Te dikke medewerkers: wat kunt u ermee?

05/12/2017 Leestijd: 6 minuten

Is de gezondheid van medewerkers iets waar u zich als werkgever mee mag en moet bezighouden? Om met dat laatste te beginnen: ja, u moet zich ermee bezighouden. Simpelweg omdat ziekteverzuim u veel geld kost. U moet het salaris van zieke medewerkers 2 jaar lang doorbetalen. Als u meer dan ca. 10 medewerkers heeft dan betaalt u via de gedifferentieerde premie WGA en Ziektewet ook nog mee aan hun uitkering ná die twee jaar. Als het tegenzit 10 jaar lang! Maar misschien nog wel belangrijker: gezonde medewerkers zijn productiever, representatiever en klantvriendelijker.

Mag u zich met gezondheid bemoeien?

De vraag of u zich ermee mág bezighouden is daarmee eigenlijk al beantwoord. Zou u zich niet om de gezondheid van uw medewerkers bekommeren dan zou u geen goede ondernemer zijn. Wettelijk heeft u de plicht zich als goed werkgever (en dus als een goede ondernemer) te gedragen en daar hoort zorg voor de gezondheid van uw medewerkers zeker bij. Kijk ook maar eens naar wat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft op haar website duurzameinzetbaarheid.nl. Toch is het lastig, want we beschouwen allemaal onze leefstijl als iets wat heel erg privé is: “Ik bepaal toch zelf wel hoe ik met mijn eigen lichaam omga?” Nou, niet helemaal dus.

Te dikke medewerkers

Als het om veiligheid en arbeidsomstandigheden gaat is het al geaccepteerd dat u zich met het lichaam van uw medewerkers bemoeit. U mag niet toestaan dat een medewerker zich tijdens het werk in een gevaarlijke of ongezonde situatie begeeft. Dat een medewerker rookt kunt u (nog?) niet verbieden maar beleid gericht op het ontmoedigen van roken en hulp bieden bij stoppen met roken is al wel normaal. Hoe zit het nu met te dikke medewerkers? Obesitas is hard op weg om volksvijand nummer 1 te worden. We gaan hard achter Amerika aan en uit Amerikaans onderzoek van CareerBuilder blijkt dat daar 56% van de ondervraagden zichzelf te dik vindt. Daar worden veel werkgerelateerde oorzaken voor genoemd:

 • veel achter een bureau moeten zitten (51%)
 • te moe zijn van het werk om daarna nog te sporten (45%)
 • geen tijd om na het werk nog te gaan sporten (38%)
 • meer gaan eten als gevolg van stress (38%)
 • door tijdsdruk maaltijden overslaan (19%)
 • traktaties op het werk als er iets gevierd moet worden (18%)
 • de verleiding van de snoeppot op het werk (16%)

Wat kunt u doen?

Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor maatregelen die u als werkgever kunt nemen:

 • stel in dat bureauwerkers na elke 55 minuten 5 minuten achter hun bureau vandaan moeten komen. Dat past ook prima bij de beste techniek om productiviteit te verhogen: de Pomodoro-techniek.
 • verbied het eten op de werkplek. Dit verhoogt ook de productiviteit ná de lunchpauze aanzienlijk en dat levert veel meer op dan dat zogenaamde doorwerken tijdens de lunch.
 • stimuleer het “lunchwandelen
 • zet waterkoelers een redelijk eind weg en laat mensen geen flessen vullen. Van het drinken van 1,5 liter vocht/water per dag wordt men aantoonbaar gezonder zo blijkt uit onderzoek. Bijkomend voordeel is dan men van veel drinken ook veel naar het toilet moet en zo weer achter het bureau vandaan komt.
 • als het even kan, organiseer dan dat men direct aansluitend aan de werktijd kan gaan sporten. Bij een naburige sportschool, of faciliteer twee keer per week een loop- of fietsgroep direct na het werk. Neem met een bedrijfsteam jaarlijks deel aan een sportief evenement (Roparun, Ride for the Roses, Alpe d’Huzes, Mont Ventoux, enz.) Ook goed voor de onderlinge verstandhouding.
 • ontmoedig (of verbied) het trakteren op gebak en vervang de “candy-box” door vers fruit
 • geef zelf het goede voorbeeld

Draagvlak creëren

Juist omdat er zo’n belangrijk privé-element zit aan overgewicht is het belangrijk dat u in uw bedrijf draagvlak creëert voor uw maatregelen. Deze moeten niet worden gezien als bemoeizucht, men moet begrijpen waarom u dit doet. Begin met het erbij betrekken van uw leidinggevenden en vervolgens ook uw personeel. Bijvoorbeeld via de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. En ook hiervoor geldt: maak er geen project van dat na verloop van tijd weer verwatert maar veranker het in uw beleid en cultuur: “Wij zijn een gezond en sportief bedrijf!”

En die ene écht te dikke medewerker?

Mijn advies is om met medewerkers wiens overgewicht duidelijk hun functioneren belemmert het gesprek aan te gaan. Dat is natuurlijk niet makkelijk over iets wat toch nog als heel erg privé beschouwd wordt. Maar het moet wel. Ga niet te zeer in op het lichamelijke maar focus op het functioneren. Want dat is waar u als werkgever in elk geval iets mee te maken heeft. Laat de medewerker zelf aangeven hoe hij het probleem wil aanpakken. Als hij een diëtist in wil schakelen maar dit niet kan betalen dan kunt u overwegen daar een bijdrage aan te leveren (geen 100%!). Ook uw bedrijfsarts of arbodienst kan wellicht een rol spelen. Kom er regelmatig op terug zodat u de medewerker stimuleert om vol te houden.

Ook het VNO-NCW vindt dat u als werkgever iets moet doen tegen te dikke medewerkers, zie de: Praktijkwijzer VNO-NCW “Dik is duur” Hierin vindt u nog meer goede tips en informatie. Het onderwerp Gezonde medewerkers is natuurlijk nauw verwant aan Duurzame inzetbaarheid. Daar schreef ik de artikelen Duurzame inzetbaarheid: maak er geen project van! en Duurzame inzetbaarheid. Modekreet of Personeelszaken 3.0? over.

Deze blog verscheen ook op de blog van Jos.

0 reactie(s) op “Te dikke medewerkers: wat kunt u ermee?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.