Sociale innovatie; anders denken en beter doen

11/09/2018 Leestijd: 3 minuten

Al denken we bij innovatie snel aan technologische of digitale vooruitgang, het overgrote deel van het innovatiesucces is het resultaat van sociale innovatie. Sociale innovatie gaat over slimmer, flexibeler en dynamisch organiseren. Het verandert de manier waarop we met elkaar samenwerken om het beste uit onszelf én ons werk te halen.

Sociale innovatie (Volberda, 2007) wordt omschreven als het samenspel tussen:
– Dynamisch managen; het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden
– Flexibel organiseren; het hanteren van innovatieve organisatieprincipes
– Slimmer werken; het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen om het concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren

Daarnaast stelt Volberda dat technologische innovatie voor ‘slechts’ 25 procent het uiteindelijke innovatiesucces bepaalt en dat sociale innovatie, bestaande uit management, organisatie en arbeidsaspecten, de overige 75 procent van het uiteindelijke innovatiesucces bepaalt.

Sociale innovatie is het betrekken van medewerkers bij vraagstukken die leven binnen de organisatie, maar ook het gebruiken van ideeën die de medewerkers aandragen om te verbeteren en te innoveren (Griffioen, 2012). Het gaat erom samen met medewerkers naar oplossingen te zoeken om de prestaties verbeteren. Op deze manier kunnen werkbare oplossingen direct worden ingezet en zijn de medewerkers meer gemotiveerd om er het beste van de maken.

Open staan voor elkaars belangen en ideeën

De kern van sociale innovatie is de interactie tussen werkgever en werknemer. Een dialoog is een goede manier om hun wensen en ideeën te horen. Die zijn niet allemaal haalbaar of uitvoerbaar, maar als u duidelijke kaders stelt waarop uw medewerkers input kunnen geven schept u geen valse verwachtingen.

Een sociale vernieuwing kan alleen ontstaan als alle partijen daarvoor open staan en een open houding naar elkaar hebben. Dat betekent dus dat de betrokken partijen (bij voorkeur iedereen in de organisatie) open kaart moeten spelen en transparant om moeten kunnen gaan met informatie. Dit betekent nogal wat voor de cultuur binnen de organisatie. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden alvorens ze de openheid kunnen tonen om hun eigen ideeën te delen. Vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid zijn hierin de sleutelwoorden.

Aan de slag met sociale innovatie

Begin met kleine vraagstukken. Zo doet u ervaring op met deze interactieve manier van werken. Ook voor uw medewerkers is het prettig om te merken dat ze mee kunnen denken, maar niet direct voor een té grote uitdaging staan.

U gaat met elkaar in gesprek en praat met elkaar over het gestelde vraagstuk. Onderwerpen die hierbij voorbij komen betreffen in de meeste gevallen de manier waarop de processen zijn ingericht, interne en externe doelstellingen, rollen en verantwoordelijkheden en op welke punten verbeteringen aangebracht kunnen worden om het vraagstuk op te lossen. En natuurlijk de vraag: hoe gaan we er in de nieuwe situatie voor zorgen dat de oplossing daadwerkelijk uitgevoerd wordt? En welke nieuwe verantwoordelijkheden en werkafspraken horen daarbij?
Tip: trap hierbij niet in de valkuil om de verantwoordelijkheid bij het management te leggen maar stimuleer eigenaarschap bij de medewerkers en geef ze hiervoor de juiste middelen om deze taak goed uit te voeren.

Hoe vaker u deze nieuwe cyclus van probleem oplossen volgt, hoe meer u toe werkt naar sociale innovatie. U zult zien dat medewerkers meer betrokken zullen zijn, meer verantwoordelijkheid durven nemen en dat de organisatie makkelijker haar doelstellingen zal bereiken. En tot slot: veel plezier met dit traject! Want ook een toename van werkplezier is een bijkomend effect van sociaal innoveren.

0 reactie(s) op “Sociale innovatie; anders denken en beter doen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.