Strategisch management: de essentie

08/12/2007 Leestijd: 2 minuten

Strategisch denken; we horen het steeds meer als er over management wordt gesproken. Maar in werkelijkheid is er maar zelden sprake van echt strategisch management.

Visie wordt vaak verward met fantasie

Een strategie is pas mogelijk als er doelstellingen zijn en een doelstelling is moeilijk te formuleren als er geen sprake is van visie. En daar gaat het al vaak verkeerd. Visie wordt maar al te vaak verward met fantasie. Dagelijks gaan de meest wilde en mooie verhalen de wereld in over de mogelijkheden die de toekomst ons zal bieden. Leuk voor futurologen, maar al te vaak is het science fiction, waarbij je zelfs het woord science met een grote korrel zout moet nemen.

De essentie van visie

Visie is meer dan fantasie, het is het hebben van een mening over de maatschappij, over een markt. Ik hoorde een CEO van een toeleverancier binnen de automotive eens zeggen dat hij er niet van overtuigd was dat auto’s in de toekomst wielen zouden hebben, maar dat er altijd stoelen in zouden zitten. Daarom concentreerde zijn bedrijf zich op de ontwikkeling en productie van stoelen. Dat is visie. Op basis van een visie formuleer je doelstellingen, concrete meetbare doelstellingen, met een tijdshorizon.

De essentie van strategie

En dan pas is het tijd voor de strategie. Door middel van de strategie wordt bepaald hoe de doelstellingen bereikt zullen gaan worden. En dan dient het volgende probleem zich aan, want het overgrote deel van het management is gewend om lineair te denken. Waarom? Omdat mathematisch denken, het denken in wetmatigheden, niet alleen eenvoudig, ook hebben veel managers een mathematische discipline als achtergrond. Economie, techniek, ICT, het zijn allemaal gebaseerd op zeer rationele wetmatigheden. Zij behandelen management daardoor vaak als een damspel, terwijl het eigenlijk meer weg heeft van een driedimensionaal schaakspel. Iedere zet kan gevolgen hebben ergens in het spel, ook gevolgen die pas veel later tot uiting komen.

Strategisch management

Management en zeker strategisch management is meer dan vooruitzien, het is constant meten, analyseren, bijsturen en SWOT analyses maken. Te vaak is men enthousiast over mogelijkheden, maar ziet de bedreigingen en de invloeden op andere processen daardoor totaal over het hoofd.

Hoe een goede strateeg werkt

Een goede strateeg, werkt vanuit een visie en doelstelling. Weet waar kansen liggen, maar rent er niet als een blind paard naar toe. Hij kent de bedreigingen en past zijn strategie daarop aan. Doordat hij de omgeving kent ziet hij het verschil tussen fantasie en visie. En omdat hij weet dat er steeds tegenvallers of niet voorziene voorvallen zullen zijn, houdt hij daarmee rekening door enerzijds beslissingsbomen te maken en anderzijds meer dan flexibel te zijn.

0 reactie(s) op “Strategisch management: de essentie”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.