Review ‘Sterk voelen op het werk, handboek voor (hoog)sensitieve medewerkers’ van Eveline Baar

17/10/2017 Leestijd: 6 minuten

Het boek is gericht op het herkennen van hoogsensitiviteit en geeft tips om veerkrachtig aan het werk te zijn. Ook mensen die zichzelf niet bestempelen als hoogsensitief, maar wel herkennen dat ze op bepaalde momenten sensitiever zijn dan gemiddeld, zullen herkenning vinden in dit boek.

Er zijn 5 delen met verschillende onderwerpen in het boek. Deze delen zijn overigens gemarkeerd door gekleurde balken aan de zijkanten van de pagina die niet op elke pagina op dezelfde hoogte staan. Iets wat voor hoogsensitieve mensen zoals ik best een storende factor is.

Hoogsensitief of hooggevoelig?

Deel 1 beschrijft de kenmerken van hoogsensitiviteit op het werk. De werking van het zenuwstelsel bij hoogsensitieve mensen komt aan bod. Hoogsensitiviteit is een neurologische eigenschap en je kunt niet voorkomen dat je meer indrukken opneemt en dat deze indrukken door alle zintuigen intenser worden verwerkt. Er is dus een verschil tussen hoogsensitief en hooggevoelig. Hooggevoeligheid is een emotionele reactie op een bepaalde situatie, terwijl hoogsensitiviteit is vastgelegd in de manier waarop je zenuwstelsel is aangelegd.

In dit deel wordt ook aandacht besteedt aan de verschillende typen HSP’s (hoogsensitieve personen) en de verschillen en overeenkomsten tussen deze typen met hun kracht en hun valkuilen. Als grote kracht komen onder andere groot verantwoordelijkheidsgevoel, inlevingsvermogen en creativiteit naar voren. Bij het beschrijven van de valkuilen besteedt de schrijfster aandacht aan het voorkomen van ‘last’ hebben van hoogsensitiviteit. Als je zenuwstelsel te veel indrukken heeft moeten opnemen en je daardoor overbelast raakt kan dit geïrriteerdheid veroorzaken. Ook teveel inleven in de ander en je belemmerd voelen als je te weinig ruimte krijgt bij de uitvoering van je werk zijn waarschijnlijk herkenbaar voor veel HSP’s.

 

Veerkracht; pas je op een positieve manier aan bij tegenslagen

In het tweede deel vind je tips om met je sensitiviteit veerkrachtig aan het werk te zijn. Veerkrachtige mensen passen zich op een positieve manier aan stress aan en kunnen omgaan met tegenslagen. Hierbij liggen er aandachtpunten op je omgeving, je lichaam, je grenzen en je gedrag.

Voor hoogsensitieven is een passende werkomgeving van groot belang om goed te kunnen werken. Het boek geeft tips over hoe je binnen de organisatie bespreekbaar kunt maken wat jij nodig hebt. Een factor waar je gemakkelijker invloed op uit kunt oefenen is je lichaam. Soorten voeding, vitamines en mineralen worden besproken. Ook een goede balans tussen beweging en rust is belangrijk om je veerkrachtig te voelen.

Het onderdeel grenzen geeft diverse aanwijzingen toch opgebouwde spanning af te laten vloeien, bijvoorbeeld door tijdens je werkdag een wandeling te maken in je lunchpauze.
Er wordt uitgebreid ingegaan over het beïnvloeden van je eigen gedrag. De schrijfster geeft praktische tips over thema’s als faalangst, aandacht voor je zichtbaarheid en beschermingsmechanismes zoals afstandelijkheid verklaringen en manieren hoe het anders kan.

Het laatste gedeelte van dit hoofdstuk geeft een aantal herkenbare concrete werksituaties met aanwijzingen hoe je zelf invloed kunt uitoefenen op deze situaties. Als je bijvoorbeeld een baan hebt waarbij er gedurende de dag continu informatie op je afkomt, focus dan door onder andere mail op 2 vaste momenten per dag te behandelen en je taken te prioriteren.

Welk werk past bij jou als HSP

Hoofdstuk 3 gaat over het herkennen van passend werk voor hoogsensitieven. Aan de hand van persoonlijkheidstypes, werkstijlen en -waarden die veel voorkomen bij HSP’s krijg je informatie over werk waar jouw sensitiviteit tot zijn recht komt. Het hoofdstuk begint met de verschillen tussen werken vanuit sleur, vakmanschap of vanuit roeping. De meest ideale situatie is werken vanuit roeping. HSP’s kom je in bepaalde persoonlijkheidstypes en banen vaker tegen, maar er is uiteraard geen standaard hoogsensitieve persoon. Als je jouw unieke eigenschappen beter kent, kun je makkelijker vaststellen wat voor jou de ideale werksituatie is.

Er wordt een omschrijving gegeven van de persoonlijkheidsmodellen Big Five, MBTI, Enneagram en Belbin met daarbij informatie over waar veel HSP’s hoog op scoren. Ook het kernkwadrantenmodel van Ofman wordt uitgewerkt om inzicht te geven in gedrag en patronen wat helpt bij het vinden van een passende werkplek.
Vervolgens geven modellen over leerstijlen, werkwaarden en organisatieculturen theorieën van Kolb, Schein en Harrison je inzicht in manieren om te bepalen waar je staat in je werk.

Het laatste onderdeel van dit hoofdstuk gaat over ziek worden door stress. Artsen duiden stressklachten van HSP’s vaak niet als reacties van het zenuwstelstel. Hierdoor krijgen HSP’s soms alleen begeleiding om oververmoeidheid of burn-out klachten te verminderen zonder dat je leert om te gaan met de overprikkeling van het zenuwstelsel. Vind hier een aantal handreikingen zodat je hier zelf wat aan kunt doen en een aantal mogelijkheden om hulp te vragen.

Aan de slag met jouw roeping

In deel 4 van het boek vind je een stappenplan om zelf aan de slag te gaan met hoogsensitiviteit en bestemming. Je hebt nu theorie gekregen om uit te vinden waar je staat in je werk, dit deel gaat over het bepalen waar je naartoe wilt.
Er staan verschillende opdrachten om met behulp van mindmaps een soort planning te maken om zo jouw roeping waar te gaan maken. Mocht de uitkomst zijn dat je als zelfstandig ondernemer aan de slag wilt, dan vind je hier nog extra informatie over.

Houd je ogen open

Het boek besluit met deel 5 dat heet bestemming… of een nieuw begin? Als je jouw bestemming hebt uitgestippeld is het advies om onderweg je ogen goed open te houden. Thema’s die met HSP verbonden zijn zoals ouderschap, beelddenken en hoogbegaafdheid worden hier benoemd.

Herkenning

In dit boek heb ik veel herkenning gevonden. Het begin van het boek over hoogsensitiviteit op het werk geeft mij geen nieuwe informatie, toch is het handig om al deze tips bij elkaar verzameld te hebben in een boek. Verderop in het boek staat juist weer zoveel informatie over verschillende modellen en technieken dat het teveel is om er direct mee aan de slag te gaan. Het fijne is dat je er onderwerpen uit kunt kiezen om op dit moment nader te onderzoeken. In een andere fase van je loopbaan heb je juist weer steun aan andere informatie uit het boek.

Sterk voelen op het werk is onder andere verkrijgbaar op managementboek.nl, Expand noch de auteur van deze review ontvangen op enige wijze commissie over uw eventuele aankoop.

0 reactie(s) op “Review ‘Sterk voelen op het werk, handboek voor (hoog)sensitieve medewerkers’ van Eveline Baar”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.