Ontslagvergoeding hogere inkomens aan banden gelegd

24/11/2008 Leestijd: 2 minuten

Er wordt al lange tijd over gesproken, om wat te doen tegen de hoge ontslagvergoedingen bij medewerkers met hoge inkomens. Nu staat dan daadwerkelijk een wijziging op stapel. Werknemers met een jaarsalaris van 75.000 euro of meer, krijgen voortaan maximaal één jaarsalaris als ontslagvergoeding.

Het hiertoe ingediende wetsvoorstel van minister Donner van SZW en Hirsch Ballin van Justitie, voortkomend uit het Najaarsoverleg, is door de ministerraad geaccepteerd.

Belangen

Wanneer een werkgever een medewerker met een topsalaris kwijt wil, dan kost dit behoorlijk wat geld. Zeker wanneer zo’n goed betaalde werknemer al een tijdje in dienst is, of binnen de overheid bovenwettelijke rechten heeft opgebouwd. Hoe sneller een werkgever van zo’n ‘dure’ werknemer af wil, hoe hoger het prijskaartje. Ontslag via de kantonrechter gaat sneller dan via het CWI, echter, het is voor de werkgever duurder vanwege het toekennen van een ontslagvergoeding. Sneller kan dus wel, maar kost meer geld. Daarnaast is het van belang dat een groot deel van deze werknemers een goede arbeidsmarktpositie heeft, dus veel kans heeft op het spoedig vinden van een nieuwe baan.

Hoe verder

Om het wetsvoorstel te kunnen bewerkstelligen moet het Burgerlijk Wetboek worden gewijzigd. Eerst gaat nu het wetsvoorstel nog voor advies naar de Raad van State. Vervolgens wordt het wetsvoorstel samen met het advies van de Raad van State ingediend bij de Tweede Kamer.

Doel

Het doel van de wetswijziging is om de kosten voor ontslagvergoedingen voor werknemers met een goede arbeidsmarktpositie, binnen de perken te houden. Voor werkgevers is dit goed nieuws. Een dure werknemer kan tot dusver eisen stellen vanwege de te verkrijgen ontslagvergoeding middels de kantonrechterformule. Gevolg van de wijziging zal zijn dat er via de kantonrechter minder te halen is, wat onderlinge schikking weer ten goede zal komen. Op deze manier spaar je bovendien ook de proceskosten uit.

Wanneer geldt de maximering

De maximering geldt overigens alleen in situaties waarbij de kantonrechter over het ontslag van de werknemer besluit. Het geldt niet wanneer werkgevers en werknemers samen afspraken hebben gemaakt, in een arbeidsovereenkomst of in een sociaal plan bij bedrijfsreorganisaties of collectief ontslag. Bovendien kan de rechter besluiten om van het maximum af te wijken als bijvoorbeeld de werkgever zich heeft misdragen, of als het ontslag aan hem te wijten is.

We zullen zien hoe het zich verder zal ontwikkelen, wordt vervolgd dus.

0 reactie(s) op “Ontslagvergoeding hogere inkomens aan banden gelegd”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.