Talent event Expand

28/11/2017 Leestijd: 2 minuten

Op donderdag 9 november jl. organiseerde Expand een Talent Event voor Young HR professionals. We hebben zo’n 20 enthousiaste Talenten vanuit verschillende bedrijven mogen ontvangen en met elkaar in contact gebracht. Onze gastsprekers Clements Radenborg en Chris Dinjens van GO4 People hebben op een inspirerende en originele manier de deelnemers aan het denken gezet rond het thema: “van Smart naar WISE”.

Expand talent event foto

De rode draad ging over de behoefte aan wendbaarheid van organisaties versus de neiging om binnen bedrijven de controle te willen behouden. Een steeds complexere wereld daagt organisaties en professionals uit om het met elkaar te hebben over bovenstaande issues. In de presentatie stond de filosofie van Ricardo Semler centraal: stel kwaliteit van leven voorop want gelukkige mensen zijn het meest succesvol. En als je vrij wil zijn en de creativiteit bij mensen wil aanboren, moet je medewerkers de ruimte geven. Mede hierdoor gaan Professionals zich nog meer eigenaar voelen en wordt ondernemerschap binnen bedrijven gestimuleerd. Dit maakt de wendbaarheid van organisaties groter en leidt tot plezier, dit laatste leidt weer tot succes.

Aan de hand van 5 principes werden de Talenten uitgedaagd naar zichzelf te kijken:

  • Gelukkige mensen zijn het meest succesvol;
  • Behandel volwassenen als volwassenen;
  • Betrek stakeholders bij je plannen en creëer betrokkenheid;
  • Groepsdruk, als je bijvoorbeeld van elkaar weet wat je verdient, ga je ook nadenken over je toegevoegde waarde;
  • Zelfdiscipline: vrijheid komt met verantwoordelijkheid.

Na een hapje en een drankje, kwam de energie bij de Talenten echt los. Aan de hand van het spelen van een balspel werd duidelijk dat je als team tot steeds meer in staat bent wanneer je samen een duidelijk doel hebt en elkaar de ruimte geeft daar samen invulling aan te geven. De volgende punten werden zichtbaar tijden het spel: Wie pakt welke rol (leider, meesterschap), hoe gaan we de taken verdelen (afspraken), vertrouwen, het effect van autonomie, het nut en de noodzaak van acceptatie, de kracht van plezier en enthousiasme, maar ook het herhalen van zaken en het geven van een terugkoppeling bleken elementen te zijn het resultaat steeds versterkten.

Het enthousiasme bij iedereen was na afloop zo groot, dat er nieuwe initiatieven en ideeën zijn ontstaan om vervolg te geven aan events voor Talenten.

 

0 reactie(s) op “Talent event Expand”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.