Trends

Serious Lego

Bouwstenen leggen voor onderling begrip, teamspirit en productiviteit. De droom van iedere manager. En niet langer een droom: serious lego is een doodserieus managementinstrument dat kan worden ingezet om zowel spreekwoordelijke als reële bouwstenen te leggen. Is dit een interessant medium? En wat voor andere media worden er tegenwoordig gebruikt bij teambuilding en meer…

lees meer

De Europese (wervings) droom

Voor ik op vakantie ging las ik een zin die enige tijd door mijn hoofd heeft gespookt. De wervingsprocedure bij de Europese Unie duurt nu geen twee jaar meer. De eerste keer dat ik die zin las, drong er weinig tot me door, dus las ik het nog een keer. "De wervingsprocedure bij de…

lees meer

Salaris niet de belangrijkste motivatie voor starters?

De afgelopen maanden verschijnen er in de diverse vakbladen om de haverklap chartlists die aangeven dat de hoogopgeleide starters op de arbeidsmarkt een uitgebreid wensenlijstje hebben, waarbij de hoogte van het salaris pas op een 4e, 5e of zelfs 6e positie prijkt. Deze lijstjes worden waarschijnlijk samengesteld op basis van interviews met (aankomende) starters,…

lees meer

Nieuwe trend: lifehacking

Lifehacking is een term voor slimme tips en trucs die je leven makkelijker maken. Zo lees ik in de intermediair van deze week. Ik had de term al vaker langs zien komen en in het kader van mijn zoektocht naar professionaliteit leek het me interessant de term onder de loep te nemen. Tips&trucs dus,…

lees meer

De vakbeweging als loopbaancoach

In de eerste Henri Polaklezing in het vakbondsmuseum te Amsterdam ging Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER, in op de rol van de vakbeweging in de 21ste eeuw. De bond zou zich meer toe moeten leggen op advisering en dienstverlening aan individuele leden. De bond zou een soort sociale ANWB, een loopbaancoach moeten…

lees meer

Online netwerken werkt

Anderhalf jaar geleden begaf ik me voor het eerst in het wereldje van online netwerken. Ik was nog niet afgestudeerd en kende nog weinig mensen, in het Engels: i started from scratch. In de tussentijd heb ik van alles ondernomen om de online netwerk wereld te leren kennen. Een mooi moment om te evalueren: wat heb ik er aan…

lees meer

Personeel wil meer inspraak in werktijden

"Zeventig procent werknemers heeft behoefte aan gunstige werktijden, thuiswerken en vrijheid." Dat is het resultaat van een internetenquête van FNV bondgenoten. Een voorwaarde volgens de vakcentrale is dat de werknemers zelf zeggenschap willen hebben over de werktijden. Volgens Anja Jongbloed, CAO-coördinator van FNV bondgenoten, vereisen werkgevers steeds meer flexibiliteit. Volgens Jongbloed is dat niet…

lees meer

Assessment van binnenuit

In de jaren twintig van de vorige eeuw werden er op verschillende plaatsen in Nederland 'psychotechnische bureaus' of zelfs 'laboratoria' opgericht. Het idealisme vierde hoogtij: de psychotechniek zou de wereld verbeteren door beroepskeuze en selectie middels tests en proeven te doen. Bekende voorbeelden van dergelijke bureaus zijn Psychotechniek (Utrecht) en LTP (Amsterdam). De laatste…

lees meer

Assessment van studenten

In ons Hoger Onderwijs duikt de term 'assessment' steeds vaker op. Dit is het gevolg van de invoering van competentie-gericht onderwijs. Bij competentiegericht onderwijs passen de klassieke examens (tentamens, overhoringen) minder goed. We willen dat de student bepaalde competenties hier-en-nu laat zien. Dat doen we via assessment: een hopeloze term want het betekent nix…

lees meer

Minder loon voor HR-medewerkers

In tegenstelling tot de gemiddelde salarisontwikkeling in den lande, een kleine stijging met 0,3 procent, daalt het loon van de p&o’er. Voor de uitvoerende functies was de daling circa 2 procent, blijkt uit bewerkingen van de ‘loonindex.nl’ door de organisatie adviseurs van Eprom. (bron: loonindex.nl) Beter weten de HR-strategen de krapte op de arbeidsmarkt…

lees meer