Top 10 best gelezen HR artikelen van 2017

02/01/2018 Leestijd: 7 minuten

2017 was een mooi jaar voor het Expand weblog: het totale aantal bezoek is gestaag gegroeid en het aantal actieve bloggers is ook licht gestegen. Ook dit jaar was er een zeer succesvolle bloggerworkshop en waren er enkele gezellige bloggerborrels. 2017 was duidelijk het jaar van het arbeidsrecht, zoals hieronder te zien valt. Daarbij was het extra leuk dat de huidige set categorieën zowel de vraag van onze lezers als het aanbod van onze bloggers goed blijft dekken. Bij Expand kijken we er naar uit onze lezers wederom van nieuwe inzichten en praktische informatie te voorzien. Maar eerst een terugblik, in de vorm van onze top 10 van 2017!

Ter inleiding: onderstaande blogs zijn in 2017 geplaatst, een algemene top 10 volgt in de nabije toekomst!

  1. Vanaf 1 januari 2018 vakantiegeld verschuldigd over overwerktoeslag

“Op 1 januari 2018 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) op een aantal onderdelen, waaronder het loonbegrip. In de wet staat nu dat onder “loon” de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt per 1 januari 2018. Dit heeft tot gevolg dat de werkgever vanaf dat moment ook het minimumloon moet betalen voor overwerk én dat de vergoeding voor overwerk onder het loonbegrip valt en de werkgever daarover dus vakantietoeslag verschuldigd is.”

Lees verder in Vanaf 1 januari 2018 vakantiegeld verschuldigd over overwerktoeslag

  1. Regeerakkoord 2017: gevolgen voor het arbeidsrecht

“Na ruim 200 dagen onderhandelen zijn de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie het eindelijk eens geworden over de plannen voor de komende vier jaar. De belangrijkste beoogde arbeidsrechtelijke veranderingen heb ik voor u op een rijtje gezet.”

Lees verder in Regeerakkoord 2017: gevolgen voor het arbeidsrecht

  1. Controle van personeel op alcohol- en drugsgebruik niet toegestaan

“Vorige maand besloot een grote organisatie in Nederland haar alcohol- en drugscontrolebeleid in te trekken nadat de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) geconcludeerd had dat het beleid, op basis waarvan ad random en bij vermoeden van gebruik gecontroleerd werd met als belangrijkste oogmerk de veiligheid op de werkvloer, op een aantal onderdelen in strijd was met de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”).”

Lees verder in Controle van personeel op alcohol- en drugsgebruik niet toegestaan

  1. 5 voordelen vna flexicurity, ofwel het Deense model

“Het rommelt al een tijd in ons werklandschap. De Wet Werk en Zekerheid zorgt voor de inperking van het aantal tijdelijke contracten. De risico´s van ziekte liggen in toenemende mate bij werkgevers. En recente wetgeving die het zelfstandigen-zonder-personeel vraagstuk gemakkelijker en rechtvaardiger had moeten maken, lost dit issue niet op.”

Lees verder in 5 voordelen van Flexicurity, ofwel het Deense model

  1. Agile HR begint met de bedoeling

“Agile HR. De nieuwe toverformule afkomstig uit de wereld van onze IT-collega’s, ‘vertaald’ naar ons vakgebied. Net bijgekomen van de transformatie naar Business Partner, de basics van HR Analytics onder de knie gekregen en alle kleuren van de management drives uit het hoofd geleerd? Dat was 2016.”

Lees verder in Agile HR begint met de bedoeling

  1. Druk zijn is voor losers

“Druk. Het schijnt het standaard antwoord te zijn vandaag der dag op de vraag hoe gaat het. Iedereen is druk met van alles en nog wat. Zowel privé als op het werk. Een passend goed voornemen voor deze mensen is dan ook dat ze graag in 2017 minder druk willen zijn. Hoe komt het dat we het zo druk hebben en hoe kunnen we er voor zorgen dat we het minder druk gaan hebben in 2017?”

Lees verder in Druk zijn is voor losers

  1. Hoe creëer je nu écht een aanspreekcultuur? Schrap de beoordelingsgesprekken en vergeet de feedbackregels!

Praten over aanspreken is één, het daadwerkelijk doen is iets anders. Als teamcoach en adviseur kom ik bij veel verschillende organisaties en ik zie overal dezelfde worsteling. Daarom ben ik eens wat dieper in de materie gedoken. Uit mijn onderzoek naar aanspreekgedrag in Nederlandse organisaties blijkt dat 42 procent van de managers zegt eigenlijk vaker te moeten aanspreken, 62 procent geeft aan te vinden dat zijn of haar collega’s dat vaker zouden moeten doen en 37 procent zegt zelf vaker aangesproken te willen worden op het eigen gedrag.

Lee verder in Hoe creëer je nu écht een aanspreekcultuur? Schrap de beoordelingsgesprekken en vergeet de feedbackregels!

  1. Wijziging van arbowet per 1 juli 2017: Verplichtingen voor werknemers en ondernemingsraden

“Het doel van de wijzigingen is de bedrijfsgezondheidszorg te versterken en knelpunten weg te nemen. Een veel gehoord knelpunt is dat de bedrijfsarts partijdig en onvoldoende afhankelijk van de werkgever opereert. Een ander knelpunt is dat er werkgevers zijn die geen overeenkomst hebben met een arbodienstverlener. Onder meer deze knelpunten worden aangepakt.”

Lees verder in Wijziging van de arbowet per 1 juli 2017: Verplichtingen voor werknemers en ondernemingsraden

  1. What’s in the name?! HR functietitels

“Hoe lastig is het? Je bent op zoek naar een nieuwe collega binnen je HR team en zoekt naar de juiste functietitel die in een of twee woorden omschrijft wat de functie inhoudt. Maar eigenlijk wil je ook wel de juiste doelgroep aanspreken; zoek je een collega met jarenlange ervaring of een starter? En, aangezien er momenteel best veel HR vacatures openstaan, wil je je ook wel onderscheiden en laten zien dat deze vacature openstaat bij het leukste, gezelligste en beste bedrijf van Nederland.”

Lees verder in What’s in the name!? HR functietitels

  1. Agile HR: het einde van de HR Business Partner

“HR heeft de klok horen luiden: agile HR dat is het! En HR professionals gaan driftig op zoek naar de klepel. Waar blijft die cursus? Het is echter alles minaretten wat er klinkt, er is helemaal geen klok.”

Lees verder in Agile HR: het einde van de HR Business Partner

Uitgelicht: Een dieptepsychologische kijk op burn-out

De runner-up (nr 11) van dit jaar is meteen een van de meer spraakmakende, in 2017 hebben we een aantal blogs over dieptepsychologie geplaatst en deze worden (wellicht tegen de verwachting in?) door onze bezoekers (vrijwel uitsluitend HR professionals) zeer goed gelezen.
Dit was onze top 10 van 2017! Heeft u nog suggesties voor nieuwe categorieën voor het weblog, HR onderwerpen die we in 2018 niet mogen missen, een blogger die we absoluut moeten vragen iets te schrijven? Laat het ons weten in de reacties!

Bent u geïnspireerd en wilt u zelf gaan schrijven? Schroom van niet om te reageren op onze vacature voor HR bloggers!

We kijken er naar uit om ook in 2018 met u te connecten!

0 reactie(s) op “Top 10 best gelezen HR artikelen van 2017”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *