Ruimte voor talenten

07/03/2008 Leestijd: 2 minuten

Competentiemanagement is de nieuwe rage binnen organisaties. Organisaties stellen hoge eisen aan hun medewerkers. Het uiteindelijk doel is vaardigheden, kennis en attitudes van medewerkers te ontwikkelen ten behoeve van kundigheid of bekwaamheid en dit heeft positieve effecten op bijvoorbeeld productiviteit of het verminderen van ziekteverzuim. Maar waar blijven in het geheel de unieke talenten van de medewerkers?

Motivatie

Mensen zijn waardevol en uniek met al hun talenten, kwaliteiten en mogelijkheden. Binnen organisaties wordt helaas nog steeds te weinig aandacht besteed aan de talenten en de kwaliteiten van hun medewerkers. Hierdoor is de werknemer minder gemotiveerd voor zijn vak of zelfs ongelukkig met zijn leven. Dit uit zich dan in minder productiviteit en/of verzuim. Het sleutelwoord in het geheel is motivatie. Een auto zonder benzine rijdt niet en de werknemer zonder motivatie draait niet. Maar hoe wordt dan de medewerker gemotiveerd?
Het is van belang, dat de medewerker de unieke talenten kan en mag benutten. Het moet worden vastgesteld wat de talenten zijn en hierop volgend, moeten deze talenten door de werkgever worden ingezet in de organisatie. Het hulpmiddel voor het opsporen van de unieke talenten is de talentenscan. Het resultaat: Motivatie, Productiviteit, Minder uitval en behouden van de medewerkers.

Wat een coach kan doen

In de dagelijkse praktijk van coaches komen cliënten die uitgeput en ongemotiveerd zijn. Maar hoe komt dat dan?

Mensen raken verstrikt in allerlei situaties, waardoor zij door de bomen het bos niet meer zien. De coach luistert, stelt vragen en probeert de vraag achter de vraag te verhelderen en respectvol te confronteren. Hier wordt vaak duidelijk, dat de cliënt al veel te lang zijn unieke talenten binnen zijn eigen werksituatie niet kan of weet te benutten of zelfs onderdrukt. De cliënt weet niet eens wat zijn talenten zijn of hoe hij deze kan benutten en de werkgever weet niet wat de talenten van de medewerkers zijn en hoe hij deze talenten kan inzetten. De coach speelt in op de cliënt en ook de werkgever om inzicht te geven in de talenten van de cliënt met als doel het benutten en inzetten van de talenten op de individuele werkplek. Door deze gewaarwording, komt de cliënt in beweging.

De talenten, passies, dromen en persoonlijkheid die de medewerkers uniek maken zijn essentieel. De mens is een organisator van zijn bewegen.

Artikel ingezonden door gastblogger Annika Langhout

0 reactie(s) op “Ruimte voor talenten”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.