Scriptie: Werven op Persoonlijkheid

19/11/2008 Leestijd: 3 minuten

De maatschappij en de daarin opererende organisaties zijn continu aan verandering onderhevig. Momenteel uit zich dit in het steeds meer erkennen van de mens als belangrijke individuele kracht. In de maatschappij noemt men deze ontwikkeling de humanisering. Organisaties zien mensen steeds meer als een concurrentievoordeel.

Hoe benutten we dit voordeel?

Dit concurrentievoordeel dient men ten volle te benutten, dus het in bezit hebben van kwalitatief goede medewerkers is van groot belang.
Men zoekt steeds meer nieuwe middelen om het menselijke kapitaal passend te maken en ten volle te benutten. Ook hierin is een trend te ontdekken, waarbij steeds meer organisaties niet zozeer selecteren op werkervaring en kwalificaties, maar steeds meer op de competenties die een persoon bezit. Echter, ook hier zal in de toekomst verandering in komen. Competenties hangen namelijk sterk samen met de persoonlijkheid van een persoon. Vanuit deze persoonlijkheid kun je gedrag en competenties analyseren. Er zijn reeds enkele bedrijven die deze belangrijke factor meenemen, maar er wordt nog niet serieus werk van gemaakt.

Meer ontwikkelingen

Naast deze algemene maatschappelijke ontwikkeling lopen een aantal ontwikkelingen op organisatieniveau. Deze kenmerken zich vooral doordat organisaties steeds dynamischer zijn, waarbij de functie-inhoud sneller veranderd dan voorheen. Het menselijk kapitaal van de organisatie zal mee moeten kunnen in deze functieverandering, maar in hoeverre weten organisaties of dit mogelijk is?

P&O

Zo ook de functie p&o. Deze functie heeft reeds vaker ter discussie gestaan, waarbij organisaties zich afvragen wat de toegevoegde waarde van p&o is. Door de opkomst van grote HR-centra worden steeds meet operationele p&o taken uitbesteed, en laait deze discussie opnieuw op.
P&o zal dus, om zich voor te bereiden op deze toekomst, moeten veranderen. Om dit te doen zal er moeten worden gekeken op welk gebied p&o wél van toegevoegde waarde kan blijven. Experts hebben dit reeds erkent en geven aan een vijftal rollen voor p&o te zien in de toekomst. Om een organisatie een goed inzicht te bieden in de toekomstige functie van p&o en zijn rollen, dient er te worden gekeken naar de taakgebieden, competenties en de hieraan te koppelen persoonlijkheidseigenschappen.

Hoe gaat dit eruit zien?

De centrale vraag die voor mij hierbij luidde was dan ook hoe dit toekomstige profiel van p&o er uit zou gaan zien, waarbij ik profiel definieer als een geheel van taakgebieden, competenties en daaraan gekoppelde persoonlijkheidseigenschappen.

Allereerst heb ik de aanleiding tot deze vraag uitgebreid vanuit verschillende niveaus bekeken. Vervolgens heb ik onderzocht welke algemene toekomstige taakgebieden p&o kent. En hierna heb ik de taakgebieden per rol onderzocht en beschreven.

Kerncompetenties

Dit heeft geresulteerd in een eerste deel van het profiel met daarin de taakgebieden globaal en per rol beschreven. Vanuit die taakgebieden heb ik de kerncompetenties gedefinieerd. Deze kerncompetenties kun je koppelen aan passend en niet-passend gedrag. Het passende gedrag is uiteindelijk meetbaar gemaakt in een persoonlijkheidsprofiel, middels de Big-Five persoonlijkheidstheorie.
Dit in zijn totaliteit vormt een profiel waarin alle facetten van de toekomstige positie van p&o aanwezig zijn. Alle aspecten zijn dusdanig beschreven, dat ze niet specifiek op één bedrijf gericht zijn, maar een generaal beeld geven van de toekomstige positie.

Tot slot

Organisaties kunnen hierbij zelf bepalen welke rol of combinatie van rollen voor hun passend is in de toekomst. Door de overige rollen af te dekken, krijgt men vervolgens een goed beeld wat er van p&o verwacht wordt in de toekomst zodat organisaties deze transformatie succesvol kunnen laten verlopen.
Als aanvulling hierop heb ik tot slot een praktische handreiking gegeven in hoe men tijdens de selectie te werk kan gaan om persoonlijkheid meetbaar te kunnen maken in gesprekken.

0 reactie(s) op “Scriptie: Werven op Persoonlijkheid”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.