Rollator Recruitment

11/05/2007 Leestijd: 2 minuten

Goed, aan de ene kant hebben we dus een dreigend tekort aan gekwalificeerd personeel, aan de andere kant hebben we een groep ervaren krachten die niet meer aan de bak komt vanwege hun leeftijd. Dat is op zijn minst typisch.

En het is niet dat er geen moeite wordt gedaan om de twee vragende partijen bij elkaar te brengen. Er zijn gespecialiseerde bureaus voor oudere krachten, er is volop onderzocht wat de waarde is van deze groep, er zijn stimuleringsregelingen (en er is natuurlijk, niet te vergeten, de Senior Power Prijs).

De Senior Power Prijs

De Senior Power(rrrr, red.) prijs is een initiatief van regiegroep GrijsWerkt, waar dit weblog vorig jaar al over berichtte. De groep streeft naar een cultuuromslag op de arbeidsmarkt in het voordeel van de oudere werknemer. De Senior Power prijs beloont daarbij bedrijven die zich hiervoor inzetten. In 2006 ging deze prijs naar A. van Dongen BV, een bestratingsbedrijf uit Schiedam, en de inschrijving voor 2007 is onlangs gestart. Dit jaar zal een eervolle vermelding gaan naar bedrijven die op “effectieve en inspirerende wijze werkzoekende 45-plussers een plaats geven in het werving- en selectiebeleid.”

Er is een cultuuromslag nodig

Nu kan het aan mij liggen, maar mijn inschatting is dat het associëren van een willekeurige 40-something werknemer met grijs en senior niet het gewenste effect gaat hebben. GrijsWerkt slaat echter de spijker op de kop met het statement dat een cultuuromslag nodig is. Hoewel het bedrijfsleven niet per se negatief staat tegenover werknemers op leeftijd, zal een jongere werknemer het altijd winnen van een oudere. You can’t teach an old dog new tricks lijkt de motivatie vaak te zijn. We hebben het hier echter wel over mensen met een hoge mate van loyaliteit en enorme ervaring in hun vakgebied. En wat betreft old dogs en new tricks  probeer diezelfde P&O’er of recruiter maar eens uit te leggen wat het nut van een social network is.

Conclusie

Een parate oplossing lijkt er nog niet te zijn, maar laten we stoppen met het benadrukken van de hoge leeftijd en beginnen met het positioneren van deze groep op basis van positieve eigenschappen. Laten we zeker stoppen met het classificeren van 45-plussers als senior…ouderenbeleid zal pas succesvol worden als het geen ouderenbeleid meer heet. Wat zijn jullie ideeën? Hoe kan de benodigde cultuuromslag in gang worden gezet?

Dit blog is geschreven door Dennis Nieuwstad, toen marktanalist bij Staffplanning, inmiddels elders werkzaam.

* beide links werken niet meer per 22-6-2015

0 reactie(s) op “Rollator Recruitment”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.