Trends

De rol van social media in de toekomst van werk

We zien op dit moment twee trends die hand in hand gaan: de verdere flexibilisering van werk en snel toenemende activiteit op social media. Hoewel ik van mening ben dat social media zich nog moeten bewijzen, denk ik dat het belang er van steeds zichtbaarder wordt, naar mate werk verder zal flexibiliseren. Sommige mensen…

lees meer

De nieuwe toon van bedrijven op internet

Welke toon zet uw website? Wat doen uw werknemers online? Kortom: houdt u zich bewust bezig met het imago van uw bedrijf? Een pittige vraag, maar weinig organisaties hebben een bewust beleid op dit gebied. Toch loont het zeer de moeite, technologie onderzoeksbureau Gartner beschrijft 10 belangrijke punten voor organisaties, de onderliggende lijn: er…

lees meer

De externe vertrouwenspersoon levert geld op

Sluimerende conflicten en boosheid op de werkvloer zijn belangrijke veroorzakers van verzuim en verminderde arbeidsproductiviteit. Ongemerkt kosten ze organisaties, waaronder ook verenigingen en besturen, handen vol geld. Helaas negeren organisaties de signalen vaak. Betrekkelijk onschuldige verschillen van mening kunnen zo uitgroeien tot zeer ongewenst gedrag, waaronder pesten. Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden zijn gepeste…

lees meer

Ontslagvergoeding hogere inkomens aan banden gelegd

Er wordt al lange tijd over gesproken, om wat te doen tegen de hoge ontslagvergoedingen bij medewerkers met hoge inkomens. Nu staat dan daadwerkelijk een wijziging op stapel. Werknemers met een jaarsalaris van 75.000 euro of meer, krijgen voortaan maximaal één jaarsalaris als ontslagvergoeding. Het hiertoe ingediende wetsvoorstel van minister Donner van SZW en…

lees meer

Economische crisis: reorganiseren of opschonen?

Het vooruitzicht op een recessie, langdurend of kortdurend, veroorzaakt veel onrust; dat is inmiddels wel duidelijk. Links en rechts vallen al rake klappen onder het personeel. Veel bedrijven, met de automobielindustrie voorop, schrappen al arbeidsplaatsen en er dreigen al ontslagen. Het kabinet besluit, waarschijnlijk vanmiddag, over het al dan niet invoeren van werktijdverkorting. De…

lees meer

Meetbaar HR beleid versus recessie

Onder de zoektermen van bezoekers aan mijn persoonlijke weblog vallen twee onderwerpen op: Personeelszaken ombuigen naar HRM; en, HRM in recessie. Wat dit betekent Deze gebruikte zoektermen lijken te suggereren dat er onzekerheid bestaat bij een aantal bedrijven, ondernemers en hun medewerkers over de continuïteit in de bedrijfsvoering en werkgelegenheid. Op zichzelf is dat feit niet…

lees meer

Het logische vervolg op competentiemanagement

Managers en HR professionals zijn nog druk bezig om competentiemanagement binnen hun organisatie in te voeren. Nog nauwelijks van de schok bekomen of de volgende ontwikkeling staat al weer voor de deur: personal brand management. Competentiemanagement is gericht op het ontwikkelen van competenties van medewerkers. En dit is natuurlijk ook essentieel in de ontwikkeling…

lees meer

Transfersommen voor talentvolle werknemers

Volgens bijna 80% van de P&O-ers in Nederland zullen er over tien jaar transfersommen worden betaald voor talentvolle werknemers. Dit blijkt uit een onderzoek van BNR nieuwsradio*. Een interessant idee. Binnen de voetbal wordt dit principe al langere tijd toegepast, talenten worden daar voor veel geld van de ene naar de andere club verhuist.…

lees meer

Serious Lego

Bouwstenen leggen voor onderling begrip, teamspirit en productiviteit. De droom van iedere manager. En niet langer een droom: serious lego is een doodserieus managementinstrument dat kan worden ingezet om zowel spreekwoordelijke als reële bouwstenen te leggen. Is dit een interessant medium? En wat voor andere media worden er tegenwoordig gebruikt bij teambuilding en meer…

lees meer

De Europese (wervings) droom

Voor ik op vakantie ging las ik een zin die enige tijd door mijn hoofd heeft gespookt. De wervingsprocedure bij de Europese Unie duurt nu geen twee jaar meer. De eerste keer dat ik die zin las, drong er weinig tot me door, dus las ik het nog een keer. "De wervingsprocedure bij de…

lees meer