Boekreview: het nieuwe beoordelen

06/11/2018 Leestijd: 4 minuten

Van één van mijn collega’s kreeg ik het boek met de titel ‘het nieuwe beoordelen’ van Jacco van den Berg. Ik werd geprikkeld door het feit dat talenten in het boek als uitgangspunt worden genomen. Een prachtig boek dat ik in één keer met enthousiasme heb uitgelezen.

Als coach en recruiter ben ik dagelijks in gesprek met professionals over carrière en performance vraagstukken. Veelbesproken thema’s zijn bijvoorbeeld: wat zijn je talenten, wat drijft je en in welke rollen en type bedrijven kun je de meeste waarde toevoegen? Ook gaat het over persoonlijk leiderschap, gelukkig zijn in je werk en over continu blijven leren. Vragen over hoe je in balans blijft en wat je zelf kunt doen om duurzaam inzetbaar te blijven spelen ook een grote rol.

Performance management

Performance management raakt aan deze onderwerpen. Het is een combinatie van sturen op gedrag en resultaten. Daarnaast is het ook een middel om de organisatiedoelstellingen te vertalen tot het niveau van de individuele medewerker en daarmee doelen te realiseren. Zo kun je als leidinggevende gewenst gedrag, persoonlijke groei en ontwikkeling van medewerkers stimuleren.

Wendbare organisaties

Omdat organisaties steeds sneller veranderen, structuren en processen flexibeler worden en we meer denken vanuit rollen en het brengen van toegevoegde waarde, is er behoefte aan een nieuwe manier van beoordelen.  Deze andere kijk op beoordelen daagt professionals uit om meer eigenaarschap te tonen, verantwoordelijkheid te nemen en zich te blijven ontwikkelen. Deze ontwikkeling maakt organisaties wendbaarder en succesvoller.

Vijf uitgangspunten van het nieuwe beoordelen

·         Focus op sterke punten van medewerkers
·         Meer verantwoordelijkheid van medewerkers bij het formuleren van doelstellingen
·         Een grotere verantwoordelijkheid van medewerkers voor de eigen persoonlijk en professionele ontwikkeling
·         De continue dialoog over prestaties en ontwikkeling
·         Dienend leiderschap

Met name de focus op talenten is een grote stap voorwaarts. Het gaat hier om de ‘sterke punten’ benadering: versterk wat werkt. Als het gaat over leren en veranderen biedt deze benadering van het ontdekken en inzetten van talenten een positief effect op het realiseren van prestaties met behoud van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  Doordat professionals dingen doen die ze leuk vinden en waarin ze goed zijn, worden ze daar vaak nog beter in.

Ideaal organisatieklimaat

Onderzoek door Van Woerkom & Meyers (2015) leert ons dat wanneer een organisatieklimaat gericht is op het (h)erkennen van sterke punten om die vervolgens te koesteren en verder te ontwikkelen, dit leidt tot:

·         Hogere prestaties
·         Meer ontwikkeling
·         Minder ziekteverzuim
·         Meer betrokkenheid
·         Betere samenwerking en prestaties
·         Hogere klanttevredenheid
·         Meer innovatief gedrag

Door gesprekken met opdrachtgevers merk ik dat men zich steeds meer realiseert dat aandacht voor groei en ontwikkeling van medewerkers onmisbaar is om succesvol te zijn en blijven. Het hebben van een continue dialoog tussen werknemer en leidinggevende staat steeds vaker hoog op de agenda van het management.

Nieuwe ontwikkelingen

Ik verwacht dat de belangstelling voor het ‘nieuwe beoordelen’ steeds meer leidinggevenden zullen zal inspireren om talenten van medewerkers in hun gesprekken als uitgangspunt te nemen. Het past in deze nieuwe tijd met zelfsturende of zelforganiserende teams, het nieuwe werken, Agile en Scrum waarbij meebewegen een succesfactor is. Deze ontwikkelingen vragen om een andere wijze van aansturen en ontwikkelen van medewerkers, waarbij woorden als autonomie, vertrouwen en verantwoordelijkheid de richting duiden.

Conclusie

Het boek van Jacco van den Berg is eenvoudig en duidelijk geschreven. Het is makkelijk te lezen en goed toepasbaar in de dagelijkse business. Het staat vol met best best practices van grote bedrijven zoals Eneco, Hutten en Wolters Kluwer. Ik ben er echter van overtuigd dat de inhoud ook goed aansluit bij organisaties in het midden en klein bedrijf. De sterke punten benadering en thema’s rond het wel of geen belang hechten aan dossiervorming en/of werkgeluk maken dat het een must is voor iedereen om het boek te lezen en binnen de eigen organisatie te introduceren. Het zet je als professional aan het denken en inspireert je om op een andere manier naar ‘performance management’ te kijken.

Je kunt het boek bestellen via Vakmedianet.

0 reactie(s) op “Boekreview: het nieuwe beoordelen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.