Pas op met ontslag van zieke werknemers!

15/12/2015 Leestijd: 2 minuten

Op 1 januari 2014 treedt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters in werking. Het gevolg van deze wet is dat werkgevers een extra premie dienen te betalen als een werknemer ziek uit dienst treedt of binnen 4 weken na het einde van het dienstverband zich ziek meldt.

Als een medewerker ziek is en zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt, zal een grote en middelgrote werkgever geconfronteerd worden met een extra premie. Ook indien een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een zieke werknemer wordt beëindigd, wordt de extra premie in rekening gebracht. Indien de betreffende medewerker niet ziek is op het moment van uit dienst treden, maar zich binnen 4 weken na het einde van het dienstverband zich alsnog (bij het UWV wellicht) ziek meldt, wordt de grote en middelgrote werkgever ook verplicht tot het betalen van extra premie. Opletten dus!

De hoogte van de premie hangt voor grote werkgevers geheel af van de hoogte van de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan of die binnen 4 weken na beëindiging ziek zijn geworden. Voor middelgrote werkgevers hangt de premie daar gedeeltelijk van af. Kleine werkgevers betalen alleen een vaste sectorpremie.

Een werkgever wordt gekwalificeerd als ‘groot’ indien zij een premieplichtige loonsom heeft van €3.070.000 (voor het jaar 2012). Indien de premieplichtige loonsom in 2012 tussen € 307.000 en €3.070.000 ligt, wordt een werkgever geacht middelgroot te zijn.

Het is daarom  voor middelgrote en grote werkgevers essentieel om te weten of een werknemer zich binnen 4 weken na het einde van de arbeidsovereenkomst ziek meldt en zo ja, of deze ziekmelding terecht is. Teneinde zicht te krijgen in deze ziekmeldingen, zou in de arbeidsovereenkomst een bepaling kunnen worden opgenomen die de werknemer verplicht om de werkgever te informeren over een eventuele ziekmelding binnen 4 weken na het eind van de arbeidsovereenkomst. Om te kunnen beoordelen of sprake is van een terechte ziekmelding, zou de werknemer in de arbeidsovereenkomst kunnen worden verplicht om zich ter zake van de ziekte nog onder controle van de bedrijfsarts te stellen. Uiteraard is het ook nog mogelijk om een boetebeding op te nemen, zodat er – indien nodig – druk kan worden uitgeoefend als de medewerker zich niet houdt aan deze voorschriften.

0 reactie(s) op “Pas op met ontslag van zieke werknemers!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.