Sociale Innovatie met LEF

14/09/2008 Leestijd: 3 minuten

Donderdag 11 september organiseerde de NVP, afdeling Brabant, een bijeenkomst over Sociale Innovatie. De Greenfieldgroep, een samenwerkingsverband van 8 organisatieadviseurs, heeft het thema  sociale innovatie binnen organisaties aan de orde gesteld. Zij hebben in een aantal grote en kleine bedrijven onderzocht wat de ingrediënten zijn van sociaal innoveren. Uit 35 interviews met managers, werknemers en klanten van bedrijven hebben ze een kookboek sociale innovatie samengesteld. Dit kookboek wordt tijdens het najaarscongres van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) op 14 oktober aangeboden aan Rinnooy Kan.

Innovatie

Caroline Dusschooten en Lianne Vorstenbosch, 2 leden van de Greenfieldgroep, begeleiden de bijeenkomst van de NVP. Opvallend was dat na 1 jaar NCSI, het onderwerp Sociale Innovatie bij veel HRM’ers nog geen directe associaties met hun eigen werk opriep. Innovatie is niet het meest aandacht vragende onderwerp op de HRM afdeling. Toch is er nog veel te innoveren om de arbeidsparticipatie te vergroten en talentontwikkeling van medewerkers te stimuleren, zo betoogden Caroline en Lianne in hun presentatie. De werkvorm bij deze avond om de deelnemers scenario’s te laten ontwikkelen voor top, middenmanagement en werkvloer van een organisatie om de verschillende invalshoeken van sociaal innovatief organiseren te illustreren, gaf blijk van een innovatieve aanpak.

Voor de Greenfield groep ligt de kern van sociale innovatie bij anders kijken (visie op arbeid en organisatie), anders organiseren , anders doen en anders ervaren (reflecteren op handelen). Ook hier een sterke oproep voor ‘change’ en nadruk op eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en flexibiliteit. Mijn interesse voor het kookboek is in ieder geval gewekt.

Om het begrip Sociale Innovatie nader toe te lichten wordt vaak de indeling naar de domeinen werken, organiseren en managen gehanteerd.

Slimmer werken

Slimmer werken kan helpen om de concurrentie met lage lonen landen aan te kunnen gaan. De kracht van Nederland en Europa ligt niet in langer en harder  werken.  Meer plezier in werk kan de arbeidsproductiviteit nog wel eens meer laten stijgen. Meer plezier ontstaat bij afwisseling, zelfsturing en vertrouwen in eigen prestatie. Uit onderzoek blijkt dat combinaties van thuiswerk en werkplekaanwezigheid de productiviteit met 10% kan verhogen.

Flexibeler organiseren

Flexibeler organiseren kan helpen om bijvoorbeeld de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces te versterken. Dit kan door meer rekening te houden met de behoefte om arbeidstijden af te kunnen stemmen op schooltijden. Door meer telewerken en zelf indeelbare roostering is dit mogelijk te maken. En dat niet alleen voor vrouwen maar ook voor mannen om een stimulans te krijgen om opvoedingstaken gelijker te verdelen.

Dynamischer managen

Dynamischer managen om talenten ruimte te geven zich te ontplooien. De teloorgang van vakmanschap door een overgereguleerde werksituatie, waarbinnen eigen expertise, sturing en beslissing is overgeheveld in procedures, formats en werkvoorschriften. Zeker in de zorg, het onderwijs en de overheidsdienstverlening is hier veel te winnen. En om de hand in eigen boezem te steken zou de afdeling HRM ook de eigen procedures eens door mogen lichten op zin, nut en effectiviteit. De systemen van competentie- en performancemanagement schieten hun doel vaak voorbij. Keuzes voor inzet, doorstroming en promotie worden toch vaak bepaald door beschikbaarheid en praktische oplossingen. Ik spreek dan zelf vanuit eigen ervaring binnen de onderwijswereld. Misschien dat HRM meer moet inspireren en een plek moet worden waar manager en medewerker zich kunnen laven aan bronnen van creativiteit en innovatiekracht.

LEF

Afgelopen week werd een nieuw kantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht geopend. Nieuwigheid daarbij was het daarin gehuisveste Future Center LEF. LEF is een verrassende plek waar medewerkers van RWS met relaties en andere betrokkenen op een onconventionele manier samenwerken. Future scans, creativiteitstechnieken, meditatiemogelijkheden geven een extra impuls aan bijvoorbeeld project start-ups, kenniscreatie en kennisuitwisselingsessies. Ik zoek nog de eerste HRM-afdeling die de eigen omgeving omvormt tot een future center waar op een innovatieve manier personeelsbeleid wordt vormgegeven. Dat is dan een radicale manier om sociale innovatie (slimmer werken en anders organiseren) inhoud te geven.

0 reactie(s) op “Sociale Innovatie met LEF”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.