Ontwikkel je jonge talent net als een sportman!

10/10/2011 Leestijd: 3 minuten

“Het Nieuwe Solliciteren … Het Nieuwe Luisteren … Het Nieuwe Opleiden …
Het Nieuwe Werken …en tot slot deze: De Generatiemanager”.

Een flinke discussie

Toen wij kort geleden bij elkaar zaten bij mijn ouders thuis om een verjaardag te vieren, ontstond er ineens een discussie tussen tussen enkele senioren uit het gezelschap en een paar mensen van mijn leeftijd. De hakken gingen in het zand toen de vraag werd gesteld hoe om te gaan met werkers die onder arbeidstijd ook bereikbaar wensten te blijven voor de vrienden op Facebook, Hyves en Twitter. Dát gaat niet gebeuren, was de snoeiharde reactie van de senioren.

Oh, maar dat gebeurt al volop, kregen zij terug. Je reinste generatiekloof! Maar wel een waar we nu al behoorlijk mee te maken hebben. Toch? Tal van nieuwe medewerkers kennen een compleet ander arbeidsethos dan het – zeg maar- conventionele management dat op dit moment nog de leiding heeft in de meeste organisaties. Dat leidt nog regelmatig tot flinke conflicten tussen leiding en medewerker, maar ook onderling – tussen de medewerkers – is men het vaak oneens over al dan niet gewenst gedrag. Wat hier ontbreekt is een gedegen generatiemanagement. Vraag is: Hoe dat er dan uitziet?

Waar ze dat wel doen

In sportkringen vind je wel voorbeelden van hoe het zou moeten. Daar worden jonge en ambitieuze talenten eerst goed gescout en dan gecontracteerd. Liefst lang, want dat levert later misschien veel geld op voor de vereniging. Vervolgens begint de training van het talent. Techniek, kracht, inzet, stellen van normen (wat moet je kunnen halen?), patronen (zo willen wij het!), en dan krijgt het jonge talent de kans om echt ervaring op te doen door samen met oudere sporters het speelveld te betreden.

Daar leert hij hoe de echte wedstrijd gelezen moet worden. Het is dit natuurlijk overwicht van de oudere spelers op het jonge, individuele talent – dat als het goed wordt ingezet – van hem een waardevolle teamspeler maakt. Het is intussen uw zaak goed te observeren of de weg die wordt ingeslagen door ervaring en nieuwe impulsen aan elkaar te koppelen wel rendabel is en niet tot botsingen leidt. Want dan moet u ingrijpen.

Wat gaat u doen?

U wordt dus uitgedaagd! U dient anders te denken en te handelen! U loopt mee met uw nieuwe medewerker! U leert zijn manier van werken kennen, zijn ambitie, zijn behoefte. U kneedt hem door hem te koppelen aan ervaren krachten. U bent de coach! U ontdekt waar zijn specifieke kracht ligt, u laat hem die optimaal inzetten en u laat hem zijn grenzen opzoeken.
Effen ook de weg naar elkaar. Zorg ervoor dat het klimaat er is waarin ervaren en nieuw niet meer angstig zijn voor elkaar en juist dan het grote risico lopen om elkaar te gaan verketteren. Weg dus met de angst voor alles wat nu nog vreemd en vooral ongewenst lijkt.

Verwelkom de toekomst. Probeer niet de ontwikkeling te stoppen, want dan stop je alleen maar jezelf. Kijk vooruit, toon begrip en sta open voor  zowel behoud als verandering.
Alleen dan kunt u een voorbeeld zijn voor allen: U, de nieuwe generatiemanager.

Ik wens u een ‘moedige’ week.

0 reactie(s) op “Ontwikkel je jonge talent net als een sportman!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.