Strategisch Talent Management: steeds digitaler, ook in Rio!

23/05/2016 Leestijd: 4 minuten

Deze maand werd ik uitgenodigd door een van Neerlands oudste psychologische bureaus op gebied van werving, selectie en ontwikkelassessments. Het centrale thema die dag was Strategisch talent management. Meerdere sprekers en dito casuïstiek werden over het voetlicht gebracht. Er valt echt veel over te vertellen, niet in de laatste plaats vanwege de nieuwe technologieën om menselijk talent te detecteren en voorspellingen te doen over de succeskans van een match, plus de ontwikkelbaarheid en houdbaarheid van talent.

Nieuwe talenten

Een van de inleiders was de directeur van het Metropole Orkest dat wereldwijd een grote naam heeft. Het succes van deze talentvolle groep werd bekroond met vele mooie prijzen. De spreker maakte duidelijk dat er vanuit economisch oogpunt een enorme uitdaging was om met behulp van alle talenten te kunnen overleven. Hun oplossing voor de uitholling van hun funding door de overheid was ondermeer om de talenten van de muzikale talenten, te splitsen in andere functionele gebieden zoals marketing, HR, sales en meer. Het mooie is – en dat bleek ook uit dit voorbeeld – dat die nieuwe talenten gewoon geboren worden. Als de druk hoog genoeg is en het is een kwestie van overleven dan heb je een geweldige broedplaats voor talent.

Is talentmanagement strategisch?

Of je dit strategisch kunt noemen, dat is de vraag. Die vraag kun je ook plaatsen bij de grote corporates die zich met talent management bezighouden. In de bancaire sector is het behoorlijk usance aan het worden. Ook bij een reus als Shell waar het ongeveer is uitgevonden: daar worden alle “talentgenen” van de toppers in kaart gebracht. Dit leidt tot modellen van de perfecte functionarissen in bepaalde vakgebieden. Daarmee maken ze dan vergelijkingen met nieuw te werven kandidaten en hoe dichter die met hun patronen in de buurt komen van hun toppertjes hoe kansrijker de match met een loopbaan bij dit bedrijf wordt ingeschat.

Privacy en ethiek

Voor sommige deelnemers klinken deze ontwikkelingen erg futuristisch en zelfs een beetje griezelig. De ethische kant en privacy gevoeligheidsaspecten werden ter discussie gesteld toen verteld werd dat binnen niet al te lange tijd de conventionele assessments methodes helemaal niet meer nodig zijn. Die worden namelijk vervangen door applicaties die metingen doen op basis van online gedrag. Denk daarbij aan social media, betalingsverkeer, bezochte plekken, etc. Het blijkt nu al met een hoge mate van validiteit mogelijk om met al die variabelen informatie te smeden die leidt tot persoonlijkheidsprofielen. Met de juiste algoritmes en met de spectaculair toenemende rekencapaciteit van computers kan in een split second iemands geschiktheid worden bepaald. De patronen van de toppertjes binnen een organisatie staan model en die worden getoetst aan die van de kandidaten. De uitkomst van de match geeft veel waardevolle informatie over de kandidaat, inclusief uiteraard hoe kansrijk die is voor de vacante job.

Behalve online gedrag zullen video CV ’s in betekenis gaan toenemen. Niet alleen omdat de kandidaat een expressievere indruk maakt waar de nodige oordelen op kunnen worden gebaseerd. Er zijn op dit punt ook al technieken in omloop die gelaatsuitdrukkingen kunnen vertalen naar persoonskenmerken.

Stof tot nadenken

Er gebeurt genoeg op gebied van Strategisch Talent management, saai wordt het in ieder geval niet. Het geeft voor de komende jaren genoeg stof tot nadenken voor vele HR professionals. Hoe ver ga je mee in die ontwikkeling? Waar liggen de grenzen in het spanningsveld tussen ethische waarden en de behoefte aan doelmatigheid? Hoe groot is de ROI van een investering in die nieuwe technieken? Hoe houdbaar is nieuwe verworven potentieel talent in organisaties die zich in een disruptieve wereld moeten staande houden?

Strategisch talent management wordt steeds digitaler, zie hier een voorbeeld

Terwijl de HR mensen hier over discussiëren wordt er in één sector al op fascinerende wijze gebruik gemaakt van dit fenomeen en dat is in de topsport. Een van de sprekers die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van talent voor de komende Olympische spelen in Rio deed een doekje open over zijn programma voor STM (zie foto). Daarmee kan hij voorspellingen doen met naar zijn zeggen 90% zekerheid over het aantal gouden medailles die de Nederlanders daar gaan binnenslepen. Knap hè? We gaan het zien deze zomer..

0 reactie(s) op “Strategisch Talent Management: steeds digitaler, ook in Rio!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.