Case

Integration HCM and payroll

In the past integration between HCM and payroll were headaches how to get a fluent process flow between the HCM product and the third party payroll product. Various solutions were provided for the various HCM products, but implementing never provided a 100% real time solution. In one of my projects I encountered a situation…

lees meer

WWZ-jurisprudentie: de transitievergoeding

In mijn blog van deze maand wil ik drie uitspraken over de transitievergoeding bespreken, die mij onlangs opvielen. Transitievergoeding en Wet normering topinkomens In 2015 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kort de Wet normering topinkomens (WNT), ingevoerd. Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen sindsdien niet meer verdienen dan een…

lees meer

Wat HR over Matchen moet weten

Technologie is steeds bepalender en ook binnen HR speelt het steeds vaker een rol. Vroeg of laat zal HR betrokken worden bij een project waarbij matchingstechnologie een rol speelt. Als woorden als ontologie, taxonomieën, parsing en semantisch matchen over tafel vliegen zal HR alle zeilen moeten bijzetten om door deze bullshit bingo een weg…

lees meer

Afspiegelingsbeginsel: objectief of toch niet helemaal?

De regels van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 zijn aanzienlijk gewijzigd. Zo is er een transitievergoeding in het leven geroepen en is het duidelijk wanneer een werkgever een ontslagprocedure richting UWV dan wel Kantonrechter moet opstarten om een medewerker te kunnen ontslaan. Het afspiegelingsbeginsel in geval van een reorganisatie is wel nog…

lees meer

Wist ik toen maar wat ik nu weet over veranderprocessen

Ken je dat, dat je in een situatie belandt die je van te voren niet voorzien had? En je gaat om met de situatie, want hoe dan ook je moet er doorheen. En dat je achteraf zegt; wist ik toen maar wat ik nu weet? Ik wel, en dat komt omdat ik nu meer…

lees meer

PostNL en de pakketbezorger. een gemiste kans?

Deze week maakt PostNL bekend dat nieuwe pakketbezorgers niet langer als ZZP-er worden ingehuurd, maar een arbeidsovereenkomst krijgen aangeboden. Een doorbraak in de strijd tegen de doorslaande flexibilisering van de arbeidsmarkt? Of een zwaktebod omdat PostNL niet meer geloofd in haar eigen dienstverleningsmodel? De motivering van topvrouw Herna Verhagen is, op zijn zachts gezegd,…

lees meer

Hoger beroep van ontslag op staande voet onder de WWZ

Op 23 februari jl. oordeelde het Gerechtshof Den Haag over de volgende casus. Een werkneemster was met ingang van 1 augustus 2012 in dienst getreden van een organisatie die onder meer buitenschoolse opvang verzorgde. Op een warme zomerdag had de werkneemster samen met een andere groepleidster een groep van 10 kinderen in leeftijd variërend…

lees meer

De Kernkwaliteitentheorie, wat heb je eraan?

De gedachte achter de kernwaliteitentheorie is dat ieder mens over eigenschappen beschikt waar hij of zij in uitblinkt. Zo’n kernkwaliteit is vaak een eigenschap die anderen in die persoon waarderen maar die deze persoon zelf heel normaal en gewoon vindt. Bij leidinggevenden zie je vaak dat zij juist deze eigenschappen in anderen aanmoedigen en…

lees meer

Update over “van VAR naar DBA”. De Belastingdienst lijkt het zelf allemaal nog niet zo te snappen…

Inmiddels zijn er al veel berichten in diverse media geuit over de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. In mijn eerdere LinkedIn-post gaf ik al enkele concrete tips en verwees ik naar de website van de Belastingdienst. Op die site staan algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten (per branche) en individuele overeenkomsten, welke “DBA”-proof…

lees meer

WWZ-jurisprudentie: de billijke vergoeding

Inmiddels werken we ruim zeven maanden met de WWZ en zijn er al verschillende uitspraken van kantonrechters verschenen, waarin een billijke vergoeding werd toegekend. De vraag is of er een lijn valt te ontdekken in de berekeningswijze van de vergoeding of dat het "natte-vinger-werk" is. Ik noem een paar uitspraken. Kantonrechter 's-Hertogenbosch 1 september…

lees meer