“Scientia potentia est”

15/12/2015 Leestijd: 4 minuten

Een veelgehoorde uitspraak: kennis is macht. Francis Bacon deed deze uitspraak al in 1597. Het hebben, maar ook delen van kennis lijkt de basis te zijn voor het verbeteren van “de reputatie”. Daarmee wordt invloed verkregen, en dus ook macht. Hoe gaan we anno 2015 met kennis om? De oude uitspraak lijkt nog steeds van toepassing.

Kenniseconomie
Nederland behoort tot de meest concurrerende kenniseconomieën in de wereld. Onder impuls van kennis ontstaat innovatie waardoor de economie vervolgens weer kan groeien.
De werknemers van tegenwoordig zijn steeds hoger opgeleid in vergelijking tot vroeger. En ”vroeger” is nog niet eens zo lang geleden. Alleen al tussen 1996 en 2013 bestaan grote verschillen in onderwijscijfers van het CBS. En het niveau lijkt ook nog steeds te stijgen.

Dit betekent uiteraard ook iets voor werkend Nederland: Hoe ga je om met steeds hoger opgeleid personeel? En de oude garde: is deze generatie nog wel goed genoeg opgeleid? Wellicht kunnen ze wel bijgeschoold worden, en kan de nieuwe generatie die binnenkomt op de arbeidsmarkt wel wat betekenen voor de wind die waait binnen een organisatie.

Leiderschap
Is het wel slim als werknemers meer voor het zeggen hebben? Willen we wel zoveel verantwoordelijkheid afdragen? Graag houden managers de verantwoordelijkheid dichtbij. En de “controle”. Maar is dat nog wel nodig anno 2015?
Het is niet eenvoudig om te switchen tussen leiderschapsstijlen: adaptief te werk gaan in verschillende situaties. De ene werknemer heeft meer aan wat verantwoordelijkheid dan de andere. Het gebruiken van kennis om in te kunnen spelen in een dynamische omgeving vraagt ook weer om kennis, maar ook om inzicht. Want wanneer zet je nou welke leiderschapsstijl in? Hoe zie ik mezelf als leider, en hoe zet ik mijn kennis in om betere prestaties neer te zetten?

Supermarkt
Een casus uit de praktijk – retail; een supermarktketen. Het managementteam doet alles voor medewerker tevredenheid. Zo ook de directe managers van teams. Verzuim is een groot issue: de cijfers liegen er niet om: meer dan een kwart van de werknemers is ziek.

De situatie – het werkproces
Teamleiders werken in shifts. Ze “spreken” elkaar alleen via zogenaamde shiftrapporten waarin bijzonderheden vermeld staan. Wat weet je dan feitelijk?
Het managementteam onderkent op enig moment dat een team op de ene dag beter werkt dan op de andere dag. Zodanig dat er voldoende aanleiding ontstond voor een goed gesprek. Hoe komt het dat de prestaties verschillen van het team op verschillende dagen?

Leiderschapsstijlen op de werkvloer
Door het werkproces een keer kritisch tegen het licht te houden, worden zaken langzaam maar zeker duidelijk. De ene manager houdt graag gesprekken met werknemers; een andere richt zich meer op de administratie. Waardoor deze geen tijd maakt om een band op te bouwen met werknemers.
Conclusie: iedere manager hanteert een eigen stijl van leidinggeven; en daar zit feitelijk geen lijn in.

Zonder één bepaalde stijl te bestempelen als goed of slecht – het feit dat het zo wisselend is, is fnuikend voor een team van medewerkers. Dat kan ervaren worden als ‘zwalkend management’, met tot gevolg dat de verbondenheid met manager en collega’s onder druk komt te staan. Het spreekt voor zich dat een stijgend verzuimcijfer dan op de loer ligt.

“De ene manager staat altijd voor je klaar wanneer er problemen zijn, en de andere zorgt ervoor dat het rooster altijd klopt en de uren worden gehaald van de contracten.”

Later is er een bijeenkomst georganiseerd, waarbij werknemers in gesprek zijn gegaan met de leidinggevenden. Wat ze van elkaar verwachten, en wat er het liefst wordt gezien op de werkvloer. De strenge leidinggevende die nooit toestemming geeft om een dienst te ruilen tegenover de goedzak die daar nooit moeilijk over doet. Een gulden middenweg is getracht te vinden in deze situatie.

Hoe geef je nu het meest effectief leiding aan een diverse groep werknemers? Generatie X, Y en Z? En van parttimer naar fulltimer. Hoe zorg je als manager dat het “goed” gaat?
Want als het “goed” gaat op het werk, en mensen kunnen aan verwachtingen voldoen, dan is er sprake van een prettige werksfeer. Dan is het leuker om naar je werk te gaan. De eerste stap naar minder verzuim is hiermee gezet.

Wisselen van leiderschapsstijl
Dus: hoe meer je weet, hoe beter je kunt inspelen op situaties. Kennis helpt om beter te kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor leiderschap. Des te meer informatie je hebt gewonnen uit het team, of uit de organisatie, des te meer inzicht je hebt over hoe je de beste resultaten haalt. Een proces – en dat kost tijd. En wanneer een team van samenstelling verandert, is het van belang weer bij deze vraag stil te staan.

0 reactie(s) op ““Scientia potentia est””

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.