Selecteren voor de toekomst

05/12/2014 Leestijd: 2 minuten

Ontwikkelingen gaan steeds sneller en wat 5 jaar geleden nog nieuw was is nu al door de ontwikkelingen ingehaald of gemeengoed geworden. Dit betekent ook dat we als mens steeds sneller moeten acteren en ons moeten blijven ontwikkelen. Na de periodes waarin werd geworven op fysiek, intelligentie/ervaring en competenties komt er nu een periode aan waarin we moeten gaan werven op potentieel, aanpassingsvermogen en lerend vermogen. Het gaat hierbij om het vinden van medewerkers die mee kunnen in de snelheid van de ontwikkelingen. De vijf belangrijkste indicatoren hiervoor, volgens een artikel in de Harvard Business Review, zijn:

•    Motivatie: de wil om de beste te worden en om bij te dragen aan de grotere doelen van de organisatie als geheel.
•    Nieuwsgierigheid: De neiging om nieuwe ervaringen en kennis te zoeken en openstaan voor feedback, leren en verandering.
•    Inzicht: Het vermogen om niet alleen informatie te verzamelen maar hier ook betekenis aan te geven en hierdoor nieuwe kansen te zien.
•    Betrokkenheid creëren: de vaardigheid om zowel ratio als emotie te gebruiken om een overtuigende visie over te brengen en verbinding te zoeken met andere mensen.
•    Vastberadenheid: Het doorzettingsvermogen om de vechten voor moeilijke doelen en terug te komen na tegenslag.

Maar er zijn nog geen testen die deze punten kunnen meten dus moeten we het doen met ons vakmanschap als selecteur. Door interviews waarin (door)gevraagd wordt naar concrete situaties waarin iemand bovenstaande indicatoren heeft laten zien. Wat heeft iemand geleerd, welke nieuwe dingen heeft iemand aangepakt, hoe betrekt iemand anderen en is iemand in staat zich te herstellen na een misstap. Niet alleen in het eigen vakgebied maar ook daarbuiten en privé.

En bedenk dat, net als in de financiële bijsluiter, in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de toekomst. Onderzoek dus ook hoe iemand bovenstaande punten in de nieuwe functie en organisatie kan laten zien. Kan er geleerd worden, is er een groter doel, zijn er uitdagende doelen en past de organisatiecultuur bij iemands drijfveren. Is de organisatie bereid om autonomie te verlenen op de vier T’s: taak (wat wordt er gedaan), tijd (wanneer doet iemand het), team (met wie doen ze het), techniek (hoe doen ze het). Want pas als ook aan deze voorwaarden is voldaan kan het talent ook tot bloei komen binnen je organisatie.

0 reactie(s) op “Selecteren voor de toekomst”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.