Case

Wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017: verplichtingen voor werkgevers en rechten voor werknemers en ondernemingsraden

Naar verwachting zullen per 1 juli 2017 (de precieze invoeringsdatum is nog niet bekend) een aantal wijzigingen in de Arbowetgeving worden doorgevoerd. Het doel van de wijzigingen is de bedrijfsgezondheidszorg te versterken en knelpunten weg te nemen. Een veel gehoord knelpunt is dat de bedrijfsarts partijdig en onvoldoende afhankelijk van de werkgever opereert. Een…

lees meer

Payrollen = uitzenden(?)!

Op 4 november jl. heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over een onderwerp waarover veel partijen al lange tijd hoopten duidelijkheid te verkrijgen: is de allocatiefunctie vereist om te kunnen spreken van een uitzendovereenkomst? De Hoge Raad geeft antwoord op deze vraag, maar laat het antwoord op de vraag in de titel van…

lees meer

Een veranderstrategie van Caluwé – Colour your organization, colour you.

Tijdens mijn minor Groepsdynamica heb ik kennis opgedaan over het inkleuren van organisaties en het eigen karakter. Dit is een makkelijke manier om in kaart te krijgen hoe een organisatie in grote lijnen opereert en hoe een individu zich uit in een groep. Het ‘kleurdenken’ is een theorie van Leon de Caluwé, dat ontwikkeld…

lees meer

Integration HCM and payroll

In the past integration between HCM and payroll were headaches how to get a fluent process flow between the HCM product and the third party payroll product. Various solutions were provided for the various HCM products, but implementing never provided a 100% real time solution. In one of my projects I encountered a situation…

lees meer

WWZ-jurisprudentie: de transitievergoeding

In mijn blog van deze maand wil ik drie uitspraken over de transitievergoeding bespreken, die mij onlangs opvielen. Transitievergoeding en Wet normering topinkomens In 2015 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kort de Wet normering topinkomens (WNT), ingevoerd. Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen sindsdien niet meer verdienen dan een…

lees meer

Wat HR over Matchen moet weten

Technologie is steeds bepalender en ook binnen HR speelt het steeds vaker een rol. Vroeg of laat zal HR betrokken worden bij een project waarbij matchingstechnologie een rol speelt. Als woorden als ontologie, taxonomieën, parsing en semantisch matchen over tafel vliegen zal HR alle zeilen moeten bijzetten om door deze bullshit bingo een weg…

lees meer

Afspiegelingsbeginsel: objectief of toch niet helemaal?

De regels van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 zijn aanzienlijk gewijzigd. Zo is er een transitievergoeding in het leven geroepen en is het duidelijk wanneer een werkgever een ontslagprocedure richting UWV dan wel Kantonrechter moet opstarten om een medewerker te kunnen ontslaan. Het afspiegelingsbeginsel in geval van een reorganisatie is wel nog…

lees meer

Wist ik toen maar wat ik nu weet over veranderprocessen

Ken je dat, dat je in een situatie belandt die je van te voren niet voorzien had? En je gaat om met de situatie, want hoe dan ook je moet er doorheen. En dat je achteraf zegt; wist ik toen maar wat ik nu weet? Ik wel, en dat komt omdat ik nu meer…

lees meer

PostNL en de pakketbezorger. een gemiste kans?

Deze week maakt PostNL bekend dat nieuwe pakketbezorgers niet langer als ZZP-er worden ingehuurd, maar een arbeidsovereenkomst krijgen aangeboden. Een doorbraak in de strijd tegen de doorslaande flexibilisering van de arbeidsmarkt? Of een zwaktebod omdat PostNL niet meer geloofd in haar eigen dienstverleningsmodel? De motivering van topvrouw Herna Verhagen is, op zijn zachts gezegd,…

lees meer

Hoger beroep van ontslag op staande voet onder de WWZ

Op 23 februari jl. oordeelde het Gerechtshof Den Haag over de volgende casus. Een werkneemster was met ingang van 1 augustus 2012 in dienst getreden van een organisatie die onder meer buitenschoolse opvang verzorgde. Op een warme zomerdag had de werkneemster samen met een andere groepleidster een groep van 10 kinderen in leeftijd variërend…

lees meer