Vakantieregeling op de schop is rekening voor Bestek ’81

24/06/2010 Leestijd: 4 minuten

De regeling rond het opsparen van vakantiedagen, en het opbouwen daarvan tijdens ziekte, gaat op de schop. Althans dat is het voorstel van het kabinet. Werkgevers zijn daar blij mee, de vakbonden niet. Maar wat speelt er nu werkelijk in dit hele verhaal?

Wat gaat er veranderen:

Op dit moment mag een werknemer zijn/haar wettelijk toegekende vakantiedagen 5 jaar lang opsparen. Vakantie dagen die na vijf jaar niet zijn opgenomen komen te vervallen. In het voorstel van het kabinet wordt die termijn van 5 jaar teruggebracht naar 2 jaar!

Een zieke werknemer bouwt alleen vakantiedagen op over de laatste 6 maanden van het ziekteverzuim. Bijvoorbeeld: Iemand die 1 jaar ziek is geweest, heeft over dat jaar maar recht op vakantiedagen opbouw over een half jaar. In 2009 heeft het Europees Hof bepaald, dat dit niet juist is en dat een zieke werknemer over de gehele ziekteperiode recht heeft op volledige opbouw van vakantiedagen.

De huidige praktijk:

Naast de (boven)wettelijke vakantiedagen heeft iedereen ook nog eens ATV-dagen, en veel werknemers bouwen daarnaast ook nog eens compensatie verlof op. In veel gevallen worden eerst de compensatie- en ATV dagen opgenomen; voor zover er al ruimte bestaat om die op te nemen. Het gevolg daarvan is een berg van niet opgenomen vakantiedagen over meerdere jaren. Hoe langer deze berg groeit, hoe moeilijker het wordt ze ooit nog eens op te nemen. Voor de werkgever betekent dat hij een groeiende “schuld” aan de werknemers opbouwt en voor de werknemers betekent dit vaak de nodige frustratie vanwege het niet kunnen opnemen.

Sabbatical of reis naar Australië:

Dit kunnen voorbeelden zijn van redenen om over een langere periode extra verlofdagen op te sparen. Maar dat is feitelijk geregeld binnen de spaarloonregelingen. Alleen bestaat er voor een grote groep werknemers geen reden om daar gebruik van te maken. Men kan toch 5 jaar lang sparen.

Bestek ’81:

In het kader van de bezuinigingen in de jaren ’80 heeft de overheid, en de sociale partners, besloten tot invoering van de ATV. De bedoeling daarvan was herverdeling van arbeid; meer mensen aan het werk. Helaas heeft deze maatregel daar nooit toe geleid. Veel werkgevers, de overheid voorop, hebben de ATV stilletjes gebruikt om te bezuinigen. Open gevallen arbeidsplaatsen vanwege ATV werden domweg niet ingevuld, zoals dat wel de bedoeling was. Mijn toenmalige werkgever bespaarde 2 miljoen gulden en wilde dat bestemmen voor de algemene bedrijfsmiddelen. Uiteindelijk hebben de vakbonden hiertegen weinig ingebracht en is slechts een klein deel van dit bedrag alsnog naar nieuwe arbeidsplaatsen gegaan.

Meer overwerk:

Sindsdien ben ik menige situatie tegen gekomen bij organisaties waar mensen structureel extra uren per week werkten. Parttimers die normaal 4 dagen per week werkten, moesten regelmatig 5 dagen per week werken, omdat anders het werk niet af kwam. Bij ziekte van collega’s werd dit vaak nog erger. Al die extra gewerkte uren werden niet uitbetaald, maar als compensatie uren geboekt die later, in rustiger tijden, konden worden opgenomen. Maar vaak kwamen die rustiger tijden niet! De gevolgen laten zich raden: ontevreden werknemers, een stijgend ziekteverzuim, lagere productiviteit, etc. Kortom, ATV als bezuiniging heeft contra productief gewerkt.

De rekening wordt nu gepresenteerd:

Al de jaren sinds invoering van Bestek ’81 hebben alle partijen de ogen gesloten voor deze situatie. Nu is het moment daar dat het niet langer zo door kan gaan en staat iedereen op zijn/haar “achterste poten”. De werkgevers hadden beter moeten weten, en de vakbonden hebben niet opgelet. Tegelijk creëren we met het voorstel van het kabinet een nieuw probleem!

Krapte op de arbeidsmarkt:

We weten allemaal dat het moment eraan staat te komen dat er te weinig mensen beschikbaar zijn voor werk. Nu gaat het kabinet ons dwingen onze vakantiedagen op te nemen binnen 2 jaar. Als we 2 jaar ziek zijn, bouwen we voor 2 jaar vakantiedagen op. Maar als er dan straks te weinig mensen zijn om het werk uit te voeren? Gaan we dan weer massaal overwerken? Gaan we dan toch weer terug naar langdurig opsparen van vakantiedagen? Of gaan we ATV afschaffen?

Wie het weet mag het zeggen! Wat in ieder geval duidelijk is, is dat dit weer eens een voorbeeld is van fragmentarisch arbeidsmarkt politiek bedrijven.

0 reactie(s) op “Vakantieregeling op de schop is rekening voor Bestek ’81”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *