Recensie Praktijkgids Personeel en Fiscus

28/11/2016 Leestijd: 6 minuten

De Praktijkgids Personeel en Fiscus is een naslagwerk waarin de werkgever wegwijs wordt gemaakt in het woud van fiscale regels. Het is een echt naslagwerk, dat duidelijk de weg wijst in een veelheid van fiscale onderwerpen waarmee een ondernemer/onderneming met personeel rekening moet houden. Gezien de veelheid aan onderwerpen en de complexiteit van veel van deze onderwerpen bestaan de redactie en de adviesraad van de Praktijkgids Personeel en Fiscus uit belastingadviseurs en loonbelastinginspecteurs (deze laatsten schrijven overigens op persoonlijke titel mee).

De praktijkgids is duidelijk en eenvoudig geschreven in niet-juridische taal. De gids bevat een duidelijke en gespecificeerde inhoudsopgave per onderwerp, een goed trefwoordenregister en een lijst van afkortingen.

De inhoud van de Praktijkgids

De praktijkgids bestaat uit 13 hoofdstukken.
Hoofdstuk 1 gaat over de wie loonheffingen moet afdragen en waarom: welke loonheffingen zijn er, wie is inhoudingsplichtige voor de loonheffingen, wat is een (fictieve) dienstbetrekking, etc.
Hoofdstuk 2 legt het loonbegrip uit: wat is loon voor de loonbelasting, wat is loon in natura, wat zijn aanspraken?
De hoofdstukken 3 tot en met 5 leggen uit over welk loon wel of niet loonbelasting moet worden ingehouden: welk loon is vrijgesteld, welk loon is laag belast, wat zijn beroepskosten, hoe werkt de werkkostenregeling en hoe zit het met reiskosten?
In hoofdstuk 6 wordt uitgelegd hoeveel loonheffing moet worden ingehouden: het tarief voor de loonheffingen, de heffingskortingen, wat is eindheffing, etc.
Hoofdstukken 7 en 8 behandelen de formaliteiten van de loonheffing: hoe en wanneer moeten de loonheffingen worden ingehouden, afdrachtverminderingen, administratieve plichten van de werkgever, de aansprakelijkheid van de werkgever bij inlenen en uitbesteden en de bestuurdersaansprakelijkheid.
Hoofdstuk 9 gaat in op de controle en correctie van de inhouding en afdracht van de loonheffingen, inclusief de spelregels die gelden bij bezwaar en beroep procedures.
In hoofdstuk 10 komen de internationale aspecten van de loonheffingen aan de orde: waar is het loon belast als de werknemer grensoverschrijdend werkt, waar is zo’n werknemer sociaal verzekerd, hoe werkt de 30% regeling?
Hoofdstuk 11 gaat in op de BTW perikelen waar een werkgever rekening mee moet houden bij onder andere het geven van verstrekkingen aan zijn personeel.
Hoofdstuk 12 bevat kort informatie over een tweetal bijzondere onderwerpen in de loonheffingen: de directeur-grootaandeelhouder en het cafetariastelsel.
Hoofdstuk 13 bevat tot slot diverse modellen: bezwaarschrift, beroepsschrift, machtiging, format voor kilometeradministratie, overzicht van tarieven, etc.

Al met al bevat deze Praktijkgids de belangrijke onderwerpen op het gebied van de loonheffingen.

cover Praktijkgids Personeel en Fiscus

Mijn ervaringen met deze Praktijkgids

Deze praktijkgids is zoals gezegd een echt naslagwerk en zeker geen leesboek. Dat is prettig omdat de vlag op deze manier de lading dekt. Immers, de praktijkgids is speciaal geschreven voor de werkgever om hem op een makkelijke manier op de hoogte brengen van fiscale verplichtingen, regels, administratie, etc. op loonheffingengebied. Die werkgever (of HR manager, of salarisadministrateur, etc.) zal meestal op zoek zijn naar concrete en heldere informatie over die onderwerpen. Die informatie is in deze praktijkgids prima te vinden in eenvoudige, niet-juridische taal. Alhoewel het gevaar van vakjargon natuurlijk altijd blijft bestaan bij dit soort onderwerpen.
Het gebruik van kopjes, sub-kopjes, voorbeelden, waarschuwingen en ook de trefwoorden in de kantlijn maken deze praktijkgids goed te lezen en onderwerpen makkelijk op te zoeken.

Als fiscaal jurist vind ik de verwijzingen naar de van belang zijnde wetsartikelen erg prettig. Immers, de wet is de basis. Maar al te vaak wordt niet meer naar een wetsartikel gekeken, terwijl dit vaak al veel zaken duidelijk maakt. Het zou nog mooier en makkelijker zijn geweest als niet alleen naar de wetsartikelen werd verwezen, maar de betreffende tekst ook zou zijn opgenomen in de praktijkgids.

Zowel de fiscale behandeling van loonbestanddelen als de administratieve kant van de loonheffingen worden goed en helder uitgelegd in de praktijkgids.
Het onderdeel over de heffingskortingen had naar mijn idee iets uitgebreider gekund. Evenals het onderdeel over eigenrisicodragerschap wga en zw.
De informatie over de identificatieplicht is duidelijk, maar er had meer informatie gegeven kunnen worden over bijzondere situaties en de privacy wetgeving.

De praktijkgids geeft een goede en uitgebreide uitleg over de werkkostenregeling. Met een uitgebreide toelichting op veel verschillende soorten vergoedingen en verstrekkingen. Ook worden er tips en planningsmogelijkheden voor de werkkostenregeling gegeven en een stappenplan. In dit onderdeel had het belang van pro-activiteit van de werkgever m.b.t. de werkkostenregeling wel beter benadrukt kunnen worden: de constatering, tip en toelichting daarop dat een goede monitoring en planning van de werkkostenregeling door het jaar heen erg belangrijk is.

De paragraaf over ontslagvergoedingen, transitievergoedingen, outplacements en RVU’s is voldoende om de werkgever in grote lijnen hiervan op de hoogte stellen en waar nodig bij die werkgever de alarmbellen te laten rinkelen en bijvoorbeeld de Praktijkgids Arbeidsrecht er bij te pakken.

De informatie over de VAR is uiteraard inmiddels achterhaald. Wetgeving die nog in ontwikkeling is, en zeker de implementatie van de Wet DBA, is uiteraard moeilijk goed te vatten in een dergelijke praktijkgids. Maar meer informatie over de wijzigingen en de verschillen tussen de VAR en de Wet DBA zou hier zeker op zijn plaats zijn geweest.

Het aparte hoofdstuk over internationale aspecten is nuttig. De basisregels uit de internationale belastingverdragen waar het salaris belastbaar is als een werknemer over de grens werkt, worden duidelijk omschreven. Het blijft overigens wel bij de basisregels. Een waarschuwing dat sommige belastingverdragen net iets afwijken hiervan was daarbij wel op zijn plaats geweest. De uitleg over de Nederlandse 30% regeling, een speciaal fiscaal regime voor inkomende werknemers (expats) in Nederland, en ook voor de uitgaande Nederlandse werknemers, is uitgebreid en goed. En er wordt ook kort uitgelegd hoe de sociale zekerheid werkt voor werknemers die internationaal werken. Een aspect dat in de praktijk maar al te vaak over het hoofd wordt gezien helaas.
Wat ik wel mis in het internationale onderdeel is informatie over het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland dat met ingang van 1 januari 2016 in werking is getreden. Dat bevat toch een aantal specifieke en afwijkende bepalingen. Wel is er aandacht voor het belastingverdrag Nederland-België, dat ook een aantal specifieke bepalingen kent.

Handig is ook het hoofdstuk over de BTW perikelen. Een onderwerp waar menig HR manager en salarisadministrateur niet meteen aan zal denken bij personeelsaangelegenheden.

Conclusie

De Praktijkgids Personeel en Fiscus is een handig en goed toegankelijk naslagwerk voor de werkgever. Alle belangrijke onderwerpen op loonheffingengebied worden op een in het algemeen zeer gedegen manier behandeld en toegelicht.

De praktijkgids Personeel en Fiscus is o.a. verkrijgbaar via managementboek.nl, Expand noch de auteur van deze recensie ontvangen op enige wijze commissie over uw eventuele aankoop.

0 reactie(s) op “Recensie Praktijkgids Personeel en Fiscus”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.