Sociale innovatie, de uitdaging voor HRM

15/12/2015 Leestijd: 3 minuten

De overheid zet sterk in op innovatie en ondernemerschap om de concurrentiepositie van Nederland in internationaal perspectief te handhaven en zelfs te vergroten. Nu kun je je afvragen wat dit betekent voor HRM. Vaak wordt gedacht dat HRM hier een rol in kan spelen door initiërend en faciliterend bezig te zijn om technologische innovaties te stimuleren. Toch is dit een wat beperkte kijk op wat sociale innovatie zou kunnen zijn.
De Taskforce Sociale innovatie geeft de volgende definitie van sociale innovatie: ”Vernieuwingen van de arbeidsorganisatie en maximaal benutten van competenties gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties en ontplooiing van talent.”
Slimmer werken, flexibeler organiseren, dynamisch managen, talentontwikkeling, dat zijn wat slogans die het terrein van sociale innovaties inkleuren.

Er is creativiteit en out-of-the-box denken nodig om nieuwe ideeën binnen het domein van HRM te ontwikkelen. De vergaderverfrisser, het toepassen van de Total Productive Maintenance op gezondheidsmanagement, het uitwerken van instrumenten voor intersectorale mobiliteit, zijn wat voorbeelden van projecten die studenten en docenten van de opleiding Personeel en Arbeid bij verschillende bedrijven hebben uitgevoerd. Daarbij was het nodig om te zoeken naar andere, meer innovatieve vormen van HRM.

Het idee van de vergaderverfrisser gaat ervan uit dat er vaak inefficiënt vergaderd wordt. Concreet wordt er een persoon in een bedrijf getraind in vergadertechnieken en valkuilen die daarin naar voren kunnen komen. Daarna komt deze “vergaderverfrisser” incidenteel bij vergaderingen en bijeenkomsten langs om aandacht te vragen voor efficiëntere vormen van vergaderen.

Ook premier Balkenende verwees in een bijeenkomst van het innovatieplatform op 6 december 2007 (nederlandinnovatief.nl) naar een publicatie van de econoom Arne de Vet. In zijn proefschrift “The effects of thinking in silence on creativity and innovation” toont hij aan dat een ingelaste stilte tijdens een vergadering het aantal nieuwe ideeën sterk vergroot. Een intermezzo van vijf minuten tijdens een bijeenkomst verdubbelt het aantal ideeën al. Zo zie je maar weer: spreken is zilver, zwijgen is goud.
Vervolgens liet Balkenende een stilte vallen in zijn toespraak.

Sociale innovatie is een uitdaging voor HRM. Er wordt al in veel bedrijven geëxperimenteerd met bijvoorbeeld nieuwe vormen van mobiliteit (intersectoraal), met flexibele roostering, met zelfsturende teams om management van onderop vorm te geven. Toch is er ook voor sociale innovatie, net als bij technologische innovaties, nog veel werk te verzetten om beschikbare kennis en innovatieve ideeën binnen HRM toepasbaar te maken. Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI.nl) kan hier een belangrijke rol vervullen. Het NCSI is opgericht door een aantal organisaties (kennisinstellingen, werkgeversorganisaties, vakbonden, Randstad, KPN, etc.) en wordt ondersteund door de ministeries van EZ, SZW en OCW. Fontys Hogescholen zit in het kennisplatform van het NCSI en voert onderzoeksopdrachten uit op het terrein van sociale innovatie. Sociale innovatie is gebaat bij praktische experimenten in branches, bedrijven en instellingen. Het NCSI ondersteunt initiatieven om sociale innovatie in Nederland vorm te geven.
Als HR professional zul je ook een eigen innovatieve toolkit moeten ontwikkelen om HR processen efficiënter en effectiever te laten verlopen.

 

Dit gastblog is geschreven door Harrie Manders

0 reactie(s) op “Sociale innovatie, de uitdaging voor HRM”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.