Recensie “Praktijkgids Arbeidsrecht 2016”

02/11/2016 Leestijd: 6 minuten

INLEIDING
Een Praktijkgids, niet echt een leesboek, meer een naslagwerk. Uitgegeven door Vakmedianet Alphen aan den Rijn, onder redactie van dr.mr. G.A. Diebels en mr. J.A. Buur. Het naslagwerk bevat informatie die van belang is om in arbeidsrechtelijke situaties passende beslissingen te kunnen nemen. Het hele scala aan wettelijke regelgeving van de plaats van het arbeidsrecht tot en met de consequenties van beëindiging van overeenkomsten komt aan de orde om te voorkomen dat een verkeerde beslissing ingrijpende personele en financiële consequenties heeft. Aan deze gids werken dan ook advocaten, accountants, belastingadviseurs, mediators en een drietal eindredacteuren mee.

In de gids is overzichtelijk gebruik gemaakt van de kantlijn. Hier tref je voorbeelden, kernwoorden, oplossingen, uitzonderingen en tips die de lezer helpen de soms weerbarstige stof te verduidelijken. Verder beschikt de gids over een lijst met wettelijk gebruikte afkortingen die nuttig kan zijn daar waar (nieuwe) begrippen of wetten worden geïntroduceerd. Zo was ik zelf, een professional die haar vakgebied met passie volgt, de afkorting WOBOT (Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd) niet eerder als zodanig tegengekomen en waren er nog wel een paar voor mij nieuwe termen. In zeven goed onderverdeelde delen, met bijlagen en een trefwoordenregister, valt echter veel te leren.

Deze gids is bedoeld als onmisbaar naslagwerk voor iedereen die te maken heeft met het inhuren van medewerkers onder wat voor (contract-)naam, term of voorwaarden dan ook. Het biedt inzicht in verschillen tussen contracten, de maximale duur van overeenkomsten, uitzonderingen en bijzondere bepalingen. Er is natuurlijk nog al wat gewijzigd de afgelopen jaren zo is er de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) die per 1 januari en 1 juli 2015 in werking is getreden en bijvoorbeeld de verandering van de Werkloosheidswet (terugbrenging van uitkeringsduur van 38 naar 24 maanden) en de Wet flexibel werken (ingangsdatum 1 januari 2016) bijgekomen. Let wel, Ik ben niet compleet, er is nog meer veranderd, bijvoorbeeld ten aanzien van de AOW gerechtigde leeftijd, aanpak schijnconstructies, Wet DGA, etc. In de gids zijn ook een aantal recente gerechtelijke uitspraken en jurisprudentie behandeld, dus dat scheelt de drukke professional weer leestijd! Voor diegenen die altijd en overal over deze informatie willen beschikken is de uitgave ook elektronisch beschikbaar. Hierin kun je via de zoekfunctie snel uitkomen bij alle informatie die je over een bepaald onderwerp zoekt. Eén maal per jaar verschijnt een update in boekvorm. De online omgeving wordt echter regelmatig geactualiseerd en is dus altijd up to date. Ook ontvang je bij een abonnement maandelijks een update per e-mail.

DE PRAKTIJK

Hoe gebruik je deze gids nu in de praktijk? Bij mij werkt het zo. Op een dag was ik met een aantal reguliere P&O taken bezig toen ik werd gevraagd om een ontslag op staande voet uit te voeren. Eén van de meest delicate situaties, waarin een foutje met grote financiële consequenties snel gemaakt is. Het betrof een geval van heling (een dringende reden) En zoals de “die hards” onder ons wel weten, kan dat het wegnemen van een zakje aangebroken pinda’s tot en met verduistering van een grote som betreffen. Ik sloot mij op in mijn kantoor en bereidde mij tot diep in de nacht voor op de komende situatie met behulp van de praktijkgids en het dossier van de betreffende medewerker. Uiteindelijk had ik alles op een rijtje en nam de volgende morgen contact op met een advocaat om de puntjes op de i te zetten. Daarna volgde een briefing voor de betrokken manager en directie met instructies wat wel en niet te doen en/of te zeggen om te voorkomen dat verderop in de week er alsnog van alles mis zou gaan en maakte ik een aanvang met de benodigde schriftelijke stukken, gebruikmakend van bijlage 8.3 op pagina 602 achter in de praktijkgids. Ik deed ook aangifte bij de politie en daarna kon het gesprek plaatsvinden met alle emoties van dien. Denk aan ontkenning, tranen, spijt en het maken van afspraken, gevolgd door de ontzegging van de toegang tot het pand (ook de volgende morgen en de dagen daarna). Zie voorbeelden andere dringende redenen art. 7:678 BW (Burgerlijk Wetboek).

De Praktijkgids Arbeidsrecht was en is mijn meest geraadpleegde bron in (voor mij) nieuwe of onbekende situaties. Ik raadpleegde dan nog wel een advocaat, maar de investering in deze gids, voor de prijs van een uurtje juridische bijstand, verdient zich dubbel en dwars terug. De gids geeft de professional het gevoel altijd over een gedegen naslagwerk te kunnen beschikken, daar waar eigen kennis even te kort schiet. We hebben tenslotte allemaal onze voorkeur voor een deel van het veelomvattende personeelswerk in deze snel veranderende omgeving.

HOE HET AFGELOPEN IS?

De medewerker uit de eervorige alinea moest zich verantwoorden tegenover de rechter. Samen met de Directeur en de Financieel Manager van het bedrijf waar ik destijds werkzaam was zijn we naar de zitting gegaan. Met kromme tenen hoorde we alle leugens en excuses aan die daar te berde werden gebracht. De fantasie van de op non actief staande werknemer verhaalde over een persoonlijke levering aan een goede klant en een “rip deal” op een parkeerplaats, waardoor de werknemer in kwestie de dure elektronica nogmaals nodig had en die zelfstandig uit de voorraad haalde, etc., etc. Wat een ontzag kreeg ik hier voor deze rechter die feilloos doorhad wat waar en niet waar was en die, na beraadslaging achter gesloten deuren, de ex-medewerker terecht veroordeelde. Het ontslag verliep snel, gemotiveerd, in lijn met het bedrijfsreglement en op basis van een up to date personeelsdossier.

TOT SLOT

Voorkomen is beter dan genezen en dat gebeurt met goed personeelsbeleid in lijn met de filosofie van de organisatie en met goede selectie aan de poort. Getuige mijn kapper waar ik al sinds jaar en dag door dezelfde medewerkers wordt begroet en een kopje koffie krijg aangeboden. Toch kan het voorkomen dat je met deze of een andere situatie te maken krijgt en dat je behoefte hebt aan een gedegen voorbereiding. Deze praktijkgids kan je daar goed bij helpen, evenals andere delen uit deze reeks m.b.t. arbeidsveiligheid, pensioenen, sociale zekerheid etc. Van HR professionals maakt de gids goede gesprekspartners maar ook People Managers en andere, bij werk betrokkenen, zoals ZZP’ers of voor studie doeleinden is het een goede bron van kennis en informatie. Ook over loon, vakantie, verlof, ziekte, arbeidsongeschiktheid, re-integratie, arbeidstijden, AOW, CAO en nog veel meer. De gids is zeer compleet.

De praktijkgids Arbeidsrecht 2016 is bijvoorbeeld verkrijgbaar via Managementboek. Expand noch de auteur van deze blog ontvangt op enige wijze commissie over uw eventuele aankoop.

0 reactie(s) op “Recensie “Praktijkgids Arbeidsrecht 2016””

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.