Scheve arbeidsmarkt

24/04/2007 Leestijd: 1 minuten

De RWI (Raad voor Werk en Inkomen) heeft het kabinet gewaarschuwd voor scheefgroei op de arbeidsmarkt. Er is op dit moment vooral vraag naar goed opgeleid personeel op de arbeidsmarkt.

Veel nieuwe toetreders en (langdurig) werklozen voldoen niet aan deze vraag. De oorzaak is volgens de RWI een slechte aansluiting van het onderwijs op de personeelsbehoefte van bedrijven en instellingen.

Scholing is belangrijk

De RWI geeft als belangrijkste remedie aan dat het opleidingsniveau op alle fronten moet worden verbeterd. Vooral op middelbaar niveau valt hier nog veel vooruitgang te boeken. Tevens is permanente scholing van werkenden  belangrijk. Hierdoor kunnen zij makkelijker doorstromen naar hogere functies, wat weer werkgelegenheid in de lagere regionen oplevert. Daarnaast is het belangrijk dat bij het re-integreren van (langdurig) werklozen meer ruimte komt voor scholing en het opdoen van werkervaring. Een actief re-integratiebeleid is hierbij pure noodzaak.

De conclusies van de Arbeidsmarktanalyse 2007* van de RWI zijn voor werkgevers, werknemers en gemeenten richtinggevend voor het arbeidsmarktbeleid van de komende jaren.

* Link werkt niet meer per 12-6-2015, red.

Gastblogger: Thomas Schalken

0 reactie(s) op “Scheve arbeidsmarkt”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.