Trends

5 best gelezen blogs van september

We proberen ons weblog zo relevant mogelijk te houden voor onze doelgroep: HR professionals. De content van het blog en de Connecting HR pagina's vullen we onder andere op basis van welke blogs en interviews goed gelezen worden, vragen vanuit ons netwerk en inhoudelijke onderwerpen uit vakliteratuur. Iedere maand kijken we daarom naar welke…

lees meer

Dieptepsychologie: leiderschap

Volgens Van Dale’s woordenboek is de definitie van leiderschap ‘leider-zijn’. Voordat je anderen kunt leiden, is het zaak je eerst eens af te vragen wat dit betekent voor jou en de groep die je gaat leiden. Vanuit welke motivatie geef jij leiding over je eigen leven en werk? En hoe wil je anderen gaan…

lees meer

Werkgever krijgt compensatie bij betaling transitievergoeding aan langdurig zieke werknemer

Op de laatste vergaderdag voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de compensatie voor de transitievergoeding regelt die de werkgever bij ontslag vanwege langdurige werkloosheid moet betalen. Het voorstel is nu doorgestuurd naar de Eerste Kamer en het is de bedoeling dat de wet in werking treedt op 1…

lees meer

5 trends in Leren & Ontwikkelen

5 trends in Leren & Ontwikkelen Begin dit jaar bezocht ik de Learning Technologies in Londen; één van de grootste Europese beurzen op het gebied van Learning & Development. Een paar maanden later kijk ik nog eens terug op mijn ervaringen toen en reflecteer ik op de belangrijkste trends die ik momenteel zie op…

lees meer

Wat schuilt er achter zakelijke kledingvoorschriften?

Wie denkt aan bankiers of advocaten, ziet meteen een man of vrouw in pak voor zich. Sommige beroepen worden nu eenmaal geassocieerd met formele, zakelijke kleding. Veel bedrijven hadden lange tijd strikte kledingvoorschriften. De kleding van medewerkers werd daarbij vaak gezien als een belangrijk verlengstuk van de bedrijfsidentiteit. De laatste decennia is er echter…

lees meer

Avans seminar voor HR professionals

Op 5 maart zijn mijn collega Myriam de Haan en ik naar een seminar geweest voor HR professionals dat werd georganiseerd door Avans. Het onderwerp was: hoe vorm je je eigen leerstoel. Het was een interessant thema, welke ook regelmatig terugkomt in gesprekken met professionals uit het HR netwerk van Expand. We hebben ons…

lees meer

Inzetbaarheid van werknemers: een middel voor het hebben van een robuuste carrière

In mijn vorige blog ben ik ingegaan op de snelle opkomst van het onderwerp duurzame inzetbaarheid in de afgelopen jaren. Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid is in het laatste decennium geëxplodeerd en bedrijven houden zich er meer dan ooit mee bezig. Echter, inzetbaarheid van werknemers is een onderwerp dat al veel langer onderzocht wordt. De…

lees meer

HR en technologie

De technologie neemt de wereld over. Het klinkt misschien als het plot van een sciencefiction film, maar zonder dat we ons er misschien bewust van zijn is het nu al de realiteit. Gelukkig is het niet zo eng als het klinkt en helpt technologie ons op verschillende vlakken flink vooruit. Ook in een van…

lees meer

Duurzame inzetbaarheid: trend of actualiteit?

Duurzame inzetbaarheid is al een aantal jaren terrein aan het winnen binnen het HR vakgebied en is een terugkerend thema geworden voor zowel onderzoekers als praktijkmensen. Maar wat is duurzame inzetbaarheid nou precies? En waarom is het juist in de huidige tijd een belangrijk thema? In dit blog zal ik het onderwerp kort uiteenzetten…

lees meer

Hoe HR met impact werkt aan een wendbare organisatie

Organiseren in de 21e eeuw vraagt om wendbare organisaties, die in staat zijn strategische keuzes snel om te zetten naar daden. Door het aanpassen van werkprocessen, informatievoorziening, budgettoewijzing en bijvoorbeeld besluitvorming kan een organisatie bouwen aan wendbaarheid. Vormen van zelfsturing sluiten hierop aan. Wendbaarheid krijgt pas echt gestalte als medewerkers een stimulerend leerklimaat ervaren…

lees meer