SER: stimuleer vrijwillig veranderen van baan

07/04/2011 Leestijd: 3 minuten

“Het moet voor werkenden normaler en gemakkelijker worden om vaker vrijwillig van baan te veranderen of om een overstap te maken naar een andere sector.” Dat schreef de SER vorige week in een ontwerpadvies. Om die flexibiliteit mogelijk te maken moeten werkgevers, werknemers en de overheid investeren in scholing en inzetbaarheid van de werknemers, aldus de SER. Een interessant advies dat verder bouwt op de trend van de afgelopen jaren waarin we een steeds hogere flexibiliteit op de arbeidsmarkt hebben gezien. Persoonlijk vraag ik me af of er niet een bepaald optimum van flexibiliteit is…

De SER noemt in het conceptadvies zes voordelen bij het makkelijker overstappen van werknemers. Cor van Personeelslog geeft hier al een mooie samenvatting van. De zes voordelen zal ik hier kort opsommen, een uitgebreidere uitleg treft u in het artikel van Cor:

1. Knelpunten sneller verhelpen
Tekorten of overschot aan personeel zullen makkelijker opgelost worden.
(hierbij vraag ik me overigens af of dit klopt, want het absolute aantal werknemers verandert niet en het is ook niet alsof onze huidige arbeidsmarkt zó inflexibel is)

2. Betere kwaliteit van personeel
Doordat het personeel meer ervaring in verschillende organisaties heeft.

3. Nieuwe ideeën
Er wordt kennis uit allerlei organisaties meegebracht. Onderzoek heeft laten zien dat dit bevorderlijk is voor innovatie.

4. Makkelijker reorganiseren
Reorganisaties en re-integratie na ziekte worden makkelijker.

5. Beter werkgeversimago
Door mobiliteit binnen het bedrijf te stimuleren, zullen werknemers het bedrijf aantrekkelijker vinden.

6. Hogere werknemerstevredenheid
De hogere mobiliteit zorgt ervoor dat werknemers  “tevreden zijn en blijven”. Heel interessant is het punt “uit onderzoek blijkt dat de kans op een training ‘het grootst is bij werkgevers die relatief mobiele werknemers in dienst hebben’ “.

Cor geeft in zijn artikel aan dat, hoewel dit voordelen biedt voor de arbeidsmarkt als geheel, deze ontwikkeling juist schadelijk kan zijn voor met name het MKB, waar personeel vervangen relatief duur is: interne mobiliteit is voor hen moeilijker te realiseren, waardoor ze minder aantrekkelijk zijn dan grote bedrijven. Ze kunnen als opstapje gebruikt worden, waarna werknemers later veel meer geld kunnen verdienen in een grotere organisatie.

Wat is het flexibiliteitsoptimum?
Ooit ben ik in een stage indirect betrokken geweest bij het ontslag van honderden medewerkers. Het grootste probleem was dat veel van deze medewerkers al decennia bij het bedrijf werkten, waardoor het ontslag zowel emotioneel als praktisch erg zwaar viel. Door een hogere flexibiliteit zou dergelijke schade zeker worden beperkt. Het verschil tussen vijf en dertig jaar hetzelfde werk is enorm. Andersom zou het bijzonder vervelend kunnen zijn wanneer werknemers iedere één of twee jaar van baan wisselden. De inwerktijd, tot bijvoorbeeld drie maanden, die nodig is voor iemand op zijn volle productiecapaciteit (om maar een nare term te gebruiken), is, vormt dan een substantieel deel van het dienstverband. De kosten van ‘nieuw’ personeel zullen hoog zijn en de investering die nodig is om personeel in dienst te houden, zou hierdoor ook omhoog kunnen gaan.

De lange termijn vraag is dus wat een ideaal flexibiliteitsniveau is. Hoe concurrerend moet de arbeidsmarkt zijn voor het MKB? Hoe hoog moeten blijf-bij-ons-bonussen worden, als we ooit aan het concept beginnen? Zou dit conceptvoorstel ooit leiden tot een soort maximale dienstperiode?
Dit zijn maar wat wilde vragen, hopelijk vinden we het antwoord in de nabije toekomst.

0 reactie(s) op “SER: stimuleer vrijwillig veranderen van baan”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.