lees meer

Burn-out: een mooie uitdaging of no-go area voor de HR-professional? Deel 3

Laatst had ik een gesprek met een HR-professional. Hij was heel fel in zijn mening dat HRM-ers zich verre van burn-out moeten houden. Ze zijn immers, zo was zijn redenering, niet opgeleid om mensen met burn-out te behandelen. Dus konden ze er maar beter helemaal afstand van nemen. Zich verdiepen in burn-out was volkomen…

lees meer

5 tips voor workaholics om beter te ontspannen

Mensen die stress ervaren op de werkvloer kunnen in het weekend beter zo goed mogelijk ontspannen. Een studie uit Stanford toont aan dat workaholics die meer dan 50 uur per week werken snel minder productief worden. Of iemand 70 uur of 55 uur werkt, maakt in hoeveelheid geproduceerd werk per week nauwelijks verschil. Op…

lees meer